KUDER İLGİ ALANLARI SEÇİMİ ENVANTERİ

AÇIKLAMA VE YORUMLAMASI

Kuder ile ilgi alanları seçimi envanteri seçeceğiniz meslekleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu liste bir destek değildir. Çünkü doğru ve yanlış cevapları yoktur. Sizin gerçek durumunuza uyan her cevap doğru ve tamdır.

Bu listede üçer kümeleştirilmiş seçenekle sıralanmış ve bunların her birine bir sıra numarası verilmiştir. Her kümedeki üç seçeneği dikkatle okuyup bunlar içinde yapmaktan en çok hoşlandığınız seçenek hangisi ise onu karşılaştırınız.

Cevap kağıdında her seçeneğin numarasının sağ ve sol tarafına çeşitli harfler konmuştur. Önce kararınıza göre en çok hoşlandığınız işin sol tarafındaki harf veya harfleri cevap kağıdında bularak kurşun kalemle bir çember içine alınız. Bundan sonra geri kalan iki seçenekten hangisini yapmaktan en az hoşlandığınıza karar veriniz ve karar verdiğiniz bu işin sağına konmuş olan harf veya harfleri cevap kağıdı üzerinde çember içine alınız. Durumun iyice kavratmak amacı ile aşağıda üçer seçenekli iki küme örneği verelim. Bu örneği cevaplayan kişi birinci kümede resim sergisini görmeyi en çok kitaplıkta kitap karıştırmayı en az ikinci kümede de imza toplamayı en çok kelebek kolleksiyonu yapmayı en az seviyor demektir.

ÖRNEK

Seçenek Listesinde Cevap Kağıdında

EN ÇOK EN AZ

16 – Bir resim sergisini gezmek X - 6 - v

17 – Kitaplıkta kitap karıştırmak z - 17 - M

18 – Bir müzeyi gezmek uv - 18 - s

19 – İmza toplamak yz - 19 - p

20 – Eski madeni paraları toplamak r - 20 – s

21 – Kelebek koleksiyonu yapmak ps - 21 – y

507 faaliyeti içine alan Kuder İlgi Alanları Envanterindeki seçeneklerden bazıları hazırlık ve yetişmeyi gerektirir. Bu gibi işler için kendinizi hazırlıklı ve yetişmiş gibi düşünerek kararınızı veriniz. Herhangi bir iş sizin izin yeni ve alışılmamış olsa bile seçmemezlik etmeyiniz. Bütün seçeneklerde hazırlıklı ve gelişmiş gibi davranarak seçimlerinizi ona göre yapınız.

Bazen bir kümeye giren her üç seçenekten de aynı derecede hoşlanabilirsiniz yahut bunların hiç birinden hoşlanmayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yine en çok ve en az hoşlandığınız iki cümleyi işaretlemeniz gerekir.

Listede yer alan işlerde bazıları sizce hoş basit anlamsız olabilir. Buna rağmen yine en çok ve en az hoşlandığınız seçenekleri işaretlemeniz gereklidir. Aksi halde bu envanterden sonuç alınız.

Yaptığınız seçimlerin gizli tutulacağından emin olabilirsiniz. Her hangi bir seçenek kümesi gereğinden fazla zaman almamalıdır. O çalışmaya ait ilk tepkinizi hemen işaretleyiniz. Hiçbir seçenek hakkında başkalarından fikir sormayınız kendi düşüncelerinizin esiri olmayan seçeneklerin değeri yoktur. Herhangi bir seçeneğe koymuş olduğunuz işaretin değiştirmek isterseniz ya konan çember işaretini silgiyle iyice siliniz ya da değecek olan çemberin üzerine bir çarpı işareti koyunuz. Artık listedeki seçenekler hakkında seçimlerinizi yapmağa geçebilirsiniz.

PUANLAMA


Listedeki 504 cümlenin hepsi yukarda açıklanan şekilde işaretlendikten sonra cevap kağıdında her sayfa için işaretlenen harfleri teker teker dikkatle sayarak aşağıdaki cetvele bulduğunuz sayıları geçiriniz. İlk önce V puanlarını toplayınız; listede yer alan faaliyetlere doğru cevap verip vermediğinizi gösteren V puanıdır ve öteki puanlar gibi ilgi profilinize geçecek değildir.

