Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Göz Hastalıkları Sözlüğü

  Göz Hastalıkları Sözlüğü


  A)


  A taramalı scan (A-scan)
  Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason

  Aberasyon (aberration)
  Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon

  Ablasyon (ablastion)
  Yerinden ayrılma yapışık olduğu ayrılma

  Ablefaron (ablepharia)
  Doğuştan göz kapaklarının yokluğu

  Ablefarus (ablepharous)
  Gelişimsel olarak göz kapaklarının yokluğu

  Adezyon (adhesive)
  Şaşılık cerrahisi sonrası kasın etrafındaki dokulara olan yapışıklığı

  adie pupilla (Adie’s pupil)
  Genellikle viral hastalığı takip eden sfinkter pupilla ve siliyer kasta ganglion

  Afaki (aphakia)
  Katarakt cerrahisi ile göz merceğinin çıkarılması durumu

  Afakik büllöz kerapati (aphakic bullous keratopathy )
  Katarakt cerrahisi sonrası gelişen kornea endotel yetersizliği

  Akne rozasea (acne rosacea)
  Derideki sebase bezlerin hastalığı olup yüzün yanak ve burun bölgesini tutar. Gözde kapak konjonktiva ve kornea tutulumu izlenir

  Albizim (albinism)
  Makula ve retinada pigment epitel kaybı görme azalması ve gözde titreme şikâyetleriyle karakterize hastalık

  Allogreft (allograft)
  Kornea naklinde vericinin kornea dokusu

  Amaroz (amacurosis)
  Görülebilen herhangi bir hasar olmaksızın oluşan körlük durumu

  Ambliyopi (amblyopia)
  Göz tembelliği

  Ammon ameliyatı (Ammon’s operation)
  Yanaktan flep çevrilerek yapılan blefroplasti ameliyatı

  Ammon yarığı (Ammon’s fissure)
  Embriyonun erken dönemlerinde oluşan sklerada yarık tarzında yapı

  Amsler kartı (Amsler chats)
  Siyah beyazdeğişik geometrik şekillerden oluşan (ızgara paralel çizgiler vb.) kartlardır. Merkezi görme alanının değerlendirilmesi için kullanılır

  Anizometropi (anisometropia)
  İki gözün kırma güçleri arasında farklılık olması

  Anjiografi (anjiogli)
  Sodyum fluoresceina kullanılarak retina damarlarının radyolojik görüntülenmesi yöntemi

  Anjiyom (angioma)
  Damarlardan kaynaklanan bir çeşit tümör

  Anjiyomatozis (angiomaomatosis)
  Doğuştan anjiom ile karakterize olan durum

  Ankiloblefaron (ankyloblepharon)
  Göz kapakları arasında yapışıklık olması

  Anoftalmi anoftalmus (anopthalmia)
  Doğuştan gözlerin herhangi birisinin veya her ikisinin olmaması

  Anton semptomu (Anton symptom)
  Her iki oksipitopariyetal lob hasarına bağlı hastanın kör olmasına karşın bunun farkına varamaması

  Apokrin (apocrine)
  Salgı bezi türü. Bu tür salgı bezlerine örnek olarak meme bezleri koltuk altı ve kasık bölgesindeki ter bezleri verilebilir

  Apse (abscess)
  Doku içindeki cerahat dolu şişlik

  Arterit (arteritis)
  Atar damarın duvar iltihabı

  Asetilsistein (acetylcysteine)
  Bazı kornea hastalıklarında topikal olarak kullanılan mukolitik ilaç

  Astenopi (asthenopia)
  Baş ve göz ağrısı ile birlikte refraksiyon kusurunun bulunması

  Atrofi (atrophy)
  Vücuttaki herhangi organ ya da dokuda izlenen gerileme erime
  B)

  Bazal (basal)
  Anatomik bir oluşumun üzerine oturduğu taban b.hücreli kanser (b. cell cancer) derinin bazal hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.

  Bell felci (Bell palsy)
  Fasiyal sinirin nedeni belli olmayan ani periferik felci. Bu durumda göz kapakları kapanamaz kornea yıkanamadığından korneal hasar gelişebilir.

