Cadılarda Şamanizm Kaynağı


Şamanizim dünyada yüzyıllardan beri birçok kulturde mevcuttur.


Eğer avrupadaki şamanizmden hiç bahsedildiyse şu ana kadar şamanizm hakkında okunan birçok antropolojik yazı sadece bunun küçük bir parçasıdır.

Her nasılsa şamanizm avrupada birçok insan arasında varoldu yanlızca eski dönemlerde değil.Fakat bugünde tamamen varlığını korur. Orta çağ boyunca eski geleneklerin büyük bölümü kanunlar tarafından zulümler döneminde kayıplara karıştı.

Zulüm gören halk henüz yok edilmesede biraz daha gizemli bir hale geldi. Bugün erken hıristiyanlık döneminde şamanik yolların kökünü taşıyan avrupalı atalarımızın ışığı geri dönmektedir.

Wiccan şamanizmi terimini birkaç yıl önce kendi kişisel büyümü tasarlamaya kalkıştığımda ve dünyadaki diğer şamanik formlarla bağlantı kurmaya başladığımda kullanmaya başladım.

Wiccan şamanizmi eskilere dayanırfakat eskiyi basitçe yeniden düzenlemeye veya avrupada oluşmuş eski teknikler yeniden canlandırmaya kalkışmaz.

Wiccan şamanizmi içinde bulunduğumuz zamana uygun olması için hem eskiyi hemde yeniyi karıştırır. Buna rağmen wiccan şamanizmi birçok kültürden oluşan avrupa sembolojisinin ve geleneklerinin üzerinde özellikle durur. Birçok yerdeki ve alandaki şifacı ve büyüsel çalışmaları birleştirici bir yolu vardır.Benim pratik ettiğim ve bildiğim gibi bu yolu izleyen ve göze çarpanlar vardır.DennisJim ve bize bu yolda çemberde beraber çalışarak yardım edenbu öğretiyi paylaşanlar.

Burada sadece kendi adıma konuşuyorum.bu ruhsal yakınlaşmanın kalbi için esas görüş ;her insan kutsal olarak kendi kişisel bağlantısını aramalıdırbenim sahip olduklarıma veya herhangi birinin öğretisine rağmen.Bu bir lider ve yandaşları için olan bir yol değildir.fakat
herkesin kendi lideri olması için bir yoldur.

Dört ana gücü ve yönü çağırdım...
Fiziksel bedenin ve maddi alanın krallığı kuzey yönündeki dünya.

Aklın ve düşüncenin krallığı olan doğu yönündeki hava.

Eyleminhareketin ve daimi gücün krallığı olan güney yönündeki ateş.

Duyguların ve önsezilerin krallığı olan batı yönündeki su...

Benim şifalı ilacım 4 ana elementten oluşan büyü çemberidir.

Dinsel alan alışılmış bir şekilde yüksek bir kayaruhu arındırıcı kristallerden oluşmuş bir takımyüksek bir vadi ve büyük birmeşe veya huş ağacının altında taşlardan bir çember.


Ben ayaklarımın altındaki dünya ile kafamın üzerinde göklerde olan tanrılar arasında bir kanalım.Yeraltının karanlığını üst dünyanın farkındalık ışığıyla transfer edebildiğim zaman şamanize olup dünya ağacına dönüşeceğim.

Ben çemberin merkezinde ve beşinci element olan kristal bir ışığımdaima içimdeki hareketlenmenin yanında oluşumumu sağlayan dıştaki etkileride araştırdımbütün elementlerle dişi ve eril parçalarımlaay ve güneş özellikleriyleiçimdeki bilgelik ve önsezi kapılarını tek bir krallıkta toplamak içiniçimdeki dengeyi kurmak
için araştırdım.çemberin merkezinden gelen yaşamı gördüm.

Mevsimlerin değişmesiniçarkın dönüşü gibi yılların geçişini izledim ve 8 sabbatı kutladım.Gecenin ve gündüzün dansıyla açık ve fırtınalı havalarlamumlanmış ve kutsanmış ayla bağlantı kurdum.

Bütün doğada doğumunbüyümeninolgunlaşmanınöl menin ve yeniden doğuşun çemberini gördüm.Bu çemberi kendi hayatımda gözlemledim ve benden şifa yardımı isteyen yaşamları.

Ben dünyanın günlük yaşamı ve rüyalar ülkesikehanetlerin ve ruhların yeri olan diğer dünya arasında bir gezginim.

