Wiccanların Benimsediği 13 Temel Kural

73 cadının kurduğu Amerikan Cadılar komitesi (Council of American Witches) 1973 yılında nisan ayında ilkbahar cadı toplantısı yapmış ve önyargıları yıkmak cadılığı belli bir sisteme sokmak üzere 13 temel prensibi benimsemiş ve kâğıda dökmüşlerdir. Dolayısıyla bu 13 temel kural wiccanlar tarafından da benimsenmiş ve wicca’nın da 13 temel prensibi konumuna yerleşmiştir. 13 prensip şu şekildedir:

1) Biz törenlerimizi Ay’ın evreleri ve Mevsimsel Çeyrekler ve Kesişen Çeyrekler tarafından ortaya çıkarılan hayat güçlerinin doğal ritmi ile kendimizi bütünleştirmek üzere uygularız.

B]2) [/B] Zekâmızın bize çevremiz ile ilgili eşsiz bir sorumluluk duygusu verdiğini kabul ederiz. Ekolojik dengenin sağlanması ve evrim kavramının da bilincinde olarak doğa ile uyum içerisinde yaşamaya çalışırız.

3) Gücün bir derinliği olduğunu kabul ederiz ve bu güç ortalama bir insanın açık olarak bildiğinden çok daha fazla büyüktür. Çok daha fazla büyük olduğundan dolayı bazen doğaüstü diye isimlendirilse de biz bunu herkesin doğal potansiyelinin altında yatan bir güç olarak görürüz.

4) Yaratıcı Gücün evrendeki kutupları da ispatladığını kabul ederiz - eril ve dişi - ve tüm insanların eril ile dişiler arasındaki karşılıklı etkileşimin altında da yatan aynı Yaratıcı Güç’tür. Bu iki kutbun birbirini desteklemesi gerektiğini bilerek hiçbirini diğerinin üzerinde değerlendirmeyiz. Cinselliği zevk ve hayatın şekillendirilmesi olarak değerlendirirz ve aynı zamanda enerji kaynaklarından biridir ve dinsel bir tapınmadır (kutsaldır).

5) Hem iç hem de dış dünyaları ya da psikolojik dünyaları -ki bazen Ruhsal Dünya olarak da bilinir- biz Toplu Bilinçsiz İç Dünyalar vb. olarak kabul ederiz. Ve bu iki boyutun birbiriyle etkileşimini doğaüstü fenomenin ve sihirsel egzersizlerin bir temeli olarak görürüz. Bir boyutu diğerinden daha az önemsemeyiz çünkü görürüz ki her ikisi de bizim tamamlanmamız için gereklidir.

6) Hiçbir otoriter hiyerarşiyi kabul etmeyiz ancak öğretenleri onurlandırır daha fazla olan bilgilerini ve ilimlerini paylaşanlara saygı duyar ve kendilerini cesaretle öğretmenliğe adayanlara da şükran duyarız.

7) Dini sihiri ve bilgeligi bir kişinin dünyayı nasıl gördüğü ve bu dünyada Cadı olarak nasıl yaşadığı olarak görürüz. -ki bir dünya görüş ve hayat felsefesi olarak tanımladığımız şey cadılıktır.

8) Birine ‘Cadı’ demek Cadı olmak demek değildir ancak bu kalıtsal da değildir titrleri dereceleri ve Kabul törenlerini vb... içermez. Bir Cadı bilgece yaşamak iyi olmak ve başkalarına zarar vermeden Doğa ile uyum içinde yaşamayı sağlamak için içindeki güçleri kontrol etmeye çalışır.

9) Hayatın ifa edilmesi ve gerçekleştirilmesinin bilincin geliştirilmesi ve evrimi ile mümkün olduğuna inanırız ve bunun da kişinin kendi şahsi rolü ile birlikte evrenin anlamını oluşturduğun inanırız.

10) Hristiyanlık ya da herhangi bir başka dine ya da hayat felsefesine olan karşıtlığımız hayatın kurallarını sadece ‘bir tek yol’a bağlamalarıdır. Ayrıca bir diğer karşıtlık sebebimiz diğerlerinin özgürlüğünü inkar edip diğer dinsel inanış ve uygulamaların geçersizliğini desteklemeleridir.

11) Amerikalı (veya Dünya çapında) Cadılar olarak Cadılığın geçmişindeki tartışmaları farklı terimlerin orjinalleri ve çeşitli kavramların meşruluğunu tehdit olarak görmeyiz. Biz şimdiki zamanımız ve geleceğimiz ile ilgileniriz.

12) Biz mutlak şeytan kavramını kabul etmeyiz ve de aynı zamanda Satan ya da Şeytan diye adlandırılan herhangi bir metaya da ibadet etmeyiz (ki bu hristiyanlık tarafından öne sürülmüştür). Diğerlerinin inkar edilmesi ile kazanılan kişisel faydanın gerçekliğine inanmadığımız gibi diğerlerinin acı çekmesi üzerine gelen gücü de aramayız.

13) Sağlığımız ve iyiliğimiz ile uyum içinde olan doğa ile baş başa olmayı seçmemiz gerektiğine inanırız.