  Biefaofimozis (blepharophimosi)
  Göz kapağı aralığının ileri derecede daralması

  Bifokal (bifocal)
  İki farklı odaktan oluşan okuma ve uzak düzeltici merceklerin bir arada bulunduğu gözlükler

  Biyomikroskop (biomicoscope)
  Gözün ön segment ve arka segment yapılarının binoküler incelemesinde kullanılan iki okülere sahip değişik büyütmelere ayarlanabilen mikroskop

  Blefarit (blepharitis)
  Göz kapağının serbest kenarını tutan iltihaplanmalar

  Blefaroplasti (blepharoplast)
  Göz kapağı bozukluklarının düzeltilmesine yönelik olarak yapılan ameliyatlardır

  Blefaroptozis (blepharoptosis)
  Kapak düşüklüğünün sinir ve kas felcine bağlı olduğu durum

  Blefarosfinkterektomi (blepharosphincterectom)
  Blefarospazm hastalığında bir miktar orbiküslaris okuli kası ile birlikte üzerindeki derinin çıkarılması ameliyatı

  Blefarospazm (blepharospasm)
  Göz kapaklarında nedeni bilinmeyen istemsiz kasılmalarıdır.

  Blefaroşalazis (blepharoshalasis)
  Kapak deri ve mukozasının sertliğinin kaybına bağlı olarak gelişen kapak sarkması

  Botulinum toksini (botulinum toxin)
  Clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin olup şaşılık ve blafarospazm tedavisinde kullanılır

  Bowman tabakası (bowman layer)
  Kornea epitel katının altında yer alan ön stromal lemallerin homojen yoğunlaşmasıyla oluşmuş tabakadır.
  D)

  Dakrisistorinostomi (dacryoystorhinostomy)
  Nazolakrimal kanal tıkanıklarında cerrahi olarak kese duvarında ve burun mukozasında flep oluşturup bunların altlı üstlü birbirleri ile birleştirilmesi işlemi. Lakmiral kese ile burun boşluğu arasında geçiş oluşturma

  Dakriyoadenektomi (dacryoadenectomy)
  Gözyaşı bezinin cerrahi yöntemler ile tamamen çıkarılması işlemi

  Dakriyoadenit (dacryoadenitis)
  Gözyaşı bezinin iltihaplanması. Aşırı duyarlılıkşişlik ve ateş sık görülen belirtileridir

  Dakriyolitiyazis (dacryolithiasis)
  Gözyaşı kesesi veya gözyaşı kanallarında taş oluşumu

  Dakriyoma (dacryoma)
  Gözyaşı kanalının herhangi bir seviyesinde tıkanmaya bağlı meydana gelen tümör benzeri kistik genişleme

  Dakriyosistektomi (dacryocystectomy)
  Gözyaşı kesesini cerrahi yöntemler ile tamamen çıkarılması işlemi

  Dakriyosistit (dacryocystitis)
  Gözyaşı kesesinin iltihabı

  Dakriyosistografi (dacryocstography)
  Gözyaşı kanal sisteminin görüntülenmesi yöntemi

  Dakriyosistorinotomi (dacryocystorhinotmy)
  Bir prob yardımı ile gözyaşı kesesi ve burun boşluğu arasında geçiş oluşturulması

  Dakriyosistosel (dacryocytocele)
  Gözyaşı kesesinin genişleyip şişmesi

  Dekompresyon (decompression)
  Herhangi bir organda ödem kanama sıvı toplanması doku büyümesi gibi nedenler sonucu oluşan yüksek basıncın ortadan kaldırılması için yapılan ameliyat

  Dellen (dellen)
  Özellikle limbal yükseltiler nedeni ile kornea periferinde lokalize gözyaşı tabakasının stabilitesinin bozulması sonucu oluşan incelme alanı

  Dermatoşalazis (dermatochalasis)
  Göz kapağı derisinin gevşemesi ve sarkması

  Diklokasyon (dislocation of the lens)
  Göz merceğinin çevre dokularla bağlantısını sağlayan ve merceğin asılı kalmasına yarayan zonüler liflerde yırtılmaya bağlı olarak merceğin normal yerinden ayrılması

  Diplopi (diplopia)
  Çift görme

  Diverjans (divergence)
  Her iki gözün görme eksenlerinin birbirinden uzaklaşması

  Diyoptri (diopter (D)
  Bir optik sistemin kırma gücü
  E)

  Eales hastalığı (Eales disease)
  Göz küresinin ekvator önünden başlayıp arka kutba ilerleyen tıkayıcı perivakkülit ile karakterize retina hastalığıdır. Yeni damar oluşumu vitreus içi kanama ve retina dekolmanı eşlik edebilir

  Eksentrasyon (exenteration)
  Globun orbital içerik ile beraber çıkarılması

  Ektopi (ectopia)
  Herhangi bir organ ya da dokunun doğuştan ya da travmalara bağlı normal yerinden farklı yerde bulunması halidir

  Ektropion (ectropion)
  Göz kapaklarının dışa doğru dönmesidir. Yaşa bağlı veya doğuştan olabilir. Sürekli gözyaşının dışarı akması ve konjonktiva iltihabı ile beraberdir.

