Septagram Cadılığı

Septagram Cadılığı; bir diger ismiylede Mavi Yıldız Cadılığı Amerika'da kurulan Wiccan geleneklerinden biridir. Bu gelenek Amerika'da 1970'lerde Gardnercı ve Alexandercı Cadılık Geleneklerinin daha serbest hali olarak kurulmuştur. Günümüzde hala Amerika'nın birçok eyaletinde İngiltere'de İrlanda'da ve Kanada'da aktif üyeleri bulunmaktadır.


Mavi Yıldız Cadılığında baskın olarak Gardnercı ve Alexandercı geleneklerden izler taşır. Ama bu gelenekte kişi münzevi çalışabilir yalnız kendi kendine inisiye olamaz. Mavi Yıldız Cadıları çağdaş Pagan topluluklarını ilgilendiren herşeyi korurlar ve Tanrı'yı kutsal sayarlar. Bir diğer özellikleriyse ritüellerinde alışılmışın dışında müzik kullanmaları önem kazanmış mekanlarda ritüellerini gerçekleştirmeleri ve genelde pentagram yerine septagram tercih ediyor olmalarıdır.

Mavi Yıldız ve Feri Gelenekleri sembolizmlerinde septagrama en çok yer ve önem veren iki gelenektir.Mavi Yıldız ritüelleri klasik cadılıkta olduğu gibi çemberle ve merkezinde altar bulundurularak yapılır. Yalnız altar üzerinde ritüel eşyalarını(athame boline vs.) kullanım ve yerleştirme bakımından diğer geleneklerden daha farklıdır.

Mavi Yıldız Cadılığında Derecelendirme

Mavi Yıldız Cadılığı yine klasik cadılıkta olduğu gibi 3 dereceli sistem yerine 5 dereceli sistem kullanmaktadır.

Adanma: Mavi Yıldız geleneklerinde girişi adanma ile yaparlar. Bu değişik bir törenle yapılır. Kabul edildikten sonra bu kişilere ''Adanmış'' denmektedir.

Acemi: Bu kısım adanma ve inisiyasyon arasındaki geçiş dönemidir. Burada gelenekler ve ritüeller öğretilir. Ayrıca kişinin istekliliği ve adanmışlığı ölçülür. Buna dayanarak İnisiye olup olamayacağına karar verilir. Bu derecedeki kişilere ''Acemi'' denir.

1. Dereceden İnisiye: Bu kısım kişinin Mavi Yıldız'daki rahipler/rahibeler kısmına girdiği zamandır. Burada kişi birinci dereceden Rahiplik/Rahibelik'e ulaşmıştır. Bu kişilere daha basit olarak ''İnisiye'' denir.

2. Dereceden İnisiye: Bu kısımda kişi daha ileri eğitim ile tanışır ve 1. Derecede verilen sözler yerine getirilir.(Ne olduğunu bilmiyorum çünkü gizli tutmuşlardır.) Bu dereceye gelen birisi artık bir coven'de liderlik yapabilir. Burada coven oluşturmak hakkındaki bilgileri öğrenir.

3. Dereceden İnisiye: Bu dereceye ulaşmış kişi artık eğitimin sonudadır. Öğretmenleri bu kişiyi yeteneklerine göre yargılar ve o yönde eğitim verirler. Kişi burada tam sorumluluk altındadır ve kendi sorumluluğunda yeni coven kurma yetkisine sahiptir.

Alıntıdır.