Doğuştan gözlerin herhangi birisinin veya her ikisinin olmaması