  Ekzotropya (exotropia)
  Her iki gözün görme eksenlerinin belirgin olarak dışa kayması dışa şaşılık

  Elektrookülografi (elecro-oculography)
  Retina pigment epitelinin fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan elektro fizyolojik test

  Elektroretinografi (electroretinography)
  Retinanın ışığa verdiği cevabı ölçmede kullanılan elektro fizyolojik test

  Elevatör (elavator)
  Kaldırıcı elavasyondan sorumlu kaslar

  Elsching incileri (Elsching pearls)
  Katarakt cerrahisi sonrası ekvatoryal kapsül epitel hücrelerinin proliferasyonu ve arka kapsül üzerine göç etmeleri sonucu oluşan nodüler beyaz görünümlü kesafet

  Endoftalmi (endophthalmitis)
  İnfeksiyon travma immün reaksiyon fiziksel ve kimyasal değişiklikler vaskülit veya neoplazi gibi durumlar sonucu göz içi dokuların iltihaplanması

  Enoftalmus (enophthalmos)
  Göz küresinin normalden daha geride olması durumu

  Entropiyon (entropion)
  Göz kapağı kenarının göz küresine doğru döndüğü bir hastalıktır. Klinik olarak dönen kapak kenarları kornea’ya hasar verebilir. Keratit ve kornea ülserleri yapabilir

  Enükleasyon (enucleaction)
  Göz küresinin bütünlüğünü bozmadan optik sinirden ve çevredeki orbital dokulardan ayırarak çıkarmak

  Epibleferon (epiblepharon)
  Genellikle kendiliğinden kaybolan doğuştan kapak anomalisi

  Epifora (epiphora)
  Aşırı gözyaşı salgılanması normalden fazla gözyaşının dışarı akması

  Epikantus (epicanthus)
  Gözün iç köşesinde doğuştan var olan dikey olarak göz iç köşesini örten deri

  Epikeratofaki (epikeratophakia)
  Afaki keratokonus ve miyopiye bağlı kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan cerrahi girişim

  Eviserasyon (evisceration)
  Sklera dokusunu yerinde bırakılarak göz içi tüm yapıların boşaltılıp çıkarılması işlemi

  Ezotropya (esophoria)
  Gözlerin belirgin olarak içe kayması
  F)

  Fakik (phakic)
  Gözün doğal merceğinin mevcut olması hali

  Fakoanaflaksi (phacoanaphylaxis)
  Göz merceğinin yırtılması ya da katarakt ameliyatına bağlı korteks bakiyelerinin kalması sonucu lens proteinlerine karşı gelişen immünolojik cevap

  Fakoemülsifikasyon (Phacoemulsification)
  Kataraktlı göz merceğinin ultrasonik dalgalarla parçalanarak çıkarılması şeklinde yapılan katarakt ameliyatı tekniği

  Felç (paralysis)
  Merkezi ya da periferik sisteminde ya da kas-sinir mekanizmalarında meydana gelen fonksiyonel ya da organik bozukluklara bağlı kaslarda gözlenen hareket yeteneğinin kaybı

  Fifsasyon (fixation)
  Gözün belli noktaya odaklanabilme yeteneği

  Flep (flep)
  Bir bölümü kaldırıldığı ana doku ile ilişkili olan ve ana dokudan beslenen doku parçası

  Forniks (fornix)
  Alt ve üst göz kapakları arka yüzü ile karesi arasındaki cep şeklindeki anatomik boşluklardır

  Forseps (forceps)
  Katarakt ameliyatında merceğin kapsülünü açmak ve çıkarmakta kullanılan araç

  Fotofobi (photophobia)
  Gözlerin ışığa karşı aşırı duyarlı olması durumu

  Fotokoagülasyon (photcoagulatıon)
  Lazer ışını kullanarak bazı retina hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntem

  Fotopsi (photopsia)
  Gözün önünde ışık çakmaları kıvılcım benzeri pırıltılar görülmesi

  Fotoreseptör (photoreceptor)
  Retinada yer alan ışığın algılanmasını sağlayan hücreler

