Adı Soyadı :

Yaşı : Lad. No:

Tahsili :


BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

FORM B


Açıklama: Aşağıda eksik cümleler var. Her birini okuyup tamamlayınız. Mümkün olduğu kadar aklınıza ilk gelen şeyi yazınız. Her cümleyi tamamlamaya çalışınız.

1. İstikbal bana2. Çocukken3. Annelerin iyisi4. En büyük kabahat5. Amirlerim6. İşim7. Evde olduğum zaman8. Babam9. Problemlerim10. Ben11. Hayat


12. Erkekler13. Annem14. Ben daha gençken15. Arkadaşlar16. İlerdeki işim17. En ayıp şey18. Nefret ettiğim19. Babamı severim fakat20. Emelim ve isteğim21. Yalnızken22. Ailem asla23. İyi arkadaşlar24..

için için korkuyorum .................

25. Cinsi münasebetler26. İşlerin başında ben olsam27. Babam hiç


28. Eğer annem29. Sinirlerim30. Hayatımın en kötü anı31. Zihnim32. İnsanların çoğu33. Beni en çok kaygılandıran şey34. Kardeşlerim35. İçin için umduğum36. Keşke babam37. Ne yazık ki ben38. Tahsilim39. Erkekle kadını bir arada görünce40. Vücudum41. Elimden gelse42. Kendi kendimi kontrol etmekte43.

unutmak istiyorum.
44. Başkalarının zayıf tarafları45. Hayatıma yineden başlayabilseydim46. Kadınlar47. Çalışmalarım48. Evde her şey49. Bana göre önemli kişiler50. Bir amirde veya öğretmende51. Hatırımdan hiç çıkmayan52. Yalan söylemek53. Hiç olmazsa ben54. Bu güne kadar en kötü şey55. Her şey bozuk çaldığı zamanlar56. Keşke annem57. Öğretmenler58. Yaşlandığım zaman59. Geceleri


60. Cinsel hayatım


61. Başkalarına göre ben62. Ailemin bana karşı muamelesi63. Sıkıntım olduğu zaman arkadaşlarım64. Kurtulmak istediğim korku65. emir verdiğim zaman66. Annemi severim fakat67. Sağlığım

Aşağıdaki eksik cümleleri okuyup tamamlama. Çok düşünmeden aklına ilk gelen şeyi yaz.
Ben küçükken
Okul
Büyüyünce
En çok sevindiğim zaman
Anlamıyorum neden
Oğlanlar
Beni üzen
Annem
İsterdim ki
Bazen düşünüyorum da
Kızlar
Elimden gelse
Yalnız kalınca
En çok utandığım şey
Kardeşlerim
Ne yazık ki ben
Babam
En çok korktuğum şey
Başkalarına göre ben
Keşke annem babam
Kendimi tutamayıp
En çok iğrendiğim
Hiç unutamadığım şey
Keşke benESRAM

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

FORM A

ANALİZ KAĞIDI

I. Geçmişe karşı tavırlar

9

20

31

40

48

II. Geleceğe karşı tavırlar

1

10

29

43

56

III. Benlik duygusu ve kendi kabiliyetlerine karşı tavırlar.

11

21

30

41

52

55

IV. Anneye karşı tavırlar

8

13

22

32

44

V. Babaya karşı tavırlar

19

26

36

46

53


VI. Ev ve aile ilişkilerine karşı tavırlar.

7

16

28

39

54

VII. Arkadaşlara karşı tavırlar

2

6

18

33

45

VIII. Otoriteye karşı tavırlar

3

1

23

34

49

IX. Korku ve endişeler

14

24

35

42

47

X. Suçluluk hisleri

5

15

27

37

50

XI. Okul ve işe karşı tavırlar.

4

17

25

38

51


BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ MADDE ÇÖZÜMLEME KAĞIDI

FORM A

ÖĞRENCİ : G
ALANLAR
SORU NUMARALARI
TOPLAM SAYI


+’lar
–‘ler
0’lar
Yanıtsız
Geçmişe karşı tavırlar.
9
20
31
40
48


Geleceğe karşı tavırlar
1
10
29
43
56

Benlik duygusu ve kendi yeteneklerine karşı tavırlar.
11
21
30
41
52
55
Anneye karşı tavırlar
8
13
22
32
44


Babaya karşı tavırlar
19
26
36
46
53


Ev ve aile ilişkilerine karşı tavırlar
7
16
28
39
54


Arkadaşlara karşı tavırlar
2
6
18
33
45


Otoriteye karşı tavırlar
2
6
18
33
45


Korku ve endişeler
14
24
35
42
47


Suçluluk duyguları
5
15
27
37
50Okul ve işe karşı tavırlar
0