Wiccaların Yasaları Nedir?
Wicca için belirli kurallar yoktur; ama yasa vardır. Bazı geleneklerde özellikle Alexandrian geleneğinde Yasa Gölgeler Kitabı'nın bir bölümüdür bunun için de usullerin ilkelerin kaydedildiği bir sırdaş olarak korunması zorunludur. Efsaneye göre Yasa 17.yy.da cadı takiplerinin zirvede olduğu dönemde doğmuştur. Günümüzde Gölgeler kitabına Yasa genellikle yeniden yazılmaz.

Bütün Wiccanların uyması gereken bir kural vardır ve bu bütün wiccanların karakterini de belirtir.

Kimseye(kendine de) zarar vermediğin sürece ne istiyorsan yapabilir ve düşünebilirsin.

Wicca yasası bu bir kural ile de açıklanabilir.Bunun yanında üçler kuralı da vardır ”low of Return” Bu kuralda yapılan her şey yapana üç kere(üçün üçle çarpımı kadar güçlü) geri dönecektir.(Yaptığın her şey senin ve diğerlerinin de geleceğini belirler) O halde herkes kendi kaderinin güvencesidir.

Wicca yasası ve üçler kuralından başka 13 prensip vardır.1973 yılında Amerika Cadılar Komitesi tarafından kabul edilmiştir. (Council of American Witches)

13 prensip cadılıkla ilgili masalları ortadan kaldırmak beklentisi ile yazıya geçirilmiştir. Özellikle de Cadılık ve Satanizm arasındaki farka açıklık kazandırmak için.