  Fovea (fovea)
  Makula merkezinde15 mm’lik çapta çukur alan

  Fragmantasyon (fragmentation)
  Herhangi doku veya organın parçalanarak bütünlüğünü kaybetmesi

  Fundus (fundus)
  Göz bebeğinden görülebilen retina optik disk makula ve koroid damarlarından oluşan gözün arka bölümü

  Funduskopi (funduscopy)
  Funduskop kullanarak göz dibinin incelenmesi işlemi. Göz dibi muayenesi

  Füzyon (fusion)
  Her iki göz tarafından alınan g&ouvml;rüntünün beyinde birleşerek tek bir görüntü şeklinde algılanması
  G)

  Gler (glare)
  Göze gelen ışınların yansımasına bağlı olarak hissedilen göz kamaşması

  Glioma (glioma)
  Glial dokuda gelişen tümör

  Greft (graft)
  Canlılığı korunarak bir yerden alıp diğer bölgeye aktarılan doku parçası g. reddi (g.failure) alıcı doku tarafından verici dokunun hasara uğratılması

  Göz kapağı (palpebrae)
  Göz kapağı deri kas fibröz doku ve müköz zarlardan oluşur. Gözü travmalardan korur ve gelen ışığı ayarlar. Orbital ve tarsal olarak iki kısma ayrılır. Kapakların serbest sonlanan kısmında bir yada birkaç sıra kirpik sıralanmıştır.
  H)

  Habb çizgileri (Habb striate)
  Doğuştan glokomda uzun süreli stromal ödeme bağlı desme tabakasında izlenen çizgilenmeler

  Halo (halo)
  Parlak cisimler etrafında oluşan hare

  Haptik (haptic)
  Göz içi lenslerinin çeşitli şekilde dizayn edilmiş bacak kısmı

  Hemianopsi (hemianopsia)
  Görme alanının yarısının görülememesi şeklinde tarif edilen görme kayıpları

  Hidrodelinasyonu (hydrodelineation)
  Katarakt ekstraksiyonu kolaylaştırmak için sıvının nukleus ile etrafındaki dokular arasına verilmesi

  Hikrodiseksiyon (hydrodissection)
  Katarakt ameliyatı lens korteksi ile kapsülü arasındaki bağların gevşetilmesi amacı ile sıvı kullanılması işlemi

  Hipermetropi (hyperopia)
  Yakını görememe

  Hipertelorizm (hypertelorism)
  İki organ arası uzaklığın normalden fazla olduğu belirten terim

  Hipertelorizm Oküler
  İki göz arası mesafenin normalden fazla olması

  Hipertropya (hypoesthesia)
  Gözün görme ekseninin normalden yukarı saptığı şaşılık türü

  Hiprops korneal (hydrops)
  Keratokonus hastalığında demse tabakasında yırtılmaya bağlı ani kornea ödemi gelişmesi ve korneanın saydamlığını kaybetmesi

  Hiyaloid membran (hyaloid membrano)
  Vitreus’u saran ince membran. Ön ve arka liyaloid membran olmak üzere iki kısımdan oluşur

  Homosistinüri (homocystinuria)
  Göz merceğinin zamanla aşağıya doğru kaydığı bir hastalık

  Hordeolum (hordeolum)
  Göz kapağı kenarında yer alan yağ bezlerinin iltihabı
  I)

  Implant (implant)
  Vücudun bir parçası olmayıp aynı görevi görme aracı ile dışarıdan geliştirilen araç

  Intraoküler lens implantasyon (implantation)
  Katarakt ameliyatında alınan göz merceği yerine dışarıdan konulan yapay lens

  Indosiyanin yeşili (indocyyanine green)
  Koroidi ayrıntılı olarak görüntülemek için kullanılan boya

  Insizyon (incision)
  Ameliyat anında dokuda yapılan kesi işlemi

  Invazyon (invasion)
  Tümör dokusunu komşu dokulara yayılımı

  Iridodonesis (iridodonesis)
  Göz hareketleri ile iris dokusunda meydana gelen titreme

  Iskemi (ischemia)
  Bir doku veya organa giden kan akımının azalması veya kesilmesine bağlı olarak meydana gelen hasar
  J)

  Jones boya testi (Jones dye test)
  Kısmi gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında tanı amacı ile kullanılan bir test

  Jones tüpü (Jone tube)
  Kanaliküllerin tümü ile iş göremez olduğu durumlarda konjonktiva ile burun boşluğu birleştirmek amacı ile iç kantusa yerleştirilen özel bir tüp
  K)