Eğer V puanı 38 ile 44 (dahil) arasında değilse bu yanıtların gelişi güzel verildiğini gösterir; 37 veya daha küçük puanlar için en az üç neden vardır.
İlgi Alanları Envanterine başlamadan önce yapılan açıklama iyi anlaşılmamıştır yani her cümleye bir en çok bir de en az olmak üzere iki işareti konulmamış bazı cümleler anlaşılmamıştır.
Hemen hemen herkesin işaret edeceği basit çalışmaları işaretlemek unutulmuştur.
İlginiz karmakarışıktır veya listeyi cevaplarken başkalarının etkisi altında kalmıştır.

Eğer V puanınız 45 ve daha fazla olursa bu da bir kümede ikiden fazla işaret yapıldığını gösterir. Çünkü verilen açıklamaya göre hareket edildiği zaman elde edildiği ne puan 44 tür ve bundan fazla olmasına imkan yoktur. Bunun için V puanı 38-44 (dahil) sınırının dışında kalıyorsa listeyi baştan ve büyük bir dikkat ve özenle yeniden cevaplamaktan başka çare yoktur.

Bunlardan sonra artık diğer puanlara geçebiliriz. Bu listede 10 ilgi alanı ölçülmektedir ve işaretlediğiniz her harf bu alanlardan birini göstermektedir. M puanları profile geçirmeyecektir.

0. A Açık havaya ilgi 5 – E Güzel sanata ilgi

1 – A Elişine ilgi 6 – F Edebiyata ilgi

2 – B Hesap işlerine ilgi 7 – G Müziğe ilgi

3 – C Bilime karşı ilgi 8 – H Sosyal hizmetlere karşı ilgi

4 – D İkna işlerine karşı ilgi 9 – K Büro işlerine karşı ilgi

Her ilgi alanına ait puanlar toplandıktan sonda sıra bunların ilgi profiline geçirmeye ve böylece gerçek ilgilerinizin derecelerini bulmağa gelir. Her hangi bir yanlışlık yapmamak için her ilgi alanına ait puanlarınızı ilgi profilini üst kısmında 0 1 2 3 ...... ile gösterilen gözlere geçiriniz ve doğru geçirip geçirmediğinizi bir defa daha kontrol ediniz. Erkekseniz E kıssanız K yazılı sütunu göz önünde tutarak o sütunda puanınızı gösteren rakamı bulunuz ve kurşun kalemle üzerine düz bir çizgi çiziniz. Bunu 0-9’a kadar bütün ilgi alanların için yapınız. Böylece ilgi profiliniz ortaya çıkmış olur. Eğer herhangi bir puan kendine ait sütundaki en üst rakamdan da üstün veya en aşağıdaki rakamdan da küçükse o zaman o sütunun en üst veya en alt çizgisi olarak profilin çerçeve çizgisini kabul ediniz.

İsterseniz profilin alt çizgisi ile grafiğin çizgileri arasındaki alanı karalayabilirsiniz.

KUDER İLGİ ENVANTERİNİN YORUMLAMASI


İlgi profiliniz size ne söyler?

İşte artık gerçek ilgilerinizi gösteren profiliniz elinizdedir. Şimdi bunun ne taşıdığını bilmelisiniz.

İlgi profiliniz size ilgilerinizle ilgili bütün bilgileri veren bir grafiktir. Çünkü siz de bir çok şeyleri severek yaptığınızı ve bir çok başka şeyleri de yapmak istemediğinizi ve onlardan hoşlanmadığınızı çok iyi bilirsiniz. Fakat ligi profiliniz ilk olarak sizin kendinize ait bütün özelliklerinizi anlamamıza ve geleceğiniz hakkında daha akıllıca planlar yapmanıza yardım edecektir.

İlgi profiliniz profilin üst tarafında yazılı on (10) alana göre ilgilerinizin alan ve derecelerini gösterir. Çıkan grafiğin çizgileri de o alandaki puanlarınızı gösterir.
Şimdi bu grafiğin üst ve alt değerlerinin ne anlama geldiğinin ne anlama geldiğini görelim:

Eğer herhangi bir alandaki puanınız üst kesik çizgisinin (% 75 çizgisinin) üstünde ise bu alandaki puanınız yüksek bir puandır. Yani siz bu alanla ilgili faaliyetleri seviyorsunuz demektir.

