Nöroloji ve Beyin-Sinir Hastalıkları > AlkolizmBelirtileri nelerdir ?

Davranışsal

Psikososyal ve Sosyal Disfonksiyon

Evlilik Problemleri (Boşanma veya Ayrı Yaşama)

Anksiyete Depresyon Uykusuzluk

Sosyal İzolasyon veya Sık Yer Değiştirme

Çocuk veya Eşe Kötü Davranma

Alkolle İlgili Tutuklanma veya Yasal Problemler

Eğlenmek Amacıyla İçki İçme

İçki İçmeyi Kesmek veya Azaltmak için Tekrarlanan Girişimler

İçki içmeyle ilgili olmayan aktivitelere ilginin azalması

İş ile ilgili problemler (geç kalma işe gitmeme üretim gücünün azalması iş yerindeki kişilerle yaşanan problemler sık iş değiştirme)

Kendinden geçme (içme sırasında ne olduğunu hatırlamama)

Alkolle ilişkili davranışlar hakkında aile fertleri veya arkadaşlar tarafından şikayetlerFiziksel

Gastrointestinal: İştahsızlık bulantı kusma karın ağrısı karaciğer hastalığının belirtileri peptik ülser hastalığı pankreatit gastrointestinal maligniteler

Kardiyovasküler: orta derecede hipertansiyon aritmiler veya palpitasyonlar (supraventriküler) kardiomiyopati

Respiratuar: aspirasyon pnömonisi birlikte sigara içiminden kaynaklanan bronşit ve kronik akciğer hastalığı

Genitoüriner: impotans menstrüasyon düzensizlikleri testis atrofisi

Endokrin/Metabolik: hiperkolesterolemi hipertrigliseridemi "cushingoid" görünüm jinekomasti

Dermatolojik: kaza ve travma izleri yanıklar (özelikle sigara yanıkları) iyileşmenin çeşitli evrelerinde çürükler kötü hijyen

Kas-İskelet: eski fraktürler iyileşmenin çeşitli evrelerinde fraktürler miyopati

Nörolojik: algılama kusurları (yakın bellekte bozulma) periferik nöropati Wernicke-Korsakoff Sendromu

Baş - Boyun :Pletorik yüz parotis hipertrofisi kötü ağız hijyeni baş ve boyun maligniteleri.

Nedenleri nelerdir ?
Biyolojik psikolojik ve sosyokültürel çeşitli faktörler

Muhtemel biyolojik "marker" lar; beyin "nörotransmitter" leri hücre membran reseptörleri enzim sistemleri (monoamine oxidase ve adenilate cyclase)

Karakteristik bir kişilik eğilimi için hiçbir bulgunun olmaması.

Bakım ve Öneriler ?
Hastanın hastanede ve ayaktan tedavisi kararı şunlara dayanır;Alkolizmin şiddeti

Alkolün kesilmesinin riskli olması (delirium tremens)

Hastanın Sağlık Durumu

Sosyal Durum

Bazı vakalarda detoksifikasyon hastanede yapılır tedavinin geri kalanı ise ayaktan
gerçekleştirilir.Hastanede Detoksifikasyon İçin Endikasyonlar:Majör kesilme semptomları veya komplikasyonları delirium tremens hikayesi

Ayaktan detoksifikasyonu gerçekleştirmede yetersizlik

Birlikte bulunan ve hospitalizasyon gerektiren medikal problemler

Belirgin psikiyatrik semptomlar

Depresif semptomlar özellikle intihar ( suisid özkıyım ) fikri

Kesilme sırasında doktor veya diğer sağlık elemanlarının temininde güçlük

Sosyal desteğin yetersiz olması (aile/arkadaşlar)Doktor tarafından yapılan destekleyici yargılamayan bir davranış şekli faydalıdır.
Doktorlar bir bağımlılık uzmanının konsültasyonunu isteyebilir.

İyi dengelenmiş bir diyet (kötü yeme alışkanlığından kaynaklanan malnütrisyon sıktır.)

Alkol bir çok vitaminin metabolizmasını etkiler.

Alkolik hepatit veya ketoasidozlu hastalar spesifik vitamin eksiklikleri özellikle tiamin eksikliği gösterebilir.

Diğer eksiklikler magnezyum fosfat ve çinko eksikliğidir.

Hasta tolere edebildiği kadar tam aktif olarak yaşantısını sürdürmelidir.

Hastanın eğitimi için ;Bilgi verme literatür ve emosyonel destek lokal alkolle mücadele dernekleri.

Alkolizm için aile hikayesi olan veya diğer risk faktörlerini taşıyan hastalar için koruyucu danışmanlık

Yaşam şartlarının değişmesi nedeniyle yüksek risk altında olan hastalar için erken rehberlik.

Tedavi yolları nelerdir ?
Detoksifikasyon ve Alkol Kesilme Sendromunun Tedavisi

(doz hastanın alkol toleransına bağlıdır)

Chlordiazepoxide

Diazepam

Lorazepam : ağır karaciğer hastalığı olan hastalar için

Phenobarbital: solunum depresyonu riski olduğu için seyrek kullanılır.

Detoksifikasyon yardımcıları;

Benzodiazepine'lere yardımcı olarak kesilme semptomlarını kontrol etmek amacıyla yeterli dozlarda kullanılırlar konvülziyonları ve delirium tremensi suprese ederler.

Beta blokerler (propranolol atenolol) diğer kesilme belirtileri kontrol edildiği zaman devam eden persistan sinüs taşikardisi için

Klonidin: otonom hiperaktivite (tremor taşikardi hipertansiyon) semptomlarını giderir.

Sükunetin gelişmesine yardımcı olmak için

Disulfiram: kan asetaldehid'inin artmasına neden olarak aldehid dehidrogenaz'ı ve toksik bir reaksiyonu inhibe eder. Eğer hasta alkolizmi hala kabul etmiyorsa bir " quick tie " i arıyorsa veya ciddi bir medikal durumu varsa ya da sağlık durumu kötü ise kontrendikedir.

Tiamin

Ağır Karaciğer Hastalığı Organik Ağrı Organik Beyin Sendromları varlığında dikkatli olunmalıdır.

Nistagmus Ataksi Aşırı Uyku Eğilimi Yayvanlaşmış Konuşma ve İntoksikasyonun diğer belirtilerinin izlenmesi gerekir.

Alkol ve Benzodiazepinler aynı tip etkilere sahiptir.

Detoksifiye edici ilaçları alırken içki içmeye devam eden hastalarda tedavi
kontrendikedir.

Detoksifikasyon sırasında: günlük vizitler eğer hasta hastanede yatarak tedavi ediliyorsa vital belirtilerin sık sık kontrol edilmesi gerekir.

Hasta tedavi programını tamamladıktan hemen sonra: sık vizitler yapılır. (haftada bir gibi)

Hasta daha iyileştikten sonra: daha seyrek vizitler yapılır.

Tedavi edilmeyen alkolizm; progresif ve fataldir.