Şimdi de isterseniz Parkinson hastalığının ana belirtile*rinden bahsedelim.

Tıpta "Parkinson sendromu" ile "Parkinson hastalı*ğını birbirinden ayırıyoruz. Tıp dilinde "sendrom" deni*len şey bir grup belirtinin bir araya gelmesi ile oluşan tab*lodur. Herhangi bir sendromun altında değişik sebepler değişik hastalıklar yatabilir. Parkinson sendromunun 4 ta*ne belirtisi vardır. Bunlardan ilki; hareketlerin yavaşlama*sı. Hareketlerin yavaşlamasıyla da hareketin söz konusu olduğu her türlü işlevde bir fakirleşme yavaşlama ağırlaş*ma ortaya çıkar. Örneğin elini kullanmada bir güçlük bir beceriksizlik bir yavaşlama hissetmeye başlar hasta "Ben yazı yazarken yazımın giderek küçülmeye başladığını fark ediyorum. Özellikle düğmeleri açıp kapatırken zorluk çek*tiğimi hissediyorum. Şişe kapaklarım açıp kapatırken döndürücü hareketleri yaparken tıraş olurken bir becerik*sizlik bir yavaşlama hissediyorum" der. Yukarda da bah*settiğim gibi hasta kendini iyi gözlemleyebiliyorsa kaba kuvvetinde aslında bir sorun olmadığını ancak eli kullan*makta hareketlerin ahenkli ve uyumlu biçimde-yapılma*sında bir sorun olduğunu tarif eder. Eğer hastalık koldan başladıysa hastanın söyleyeceği belirtiler genelde bu şekil*dedir. Hastalık bacaktan da başlayabilir. Bu sefer de hasta der ki "Bir bacağımı sürter gibiyim bir ayağımı kaldır*makta zorluk çekiyorum. Özellikle yüksek basamakları çı*karken bazen o ayağım arkadan geliyor takılıyor." Dışar*dan bakanlar hastanın yürürken bir tarafındaki kolunu sallamadığını da fark edebilirler. Bütün bunlar Parkinson sendromunun bir numaralı belirtisi olan hareketlerin ya*vaşlaması tıp dilindeki adıyla bradikinezi'nin belirtileri.

iki numaralı belirti ne?

Bütün kaslarda normalde olan hafif bir temel kasılma oranı vardır. Biz buna "kas tonusu" diyoruz. Parkinson sendromunda kas tonusu artar. Hastanın bir kolunu ya da bacağını alıp oynattığımız zaman direndiğini fark edersi*niz. Sanki kurşun bir boruyu bükermişçesine tüm hareket boyunca direnç gösterir. Hastalar bunu kas ağrıları kas tutukluğu şeklinde algılarlar. Tıp dilinde biz buna rijidite deriz.

Uç numara belirti şu ünlü titreme mi yoksa?

Evet kendine özgü tipik bir titreme. Bu kaba bir titre*medir ve prensip olarak istirahat halindeyken ortaya çıkar. Hasta kolunu ya da bacağını hiç kullanmazken örneğin yanında ya da kucağında tutarken kaba salınımlar şeklin*de görülen bir titreme. Bazen sadece başparmak ile işaret-parmağını tutar. Biz buna "para sayma şeklinde titreme" veya "hap yapma şeklinde titreme" diyoruz. Bazen o ka*dar hafif olur ki hasta kendisi farkına varmaz. Yakınları fark ederler "Senin elin titriyor" derler. Hasta bakar elinin titrediğini görür. Genelde eller kaldırılıp kullanılmaya baş*lanıldığı zaman bu titreme geçici de olsa kaybolur; el ve*ya kol belli bir konumda tutulmaya devam ederse tekrar ortaya çıkabilir. Bu yüzden de hastaların büyük kısmı eğer çok şiddetli değilse titremelerinden fazla şikayetçi ol*mazlar. Titreme hastanın işlevlerini bozmaktan ziyade has*ta için bir rahatsızlık yaratır. Başkalarının görmesinden çe*kindikleri için toplum içine çıkmaktan kaçınabilirler. Buna da tıp dilinde "istirahat tremoru" diyoruz.

Parkinson Sendromunun Ana Belirtiler

Yürümenin ve hareketlerin yavaşlaması tutuklaşması hareketleri başlatmada ve ince işlerde güçlük yüzde donuklaşma (bradikinezi)
Kas sertliği (rijidite)
İstirahat halindeyken el veya bacak titremesi (tremor)
Duruş ve denge reflekslerinde bozulma vücudun öne doğru eğilmesi (postural bozukluk)