Eğer puanınız iki kesik çizginin ( % 75 ile % 25 çizgilerinin) arasına düşüyorsa bu alandaki ilginiz orta derecededir.

Eğer puanınız alt kesit çizginin ( % 15 çizginin) altında ise bu alandaki faaliyetlerden hiç hoşlanmıyorsunuz demektir.

Bir çok insanlar gibi siz de bazı ilgi alanlarında yüksek puan aldınız. İşte ilk önce bakacağınız bu alanlardır. Ve sizin en fazla sevdiğiniz faaliyetlerle ilgili olabilir. Eğer üst çizgiyi geçen bir kaç puanınız varsa bu sizin yüksek ilgilerden oluşan çok geniş bir ilgi alanınız bulunduğunu gösterir.

Düşük puanlarınıza da bakınız. Bunlar da özellikle göz önünde tutulmalıdır. Çünkü bunlar sizin genellikle hiç hoşlanmadığınız faaliyet alanlarınız sayılır.

Yalnız şunu unutmayınız ki yüksek puanlar düşük puanlardan daha iyi veya daha fena değildir aynı şekilde hiç bir ilgi ötekinden iyi veya kötü değildir. Önemli olan gerçek profilinizdir.

Meslek seçimine geçmeden önce ilgi profilindeki puanların ilgili olduğu alanları teker teker bir daha gözden geçirelim.
AÇIK HAVA İLGİSİ : Sizin çoğu zamanınızın açık havada ve bina dışında geçirmeyi tercih ettiğiniz hayvan ve bitkilerle uğraşmayı sevdiğiniz anlamına gelir. Ormancılar orman işletmesinde çalışanlar tabiat meraklıları çiftciler bağ ve bahçelerde çalışanlarda bu çeşit ilgi yüksektir.

EL İŞİ İLGİSİ : (MEKANİK İLGİ) Sizin makine tezgah ve aletlerle çalışmayı sevdeğiniz anlamına gelir. Bu alandaki mesleklerle otomobil tamircileri sanatçılar tornacı frezci gibi işçiler makinistler ve mühendisler dahildir.

HESAP İLGİSİ: Sizin sayılarla çalışmaktan çok hoşlandığınızı gösterir. Bu alandaki puanınız yüksek ise bu sizin saymanlık bankacılık gibi mesleklerden hoşlandığınızı belirler.

İLİM İLGİSİ: Sizin yeni gerçekleri oluşturmanızı ve ilmi problemleri çözmeyi sevdiğinizi gösterir. Doktorlar kimyagerler mühendisler doktorlara asistanlık eden hemşireler radyocular havacılar genellikle yüksek ilim ilgisine sahiptir.

İKNA İLGİSİ: (Benimsetme) Sizin insanlara herhangi bir projeyi fikri veya malı satmak için inandırmaya onlarla tanışmaya ve uğraşmayı sevdiğiniz anlamına gelir. Genellikle sanatçılar politikacılar radyo yorumcuları konuşmacılar ticari kuruluşların müdürleri ve satıcılar bu ilgide yüksek puan alırlar.

SANAT İLGİSİ: Ellerinizle yeni eserler oluşturma ilgisini gösterir. Bu genellikle desen renk ve kumaşla ilgili göze hitap eden güzel şeyler yapmak demektir. Ressamlar heykeltıraşlar mimarlar elbise desinatörleri güzellik enstitülerinde çalışanlar ve ev içi dekoratörleri hep sanatla ilgili iş yapan insanlardır.

EDEBİYAT İLGİSİ: Sizin okumayı ve yazmayı sevdiğinizi gösterir. Edebiyatla ilgili mesleklerin içinde roman öykü yazarları tarihçeler öğretmenler aktörler gazeteciler tiyatro ve kitap eleştirmenleri vardır.

