0–16 yaş grubundaki çocukların göz sağlığı korumak için
  • Doğduktan hemen sonra
  • 6 aylıkken
  • 3 yaşındayken
  • Okula başlamadan önce
  • Okul süresince her yıl
Periyodik olarak göz muayenelerinin yapılması gereklidir.