  Kanaliküloplasti (canaliculoplasty)
  Gözyaşı kanallarının onarımını veya açılması için yapılan işleminin tümü

  Kantoliz (cantholysis)
  Göz kapağı genişlemesi amacıyla kantal ligamenti’nin kesilmesi

  Kantotomi (canthotomy)
  Dış kantusun kesilmesi

  Kantus (canthus)
  Üst göz kapağı iç ve dış köşesinde yer alan deri kıvrımlar arasındaki açı

  Kapsül (capsula)
  Göz merceğinin etrafını saran ön ve arka iki bölümden oluşan ve merceği çevreleyen zar şeklinde merceğin en dış tabakası

  Kapsülotomi (capsulotomy)
  Katarakt ameliyatlarında mercek kapsülünün açılması

  Keratit (keratitis)
  Kornea dokusunu çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen iltihabı

  Keratoglobus (keratoglobus)
  Korneanın bütünü ile öne doğru globüler bombeleşme yapması.

  Keratohelkozis (keratohelcosis)
  Korneada herhangi bir nedenle ülser oluşması

  Keratokonus (keratoconus)
  Santral veya parasantral korneada incelme ve öne doğru bombeleşmeye bağlı olarak korneanın koni şeklini alması

  Keratom (keratome)
  Gözün ön segment ameliyatlarında korneal kesi yapmak için kullanılan cerrahi cihaz

  Keratomalazi (keraomalacia)
  Korneanın elastikiyetini kaybetmesi ve gevşemesi

  Keratometri (keratometry)
  Kornea merkezinin eğriliğini ölçme işlemi

  Keratoplasti (keratoplasty)
  Kornea nakli

  Keratoskop (keratoscope)
  Konsantrik halkaları kornea yüzeyine düşüren alet

  Keratoskopi (keratoscopy)
  Korneanın yüzeyinin düzensizliklerini belirlemek amacı ile kullanılan bir yöntem

  Keratotomi (keratotomy)
  Miyop ve astigmatın tedavisi için yapılan kornea eğriliğini değiştirme işlemi

  Kese lakrimal (lacrimal)
  Gözyaşı kesesi

  Kiyazma (chiasm)
  Her iki gözden gelen optik sinirin beyinde yaptığı çarpışma

  Klorokin (chloroquine)
  İlk olarak sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan klorokin günümüzde romatolojik hastalıklar ve bağ dokusu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaç gözde korneal ve maküler hasara yol açabilir

  Kolobom (coloboma)
  Genellikle doğuştan olmakla birlikte yapılan ameliyatlara veya geçirilen travmalara bağlı olarak gelişebilen gözün herhangi bir bölümünde izlenen doku eksikliği

  Koni (cone)
  K.distrofisi (dystrophia of c.) koni hücre hasarına bağlı olarak düşük görme keskinliği renk görme ve ışık kaybı

  Konjonktivit (conjunctivitis)
  Konjonktiva dokusunun çeşitli iç ve dış etkenlere bağlı olarak kızarıklık akıntı şişlik gibi klinik bulgularla karakterize iltihabı

  Konverjans (convergence)
  Her iki medial rektus kasını kasılması letarel rektusların gevşemesi sonucu göz eksenlerin birbirine yaklaşımı ve odak noktasından gözlerin birleştirilmesi işlemi

  Kornea (cornea)
  Gözün ön bölümünde yer alan şeffaf damar içermeyen doku

  Korneal abrazyon (corneal abrasion)
  Herhangi bir nedenle korneal epitel tabakasında ki soyulmaya bağlı hasar

  Korteks (cortex)
  Göz merceğinin nükleusunu örten ve çevreleyen yumuşak yapının en dış tabakası

  Krezent (crescent)
  Göz ameliyatlarında kullanılan ucu yarım ay şeklinde keskin bıçak

  Kriyoekstraksiyon (cryoextraction)
  Katarakt ameliyatı esnasında merceğin -80 derecede dondurularak çıkartılması

  Kriyoekstraktör (cryoextractor)
  Göz merceğinin dondurma yöntemi ile çıkartılması için kullanılan alet

  Kriyopeksi (cryopexiy)
  Aşırı soğuk uygulayarak bir dokuyu yerine yapıştırma işlemi

  Kriyoterapi (cryotherapy)
  Aşırı soğuk uygulayarak dondurma yöntemi ile uygulanan tedavi
  L)

  Lagoftalmus (lagophthalmus)
  Göz kapakların çeşitli nedenlere bağlı olarak yeterince kapanamaması

