Vücuttaki herhangi organ ya da dokuda izlenen gerileme erime