ormal gözde kornea ve mercekte kırılan ışınlar tam olarak retina üzerinde görme merkezine düşüyorsa hiçbir kırma kusuru yoktur ve net bir görüş elde edilir.

Miyopi (Uzağı görememe)
Işınlar retina üzerinde odaklanacağına retinanın önünde odaklanmaktadır. Kornea ve mercekte kırılan ışınların izafi olarak retina üzerinde görme merkezine ulaşmadan daha önde odaklanmasıyla göz uzaktaki cisimleri net göremez. Bu duruma Miyopi denir.

Hipermetropi (Yakını görememe)
Işınlar retina üzerinde odaklanabilecek kadar kırılamazlar. Kornea ve mercekte kırılan ışınların izafi olarak retina üzerinde görme merkezine değil daha ilerde odaklanmasıyla göz yakını net göremez. Bu durum Hipermetropi olarak tanımlanır.

Astigmatizm (Bulanık görme)
Işınlar retinada bir noktadan daha fazla yerde odaklaşırlar. Net bir görünüş için korneanın pürüzsüz ve her eksende aynı kaviste olması gerekir. Korneanın belli bir eksende daha fazla ya da daha az kavisli olması astigmat kusurunu ortaya çıkarır. Görüntü uzakta da yakında da net değildir ve kişi cisimleri gölgeli görür.

Prespiyopi (Yakını net görememe)

Genellikle 40 yaşından sonra başlayan ve göz merceğinin doğal şartlarda elastikiyetini yitirmesiyle ortaya çıkan yakını net görememe sorunudur. Miyopi Hipermetropi ve Astigmatın aksine lazer ile tedavisi bugün için mümkün değildir. Bu görme kusurları gözlük ve lenslerle düzeltilebilir.