  Lakrima (lacrima)
  Gözyaşı gözyaşı sıvısı

  Lakrimal (lacrimal)
  Gözyaşının salgılandığı bölüm

  Lakrimasyon (lacrimation)
  Gözyaşının salgılanması

  lASİK (LASİK)
  Refraktif cerrahi yöntemlerinden biri

  Lentikonüs (lenticonus)
  Göz merceğinin önünde veya arkasında konik çıkıntısı oluşumu

  Levator (levator)
  Göz kapaklarının açılmasını sağlayan kas

  Lüksasyon (luxation)
  Lensin zonüller bağlantılarından tamamen ayrılarak normal pozisyonunu kaybetmesi

  Lökokori (leukocoria)
  Kelime anlamı olarak beyaz pupilla rahatsızlığı
  M)

  Madarozis (madarosis)
  Kirpik ve kaşlarda meydana gelen dökülme

  Megalokornea (megalocornea)
  Kornea çapında doğuştan glokom olmaksızın ortaya çıkan büyüme

  Meibomian bezleri (meibomain glands)
  Alt ve üst kapak tarsal konjonktivasında vertikal yerleşmiş 30 kadar yağ bezi

  Meibomianitis (meibomianitis)
  Göz kapağındaki meibomian bezlerinin iltihabı

  Melanom (melanoma)
  Melanin pigmenti ihtiva eden hücrelerden gelişen kötü huylu tümörler

  Melanositoma (melanositoma)
  Optik sinir başında kahverengi-siyah lezyon

  Metamorfopsi (metamorphapsia)
  Merkezi retina hasarlarına bağlı olarak gelişen nesnelerin normalden eğri algılanması

  Mikroftalmi (microphthalmia)
  Gözlerin normalden küçük olması

  Miyasteni ( myasthenia)
  Çeşitli sebeplere bağlı kaslarda meydana gelen güç kaybı

  Miyop (myopia)
  Uzağı görememe

  Miyotonik distrofi (myotonic dystrophy)
  Otozomal baskın geçişli kas hastalığı. Bu hastalıkta görülen kataraktta özel olarak çam ağacı kataraktı da denmektedir.

  Molluskum (mollscum)
  Yumuşak deriden kabarık yuvarlak ve iyi huylu deri tümörleri

  Mooren ülseri (Mooren ulcer)
  Korneanın sebebi tam olarak bilinmeyen ilerleyici ülseri

  Multipl skleroz (multiple sclerosis)
  Miyelin kaybıyla karakterize bir sinir hastalığı

  Müller Kası (Müller muscle)
  Üst göz kapağının hareketini sağlayan yardımcı kas
  N)

  Nanoftalmus (nanophthalmos)
  Gözün normalden küçük olması

  Nekrotizan stromal keratit (n. stromal keratitis)
  Korneanın stroma tabakasının viral iltihabına bağlı gelişen doku yıkımı

  Nistagmus (nystagmus)
  Gözün istem dışı ritmik dalgalanma şeklindeki hareketleri

  Norafibroma (neurofibroma)
  Sinir hücre kılıfında gelişen tümör

  Nöroretinit (neuroretinitis)
  Görme siniri ile retinanın birlikte tutulduğu iltihaplar

  Nöroretinopati (neuroretinopathy)
  Optik disk ile retinanın beraber etkilendiği patolojik durum

  Nörotrofik korneal keratit
  Çeşitli sebeplerle bozulmuş göz yaşı üretimi sonucu gelişen kornea iltihabı
  O)

  Oftalmektomi (ophthalmectomy)
  Göz küresinin bütünlüğünü bozmadan optik sinirden ve çevredeki orbital dokulardan ayırarak çıkarmak

  Oftalmonörit (optic neuritit)
  Optik sinirin iltihabı

  Oftalmopleji (ophthalmoplegia)
  Kas-sinir bileşkesinde veya kas lifi içinde geçici ve kalıcı değişikliklerle beraber görülen kas hareket bozukluğu grubu

  Oftalmoskopi (ofhthalmoscopy)
  Oftalmoskop kullanılarak yapılan göz dibi muayenesi

  Okülomotor sinir (oculomotor nevre)
  Gözün hareketlerinden sorumlu sinir

  Orbita (orbit)
  İçine göz küresinin yerleşmiş olduğu göz çukuru

  Ortoforya (orthophoria)
  Her iki gözün ortada sabit olduğu kaymanın olmadığı durum

