Maestro: (müzik) 1. Besteci müzik ustası. 2. Orkestra şefi.