MÜZİK İLGİSİ: Sizin konserlere gitmeyi ve müzik aleti çalmayı şarkı söylemeyi veya müzik ve müzisyenlerle ilgili okumayı ve çalışmayı sevdiğini gösterir.

SOSYAL İLGİ: İnsanlara yardım etmeyi sevdiğinizi gösterir. Hemşireler izci oymak beyleri eğitimciler din adamları herhangi bir kuruluştaki personel ve hasta hanelerde çalışanlar zamanlarının önemli bir kısmını başka insanlara yardım etmekle geçirirler.

BÜRO İLGİSİ: Sizin büroda masa başında çalışmayı ve ince hassas ayrıntılı işlerle uğraşmayı sevdiğinizi gösterir. Muhasebeciler arşiv ve evrak memurları satış memurları sekreterler istatistikçiler seyahat acentaları bu alana girerler.

Bu alanlardaki puanlarını meslekler yönünden neleri sevdiğiniz ve neleri sevmediğiniz hakkında size fikir verebilirler. Yukarıda adı geçen meslekler bu alanlarda birer örnek olarak verilmiştir. Bunlara benzeyen daha bir çokları vardır. Diğerlerini de Meslekler Lisesinde bulacaksınız. Diğer yandan boş zamanlarınızda yüksek ilgilerinizi göz önünde tutarak kendi kendinize birçok uğraşlar edinebilirsiniz. Bu kitabın amaçlarından biri de sizin boş zamanlarınızı iyi geçirmenize ve gelecek için gerekli olan deneyimi ve seve elde etmenize yardım etmektir.
İLGİ PROFİLİNİN ÖZELLİKLERİ


Artık ilgi profilimizi çizmiş karalamış ve karşısına geçmiş bulunuyoruz. Her alanın ne anlam taşıdığını da bundan önceki konumuzda öğrendik şimdi profilden yaklaşık tüm meslekleri içeren Meslek Lisesine nasıl geçeceğimizi ve profilinde karşımıza çıkacak bazı özellikleri ve anlamlarını yakından görelim.

Profilde bir yüksek puan olduğuna göre; eğer profilde yalnız bir tek alanda puanınız % 75 çizgisinin üzerinde ise ve tüm geri kalan alanlardaki puanlarınız bu çizginin altında kalıyorsa bu alan (0-9) a kadar olan sayılardan hangisine aitse meslekler listesinde o sayının gösterdiği sütundaki meslekleri gözden geçiriniz.

Örneğin yalnız 5 numaralı alandaki puanınız % 75 çizgisini geçmişse meslekler listesinin de 5 numaralı sanat ilgisi sütundaki meslekler incelenmelidir.
Profilde iki yüksek puan olduğuna göre; bu iki alanın numaraları küçüğü sola gelecek şekilde birleştiriniz meslekler listesinde bu ortak numaraya ait meslekleri bulunuz.

Örneğin profilinizde elişi (mekanik) ile ilim ilgisi % 75 çizgisini geçmişlerse meslekler listesinde 13 sayılı sütundaki meslekleri gözden geçirmeniz gerekmektedir. Çünkü profilde elişi ilgisi 1 ve ilim ilgisi 3’tür. Bu nedenle bir ve üç sütunlarına da bakmalısınız.

Profilde ikiden fazla puan olduğuna göre eğer profilinizde üç veya daha fazla yüksek puan (% 75 çizgisinin üstünde) varsa bunların numaralarını küçüğü başa gelecek şekilde ikişer ikişer birleştiriniz.

Örneğin 36 ve 8 numaralı ilgileriniz yüksekse bunlardan 36-38 ve 63 gibi üç ortak sayı elde edebilir ve meslekler listesinde bu sayılara bakabilirsiniz.

Hiç yüksek puan olmadığına göre; ilgi profili üzerindeki puanlara bakılır. Bu puanların da anlamları vardır. Fakat bunlara diğer yüksek puanlar kadar öneli bakılamaz. Eğer bütün puanlar yaklaşık % 50 çizgisi çevresinde ise böyle bir kişinin ilgileri daha tam gelişmemiş olabilir. Bunun değer anlamında testin fazla dikkat ve özen gösterilmeden yapılmış olmasıdır. Veya 10 ilginin içlerinde hiç birinin ötekinden farklı olmayacak şekilde birbiriyle uyum halinde bulunduğunu gösterir. Fakat 10 ilginin kapladığı alanın genişliği nedeni ile bu durumla çok az karşılaşılır. Ek olarak bu kişinin ilgilerinin özel hizmet ve ev işçiliği anlamına geldiği düşünülebilir.