  Ortoptik (ortoptics)
  Şaşılık ve göz tembelliği tedavisinde göz kaslarının etkin biçimde çalıştırılması amacı ile uygulanan tedavi

  Ortoskop (orthoptoscope)
  Ortoptik tedavi veya egzersiz tedavisi için kullanılan cihaz
  P)

  Pakiblefaron (pachyblepharon)
  Göz kapakların özellikle tarsal kenarında meydana gelen kalınlaşma

  Pakimetre (pachymeter)
  Kornea kalınlığını ölçmede kullanılan cihaz

  Panüveit (panuveitis)
  Hem arka hem ön segmentteki üveal dokuyu etkileyen iltihabi durum

  Papilla ödemi (papiledema)
  Kafa içi basınç artışına bağlı olarak optik sinir çevresinde oluşan kabarıklık

  Papillit (papillitis)
  Optik sinir başı iltihabı

  Penetran (penetran)
  Kesici delici

  Perforasyon (perforation)
  Genellikle penetran yaralanmalara bağlı yada anatomik oluşum meydana gelen yırtılma delinme

  Persepsiyon (perception)
  Işığın algılanıp optik sinir aracılığı ile beyine iletilmesi

  Pinguekula (pinguecula)
  İleri yaşlarda ve genellikle limbus nazalında yerleşen mukoza altı dokuda hiyalin dejenerasyonuna bağlı izlenen sarı konjonktival kabarıklık.

  Prematüre Retinopatisi (premature retinopathy)
  Uzun süre yüksek yoğunlukta oksijen tedavisi görmüş retinanın damarlaşması tamamlanmayan prematüre bebeklerde gelişen retina hasarı

  Probing (probing)
  Gözyaşı kanal tıkanıklıkları olan bebeklerde tıkalı kanalı açmak için yapılan sondalama işlemi

  Psödofaki (pseudophakia)
  Katarakt ameliyatı ile alınan göz merceği yerine dışarıdan yapay mercek konulması ile oluşan durum

  Psödostrabismus (pseudostrabismus)
  Gözlerde gerçek bir kayma olmaksızın kayma varmış gibi algılanması

  Ptoz (ptosis)
  Üst göz kapaklarında kapağın yükselmesini sağlayan sinirlerde yada kaslarda meydana gelen problemlere bağlı yaşanan kapak düşüklüğü

  Punktat keratopati (punctate keratopathy)
  Kornea epiteli üzerinde noktasal tarzda epitel kayıplarının oluşturduğu görünüm

  Punktum (punctum)
  Alt ve üst göz kapağı iç kenarlarında yer alan yaklaşık 03 mm çapında küçük açıklıklar.Göz yaşı kanallarının başlangıcını oluştururlar

  Purtscher anjiyopatik purtscher (purtscher anjiyopatik purtscher)
  Göze direkt darbe olmaksızın retina da oluşan yüzeysel soluk alanlar retina içi kanamalar optik disk şişmesi ile karakterize tablo
  R)

  Refraksiyon (refraction)
  Gözün kırma gücü ve görsel kırılma kusurlarının düzeltilmesi ile ilgilenen fiziksel optik bilimi

  Regmatojen (rhegmatogenous)
  İncelme ve dayanıksızlaşmaya bağlı oluşan yırtık

  Rekonstrüksiyon (reconstruction)
  Herhangi bir anatomik oluşumda uygulanan yeniden yapılandırma ve düzeltme işlemleri

  Rektus kasları (rectus muscle)
  Üst alt dış ve iç rektus olmak üzere 4 adettir. İç rektus siniri 3. sinirin alt dalı olup gözleri orta hatta yaklaştırır. Dış rektus siniri 6. sinir olup gözleri dışa doğru uzaklaştırır. Üst rektus siniri 3. sinirin üst dalı olup gözü yukarı hareket ettirir. Alt rektus siniri 3.sinir alt dalı olup gözü aşağı hareket ettirir.

  Retina Dekolmanı (retina detachment)
  Retinanın duyusal tabakasının retina pigment epiteli tabakasından ayrılması

  Retina (retina)
  İç kısmında duyusal dış kısmında ise pigment epiteli olmak üzere iki bölümden oluşan arkada optik sinirden öne doğru ora serrataya kadar uzanan ve vitreus boşluğunu çevreleyen ağ tabaka

  Retinitis pigmentoza (Retinitis Pigmentosa)
  Gece körlüğü tavuk karası

  Retinoblastoma (retinoblastoma)
  Çocukluk çağında en sık görülen kötü huylu retinadan kaynaklanan göz tümörü

  Retinopati diyabetik (diabetic retinopathy)
  Şeker hastalığında kan şekeri seviyesi ve diyabetin süresi ile orantılı olarak oluşan retinanın damarsal hastalığı

  Retinopati (anjiyopathic retinopathy)
  Dağınık yüzeysel soluk alanlarretina içi kanamalarbazen de optik disk şişmesi ile karakterize tablo.

