Embriyonun erken dönemlerinde oluşan sklerada yarık tarzında yapı