Wicca geleneklerindeki çoklukkişinin bir covena üye olmadan tek başına pratikleri yerine getirmesini de zorlaştırmaktadır.

Genellikle geleneklerdereceleme ile desteklenmiş bir sistem kullanırlarbu Masonluk veya diğer kapalı topluluklarla benzerlik gösterir.

Diğer bir benzerlik debir cadı Covenın içinde belli bir dereceye gelene kadar gelişme göstermelidir ama bundan evvel de halkaya katılabilir.

Bu gelişmeninçalışmalarındiğer üyeler tarafından onaylanmasıen yüksek mertebeye ulaşmanın bir gereğidir.

Birinci derecede olan bir cadıcovenin diğer üyeleri ile kutlamarını yapar ve büyü çalışmalarına katılır ama asla yalnız değildir.

Bu sitestem güzel bir sistemdir ve covendaki bu birliktelik üyeleri beraber bilgiye ve mutluluğa götürür.

Cadılığın eski zamanlarındabüyük çoğunluk insanlardan veya köylerden uzaklarda yaşıyorlardı.

Böylece Tanrılara ibadet ederek ve büyü ile meşgül olarak cadı oluyorlardı.

Bu bana göre böyle olmuştur ve bugün de aynı şekilde olmaktadır.Burada bir cadının yalnız yaşadığı gerçegi vardır.

Herşeyden önce gerçek olansenin dışa kapalı bir wicca olmanın nedeninin benzer olmadığıdır.

Yalnızsındır çünkü etrafında bir coven bulunmuyorduryalnızsındır çünkübenzer ilgilere sahip kimseyi tanımıyorsunduryalnızsındır çünkü diğerlerine kapalı olmak gereksinimi olmadan bireysel çalışmayı/yaşamayı seviyorsundur.

Bunların hiçbirisenin wicca olup olamayacağın konusunda bir neden değildir.

Bunlar senin wiccalığı yaşamak

wicca olarak yaşamak ve çalışmak için seçtiğin yollardan biridir.

COVEN (GRUP) VE SOLITARY (TEK)

WICCA ARASINDAKI FARKLAR

1 . Bir coven da rituellerbir grup tarafından yerine getirilirdaha fazla kişinin belli rolü vardır(öncelikle rahip ve rahibe)

Solitary wicca herşeyi yalnız yapar.

2 . Covenbir arada büyük bir halka meydana getirir(genellikle 9 adım çapındadır).Solitary wicca küçük ve yoğun bir daireye sahiptir.

3 . Covengelenege göreeksiksiz bir malzeme seti kullanır.Solitary wicca sadece ihtiyacı olan mazemeleri kullanır.

4 . Covenın yapmak zorunda olduğu toplantılar için en uygun zamanı kesin bir otorite beliler.Solitary wicca bir ritüeli gereksinim gördüğü zaman yerine getirir.

5 . Bir coven Kesin Güce ulasmak için bütün üyelerin gücünü kullanmak zorundadır.Solitary wicca sadece kendi gücünü kullanır.

6 . Bir covenbilgi ve deneyimde geniş bir çeşitlilikden yararlanır.Solitary wicca sadece kendi bilgi ve deneyimine sahiptir.

7 . Bir covendoğal olarak belli kalıplara göre çalışır.

Solitary wicca kendi ruh haline göre çalışmalarını değiştirebilir.

8 . Bir covenritüelinde büyüyüp gelişen bir gürültü ve takdim olabilir.

Solitary wicca da ise sadece çalışmaları ve belki de sözcükleri kullanırkenki gürültüsünden başka ses çıkarmaz ve takdim gerekmez.

9 . Bir covenberaber olma kararını oylamayla reddedipcovenı dağıtabilir.

Solitary wicca zaten tektir.

DAHA GENİŞ AÇIKLAMA

1 . Bir solitary wicca olarak herşeyi kendin yaparsın.

Kendi ritüellerini yazarsın(sadece sevdiklerini)ama ritüellerini covenlara uydurabilir veya onlardan alıntı yapabilirsin.

2 . Çalışmak için covenın oluşturduğu büyük çembere ihtiyacın yoktur.Senin için gerekli veya altarına uygun büyüklük yeterlidir.Bütün malzemerin çemberin etrafındaaltarda bulunur ve eğer bir büyü çalışması yapacaksanbu çemberin içinde bir güç elde ebilirsin.

3 . Solitary wiccasadece ihtiyacı olan mazemeyi kullanır.