Ben bilinçli bir kaşifim. Diğer dünya gerçektir ve benim için günden güne dünya gibi oda önem kazanmaktadır.

Bir tabanın içinde bir yerde ya da yerlerde yaşamaktansa dünyalara köprü kurdum. Bir sebepten dolayı öteki dünyaya seyahat ettimşifayı geri almak ve bilgeliği günlük yaşama uygulamak içinbaşkalarınakendime ve gezegene yardım etmek için. Tanrısallığı herşeyde görürüm.

Arkadaşlarım ve dostlarım yanlızca insanlardan oluşmaz;bitkilerhayvanlartaşlarsula rateşlerrüzgarlaryıldızlar ve bütün diğer yaşam formları.

Tanrı diye adlandırılan aslında ulu ana tanrıça ve baba tanrı kaynağından(her ikiside bütünlük açısından eşit derecede önemli olduğu için)fikir alış verişinde bulundum.

Benim şamanik çalışmalarımın ana sebebi şifa sağlamaktır.Byöntemi genç bir çocukken rüyalarımda ve vücut dışı deneyimlerde arardım.

Fakatkendime şifa vermeye yetişkinlik yaşlarıma kadar başlamadım.

Bunu yapmak için karanlık yanımın çukurunda yanlız başıma gezindim ve korkularımlaprobemlerimletakıntılar ımlakuşkularımlaacılarımla halisülasyonlarımlahiddet ve öfkemle yanlış benimsediğim imajlarla yüzleşmek zorunda kaldım.kelimeler ızdırabı anlatmayı başaramaz..

Bu zaman içerisinde güçsüzlüğün gerçek umutsuzluğunu hissettim.Henüz gerekli şeyler parçalar halinde geldi;beni doğru kimliğimden alıkoyandaha önceden bulunduğum benliğim ve ruhumdaki diğer formlar düşüncelerime bariyerler oluştururdu ve bunlar ortadan kalktı.Karanlığın derinliklerindekendi ruhumun içinden parıldamaya başlayan ışığı hissettim.Bu ışığa odaklandım ve yavaşça çukurdan dışarı çıkabildimdaha güçlü ve önceki halimden daha bütünleşmiş olarak.Ve kendime ve insanlara şifa verme gücüne sahip olarak.

Aynı derecede bunun bir sonucuda transformasyonun(dönüşüm/değişim)ilerlemesidirhayatımın akışı daha rahat ve pürüzsüz oldu.Ben şimdi diğerlerine kendi negatiflik
çukurlarında yardım ediyorum ve tekrar bütünleşmelerinde.Henüz benim işim insanlar içinde yaygınlaşmadı;bu bir bütün olarak dünyaya şifa vermeyide içerir.Benim iletişim kurduğum yerde çevresindeki kederden dolayı dünya ananın ağlayışnı duydum;yer küresini kaplayanhavasınısuyunu kullanan insan evlatları tarafından ben merkezciliğinaç gözlülüğünanlayışsızlığıny? ?kıcılığın oluştuğunu gördüm.

Kendi nefretleriyle ve sınırlı zekalarıyla bu spirituel atmosferde güçlü nükleer oyunlar oynayanlar...

Dünyanın bu yaşama savaşından derinlemesine etkilendim.Bu oyuncularbütün insanlar bütün silahlarıyla olsalarda onu yok edemezler.Dünya ana çok güçlüdür ve kuvvetlidir.Bu insanların hayatta kalma yarışında neden endişelendim?

Kendimizi ve birçok yaşam formunu yok edecek miyiz?

Veya uyanışa geçipdünyadaki bu sorunları çözmek için yaratıcı yollarmı bulacağız?
Ve new again bilincini mi genişleteceğiz?

Yaşamın dengesi dünya tarafından yeniden onarılabilir;insan ve diğer formlar arasındaki uyum yeniden kurulabilir;sevginin gücü dünyada çoğaltılıp yayılabilir.ben bugün burada hayatımızı adadığımız dünyasal şifa yönteminibizim açımızdan anlattım.

diğer şifacı ve papazlardan dünya çapındaki çeşitli spirituel gelenekleri yanıtladım.

Belirttiğim bütün bu şifa işleri ve diğer uygulamaları yapmak harika bir şey.
Bu wiccan şamanizminin kalbidir.

İnternetten alıntıdır.