Toplam


Puan


Yönelim
Puan Yanıt
(1) Yıl?.................................
(1) Mevsim?.........................
(1) Ay?.................................
(1) Ayın kaçı?......................
(1) Günlerden Ne?...............
Puan Yanıt
(1) Ülke?.................................
(1) İl?.........................
(1) İlçe?.................................
(1) Kaç tane?......................
(1) Yat?...............
Kayıt
Hastaya 3 ilgisiz nesne söylenecek sonra yenilenmesi istenecek.
(Her doğru yanıt 1.puan)
Nesneler : 1- .......... 2- ........ 3-......... Yanıtlar: 1-.........2-........3-...........
Puan: (1) (1) (1)
Deneme sayısı:
Dikkat ve Hesap
(Aşağıdaki ilk işlemde hasta uyum yapamıyorsa ikincisi denenecektir)
1-100’den başlayarak geriye doğru 7’şer eksilterek sayınız. (5.sayı)
100 93 86 79 72 65
Yanıt:..........................................
Puan: (1) (1) (1) (1) (1)
2. DÜNYA Sözcüğünün harflerini tersten söyleyiniz.
A Y N U D
Yanıt:..........................................
Puan: (1) (1) (1) (1) (1)
Çağırma
(Hatırlama)
Kayıt bölümündeki 3 nesne ismi yeniden sorulacak.
Yanıt: 1-...............2-.............3-..............
Puan: (1) (1) (1)
Dil
1) İsimlendirme : a) Kol saati gösterilerek sorulacak bu ne? ..............(1)
b) Kalem gösterilerek sorulacak bu ne?...................(1)
2) Yenileme : Hastaya şu cümleyi yinelemesini söyleyiniz.
“Dün gece yarısı uykum kaçtığı için yataktan kalkarak bir
bir sigara için”
Yanıt :................................................. .................................................
Puan: (1)
3) Üç durum emri : Şu emri uygulamasını hastadan isteyiniz:


“Sağ elinizi bir kağıt alın ikiye katlayın yere koyun”
(1) Puan (1) Puan (1) Puan
4) Okuma: Hastaya aşağıdaki yazıyı okuyup orada söylenen hareketi yapmasını isteyiniz.
GÖZLERİNİ KAPAT. (1) Puan
5) Yazma: Hastayı aşağıya bir cümle yazmasını isteyiniz.
.................................................. .......................(1) Puan
6) Aşağıdaki çizimi kopya etmesini isteyiniz. (1) Puan
(1. Puan için 10 açının hepsi de bulunmalı. Titreme ve kaymalar eğrilikler göz önüne alınmalı.)

Toplam

Bilinçli düzey: Uyanık Uykulu Stupor Koma