Cadılığın Sınıflandırılması


Gardnerian:
Çağdaş Cadılığın babası olarak söz edilen Gerald Gardner tarafından kurulmuştur.Gardnerci cadılıkkatı bir şekilde Gerald Gardner’in kendi yazdığı Gölgeler Kitabı’na dayandırılır. O’nun rituellerine bağlı kalınır.


Alexandrian: Alex ve Maxine Sanders tarafından kurulmuştur.Gardnerian ‘lara göre daha ılımlı ve esnektir.

Miras: Aileden gelipkuşaktan kuşağa aktarılan cadılıktır.

Geleneksel: Geleneksel cadılarcadılığı içgüdüsel olarak uygulayanlardır.Genellikle cadılığı daha keşfetmedenmaji uygular ve yönergeleri öğrenirler.

Hedgewitch: Çalışmaları tamamen toprak ve doğaya dayanan cadılardır.Hemen hemen sadeceotlar ve bitkilerle çalışırlar.

Cadılar bu geleneklere bağlı kalarak Münzeviler ya da Cadılar Meclisi denen gruplar halinde çalışırlar.

Cadılar Meclisibelirli aralıklarla buluşan ve birlikte çalışan bir cadı grubudur.Cadı Meclisi 13 kişiden oluşmak zorunda değildir.Ama 3 ‘ten fazla kişi barındırmalıdır.

Kendi başına çalışan cadıya Münzevi Cadı denir.

Aynı cinsiyette bile olsa birlikte çalışan iki cadının ilişkisine de Ortaklık denir.

Alıntıdır.