Bireylerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanmış araçlardır. Bu testler belli yaş grupları için değişik biçimlerde hazırlanmış standart testlerdir. Yetenek testleri bir kimsenin eğitimden ne derece yararlanabileceği hakkında yordama yapmayı kolaylaştırır.

a) Genel Yetenek Testleri :

Belirli düzeylerde genel zihin yeteneklerini ölçer. Genel yetenek testleri kişinin eğitimden ne derece yararlanabileceği hakkında yordama yapmayı kolaylaştırır.

Sayı sözcük şekil gibi sembollerle ifade edilen kavramların öğrenilmesini ve bu kavramlarla akıl yürütülmesini gerektiren kısmına r0;Akademik Genel Yetenekr1;denir.
Zeka testleri genel yetenek testleri içerisinde yer alan testlerdir.

b) Özel Yetenek Testleri :

Müzik resim ve sanat dallarında bireyin sahip olduğu özel zihin yeteneklerini ölçer.

c) Farklı Yetenek Testleri :

Dil yeteneği soyut kavrama yeteneği mekanik kavrama yeteneği gibi farklı zihin yeteneklerini ölçer.