MESLEKLER LİSTESİNİN KULLANIMI

Meslekler Listesindeki mesleklerin bazıları bugün için bize yabancı gelebilir. Buna rağmen onları büsbütün çıkarmadık hem fikir vermeleri bakımından hem de ileride serbest mesleklerin genişlemesi ile memleketimizde de açılabilecek alanları göstermedikleri bakımından yararlı olabilir.

Diğer taraftan böyle bir listenin hiçbir zaman matematik bir kesinlik taşıdığı gibi bir iddiamız yoktur.

Meslek seçiminde böyle bir listenin çok büyük yararı olacağı açıktır. Yalnız her genç kendi hakkında ve annesi-babası danışacağı rehber öğretmeni onun hakkında ilgi testi çerçevesi dışına çıkan birçok esaslı görüş ve bilgiye sahip olabilir.

Bu yüzden bütün deneyim ve bilgilerin bir araya toplanması ve onların ışığında meslek listesinin gözden geçirilmesi çok yerinde olur.

Bundan başka aşağıdaki 3 noktaya da özellikle de dikkat edilmelidir.
İlgi profilinizdeki düşük puanlarınızı (% 25 çizgisinin altındakileri) de dikkatle gözden geçiriniz. Bu alanlarda yüksek ilgiye gerek gösteren meslek hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır. Hiç hoşlanmadığınız işlerden oluşan meslekleri ayırmak seçmemek sevdiğimiz işlerden meydana gelen meslekleri bilmek kadar önemlidir. Başka bir açıdan da düşük puanlar kişinin özelliklerini meydana getiren genel tablonun önemli bir kısmını oluşturur ve bu sebeple de büyük bir dikkatle incelenmeleri yerinde olur.

Meslekler Listesi yüksek puanlar için olduğu gibi düşük puanlar için de aynı esaslara göre kullanılabilir. Meslek Listesinde % 75 çizgisinin üstündeki puanlar dikkate alınmıştır. Şimdi ise % 25 çizgisinin altındaki kalan alanları ele alınacaktır. Örnek olarak bir kişinin 2 ve 5 numaralı ilgi alanlarındaki puanları bu çizginin altında kalıyorsa 25 ve 25 sütundaki meslekler meslek seçimine konulmaması gereken mesleklerdir.

İlgi konusunda annelerin babaların öğretmenlerin veya ilgi testini yapan ve ilgi profilini tamamlayarak karşısına geçen gencin kendine soracağı çok önemli bir soru vardır?

Acaba her hangi bir alandaki yüksek ilgim o alan ile ilgili işlere karşı etkin bir ilgi alanı mıdır?

Eğer bir alandaki ilginiz o alan ile ilgili işleri sadece beğenmeye onlara karşı hayranlık göstermeye yönelikse ve siz hiçbir zaman bunlarla uğraşmayı istemiyorsanız yüksek puanlarınıza karşın bu gibi meslekler de sizin bir anlam taşımaz.
İlgilerinize karşın yeteneğinizin olmadığı meslekleri seçmek de doğru değildir. Burada yine tekrar edelim ki ilgi testleri yetenek ölçmezler.

