Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun (aman)
Gördün güzelleri beni unuttun (aman)
Sılaya dönmeye yemin mi ettin (aman)

Gayrı dayanacak özüm kalmadı (aman)
Mektuba yazacak sözüm kalmadı (aman)

Yârim sen gideli yedi yıl oldu (aman)
Diktiğin fidanlar meyveye döndü (aman)
Seninle gidenler sılaya döndü (aman)

Gayrı dayanacak özüm kalmadı (aman)
Mektuba yazacak sözüm kalmadı (aman)

Gençlik elden uçtu gitti
Gelmene lûzum kalmadı yâr yâr

Yöre: Kayseri
Kaynak kişi: Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen: Ahmet Gazi Ayhan
Notaya alan: Nida Tüfekçi
Seslendiren: Yıldız Ayhan