Gerçekte hayatı yönlendirenler değişterenler sürükleyenler onu içtenlikle yaşayanlar ve onu içtenlikle katılanlardır.

Mutsuzluk veya başarısızlık tohumlarının başında hareketsizlik geliyor. İnancı teşebüse çevirememek gerek fert gerekse toplum çapında yaşama seviyesini aşağılarda tutmakta..

İnanç hayatın içinde bütün canlılığı ile dolaşmalı gerçekte inamanın aynı zamanda harekete geçmek ve uygulamaya girişmek olduğu çok iyi bilinmelidir.

Araştırmacı psikiyatrist Henry C. Link'e göre bencil insan enerjisini biriktirip sonunda da bu fazlalıktan rahatsız olan kişidir. halbuki dışa dönük insan enerjisini birçok yönde bol bol harcar bundan dolayı da geriye kalan az enerjinin tatminsizlikten dolayı içini kemirmesini önler.

İçe dönük kişi kendini başkaları ile tanısma sıkıntısına sokmaktan kaçınır dışa dönük ise onlrla tanışmak için fırsat arar. İçe dönük olan klüp ve komitelerin istek ve mecburiyetlerinden yakayı sıyırmaya bakar dışa dönük olan ise bunları kabullenir.

Duygusal çatışmaları çözmenin en çabuk ve kolay yolu kişinin onları yapan sebeplerden kaçması çavresini daraltmasıdır. Böyle bir çözüm yolu geçici olamaya mahkumdur ve sonucu kişinin daha da çekingen hale gelmesidir.

Basit bir gözlem bile dışa dönük insanların problemlerini çözerken daha çeşitli ve etkili yardımcılar bulabildiklerini gösterir. Onlar dışarıya açılım halinde olduklarından birçok imkanla karşılaşabilirler. Onları bir yönden de kendilerini gizlemeyen insanlar olarak tanımlayabiliriz. Kendilerini gizlemedikleri için görülmeleri kolay olur. Kendimizi açılayabilmemizin bir yoludur dışa dönüklük. Olaylarla ve insanlarla yüzyüze gelmektemn kaçınmak bizi belki bir müddet mutlu olabileceğimiz dar bir mekana hapsedecek; fakat o dar mekan sonunda zindana dönüşecektir.

İnsan için hazrlanmış bütün maddi ve manevi imkanlardan en iyi şekilde fayda- lanabilmek için dışa dönük olmak gerekir. Yalnızca bir ağacın altında yaşayanların kullanabilecekleri imkanlar o ağaçala sınırlıdır. dışa dönük olmanın gereğine inanan herkes bu inancındaki gerçeklik oranında kendisini zorlayarak çaba sarfederek terleyerek dışa dönük bir duruş elde edebilir.


Alıntı