İLGİ ALANLARINA GİREN MESLEKLER
O – AÇIK HAVA
Orman mühendisi
Ziraat mühendisi
Maden mühendisi
Ziraat teknisyeni
Pilot
Deniz subayı
Tarım meslek öğretmeni
Veteriner
Çiftçi
Şoför
Gemi kılavuzu
Balıkçı
Topoğraf
Arkeolog
Hava gözlemcisi
Toprak tarım uzmanı
Jeolog
Hava gözlemcisi
Toprak tarım uzmanı
Botanist
Bahçe bilimci
Doğa bilimcisi
Oşinograf
Zoolog
Coğrafyacı
Çevre sağlığı mühendisi
Kamp yöneticisi
Atletizm antrenörü
İzci lideri
Atlet
Futbolcu
İlköğretim müfettişi
Sanayi müfettişi
Turist rehberi
Hostes
Avcı
Trafik polisi
Posta memuru
Dalyancı
Fener bekçisi
Orman bekçisi
Orman müfettişi
Sebze yetiştiricisi
B – HESAPLAM
Maliyeci
Maliye müfettişi
Matematik öğretmeni
İktisatçı
İstatistikçi
Kadastrocu
Gümrük müfettişi
Ekonomist
Sigortacı
Emlakçı
Müteahhit
Sanayi ilişkileri müdürü
Üretim müdürü
Veznedar
Satış müdürü
Gelirler müdürü
Dış ticaret memuru
Bilgi işlem memuru
Bilgisayar mühendisi


F – EDEBİYAT
Aktör
Aktrist
Edebiyat öğretmeni
Gazeteci
Hakim
avukat
dil öğretmeni
eleştirmen
senaryo yazarı
roman yazarı
spiker
röportajcı
programcı
haritacı
G – MÜZİK

Besteci
Piyanist
Müzisyen
Müzik aletleri akortçusu
Müzik öğretmeni
Müzik aletleri satıcısı
Opera şarkıcısı
Solist
Kompozitör
Orkestra şefi
A – EL İŞİ

Dokumacılık
Diş hekimi
Makine tamircisi
Teknik ressam
Döşemeci
Radyo tamircisi
Labaratuvar teknisyeni
Kuyumcu
Çilingir
Saat tamircisi
Gemi inşaat mühendisi
Mimar mühendisi
Marangoz
Sıvacı
Bayan terzisi
Boyacı
Çatı ustası
Operatör doktor
Arkeolog
Ressam
Piyanist
Dantelci
Daktilo memuru
Stenograf
C – BİLİM

Kimyager
Diş hekim
Eczacı
Doktor
Veteriner
Psikiyatrist
Radyo operatörü
Elektrik mühendisi
Kuyumcu
Gözlükçü
Kaplamacı
Makina mühendisi
Maden mühendisi
Sanayi mühendisi
İnşaat mühendisi
Uçak mühendisi
Labaratuvar teknisyeni
Uzay mühendisi
Metalürji mühendisi
Fizik mühendisi
Teknik malzeme satıcılığı
D – İKNA

Yazar
Gazeteci
Avukat
Hariciyeci
Politikacı
Devlet adamı
Spiker
Pazarlamacı
Reklamcı
Fabrikatör
Müdür
Otel motel yöneticisi
Polis memuru
Emlak komisyoncusu
Tiyatro müdürü
Dedektif
Psikolog
Hostes
Kooperatif yöneticisi
Kükürtçü
Konfeksiyoncu
Toplum hekimi
Hemşire
Operatör hekim
Hediyelik eşya
Banka müdürü
E – SANAT

Aktör
Aktrist
Edebiyat öğretmeni
Oyun rejisörü
Dansöz
Dans öğretmeni
Oyun rejisörü
Desinatör
İç dekoratör
Mimar
Moda ressamı
Mobilyacı
Kuyumcu
Kürkçü
Ressam
Fotoğrafçı
Beden eğitimi öğretmeni
Çini ressamlığı
Terzi
Güzellik uzmanı
Kuaför
Manikürcü
H – SOSYAL

Sosyal hizmet müdürü
Öğrenci yurdu müdürü
İş analiz uzmanı
Sosyal ilişkiler uzmanı
Gazeteci
Gazete muhabiri
Felsefe öğretmeni
Psikolog
Sosyolog
Antropolog
Hemşire
Müfettiş
Politikacı
Psikoterapist
Ana okul öğretmeni
Tiyatro oyuncusu
K – BÜRO

Muhasebeci
Kütüphane memuru
Sekreter
Büro işçisi
Demirbaş eşya memuru
Telefoncu
Depo yöneticisi
Danışma memuru
Bilet satış memuru
Gardiyan
Teknik ressam
Terzi
Model hazırlayıcı
Televizyon tamircisi
Dokumacı
Örgücü
Aşçı
Matbaacı