  Retinoskizis (retinoschisis)
  retinanın 2 tabakaya ayrılması

  Retinoskopi (retinoscopy)
  Gözün kırma kusurlarının tespiti işlemi
  S)

  Schimer testi (Schirmer test)
  Kuru göz tetkiklerinden biri

  Selofan makulopati (cellophane maculopathy)
  Epiretinal zarların oluşturduğu çekintiye bağlı değişiklikler

  Sembleferon (symblepharon)
  Konjonktivanın iltihabı olaylarına bağlı gelişen göz küresi ile kapak arası konjoktivanın yapışması durumu

  Sempatik oftalmi (sympathetic ophthalmia)
  Bir gözde meydana gelen delici yaralanma ve göz içi ameliyatını takiben her iki gözü de etkileyen üveit tablosu

  Sendrom (syndrome)
  Birçok bulgunu bir araya gelerek oluşturduğu klinik tablo

  Skotom (scotoma)
  Görme alanını içerisnde algılanamayan alanları ifade eder

  Steropsi (stereopsis)
  Üç boyutlu görme

  Supresyon (suppression)
  İki gözdenbeyindeki görme alanına gelen uyarılar arasında dengesizlik söz konusu ise daha net görüntü baskın çıkacaktır. Bu duruma supresyon denmektedir.
  Ş)

  Şalazyon (chalazion)
  Göz kapağında yer alan meibomian bezlerinin kronik inflamasyonuna bağlı gelişen kistik genişleme

  Şaşılık (strabismus)
  Şaşılıkgözlerin paralelliğinin bozulması durumudur
  T)

  Tarsoplasti (tarsoplasty)
  Göz kapaklarına yapılan düzelticionarıma yönelik ameliyat

  Telekantus (telecanthus)
  Her iki göz kapaklarının birleştiği noktaların birbirinden uzak olması

  Titmus testi (titmus test)
  Üç boyutlu bir binoküler görmeyi incelemek için kullanılan bir test

  Toksik makulopati (toxic makulopathy)
  Klorokin hidroksiklorokin kinin tioridazin klorpromazin tamoksifenksantin nikotinik asit epinefrin gibi ilaçların görme noktasına verdiği zararlardan dolayı gelişen makula hasarı

  Topikal (topical)
  Bir yüzey ve bölge ile sınırlı alan

  Trahom (trachoma)
  Göz kapaklarında içe dönme ve kirpiklerin korneaya sürtünmesi sonucu korneanın saydamlığını kaybetmesi. Bu hastalık kötü hijyen şartlarında daha sık görülmektedir.

  Trikiazis (trichiasis)
  Genellikle tekrarlayan konjonktiva ve kapak kenarı iltihaplarına bağlı kirpiklerin içeri doğru dönmesi ve göz yüzeyi ile temas etmesi

  Tripan mavisi (trypan blue)
  İleri katarakt ameliyatında ön kapsülü boyamak amacı ile kullanılan boya
  U)

  Uyum (accommondation)
  Göz merceğinin kırma gücünü arttırarak yakına odaklanması işlemi

  Ü)

  Ülser (ülcer)
  Yüzeysel lokalize doku ölümü ile belirgin rahatsızlıklara verilen isim

  V)

  Viskoelastik (viscoelastic)
  Sodyum hiyalurinad ve kondrotin sülfat içerikli katarakt operasyonlarında ön kamara oluşturmak için kullanılan yoğun akışkan maddeler

  Vitrektomi (vitrectomi)
  Vitreus kesafetlerinin çekintilerinin temizlenmesi amacıyla yapılan cerrahi girişim

  Vitreoretinal (vitreoretinal)
  Hem vitreus’u hem retinayı ilgilendiren

  Vitreus (vitreous)
  Şeffaf damarsız bir yapı olup gözün vitreus boşluğunu kaplar

  Vizyon (vision)
  Görme keskinliği

  Z)

  Zonüler lif (zonular fibria)
  Göz merceğini sabit ve asılı tutan lifler

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok fazla göz hastalığı varmış.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş