Wicca ismi ile ilk olarak 890’li yıllardaKral Alfred’in yasalarında karşılaşırız.Wicca(vika olarak okunur)kelimesinin kökündeHint-Arupa weik kelimesi bulunur.
Eski-ingilizce’deWiccan kelimesiİtaat etmek anlamındadır.Bu iseWicca kelimesi ile eski anlamında Wiccan arasında yaratılan bir kurnazlık olarak da açiklanabilir.
Wicca nereden çıkarsa çıksıncadılıkla ilgili tanımlar kaldı.
20.yy.ortalarına kadarcezalandırmalar devam etti.Cadı ve Cadılık için tarafsız bir isim gereksinimi meydana geldi ve bu gereksinim Wicca olarak karşımıza çıkdı.
GünümüzdeCadılık ve Wicca arsında bir ayrım meydana geldi.Cadılar için başka bir ad kullanma gereksinimi kalmadı.
WiccadaCadılığa nazarandaha fazla inanış şekli vardır.Gardner ve Alexandr en bilinenleridir.Bu gelenklerin gizlilikleri ve engelleriwicca ve cadılık arasında kesin bir fark olmasına katkıda bulunsa da bu farkartık meselede yer almamakdadır.
Wicca veya Cadıöylesin veya değilsinolmayabilirsinçünkü insanlar sadece isterlerse wicca olabilirler.

Yakılmalar Zamanı(The burning Times)
Yakılmalar zamanı(the burning times)kelimesiönyargıların en yoğun olduğu hatta aslında bu yargıların yönetimde olduğu bir dönemdir.Bu dönemde cadılaryasa koyucularpolitikacılardinsel gruplar tarafından damgalanmıştakip ettirilmişdir.
5.yy’ın başından 8 yy.’a kadar insanlarcadılarışeytana inanan kişiler olarak göstermiş ve onları korkunç biçimde işkence yaparak ölüme göndermişlerdir.
Şu sözlerin Sint Augustinus(354-430)’un sözleri oldu iddea edilir:”paganyahudi ve dinsizkatolik kilisesine inanmdıkca yüzyıllarca sürecek olan bir ateşde yanacaklardır”
Cadılarınkadınlar kadar erkeklerin deşeytanın müritleri olduğu ve onun komplocuları olduklari iddea edilmişdir.
Cadıların büyü yapabildiklerinegorünmez olabildiklerinegeceleri süpürgeleriyle uçabilidiklerine.Vaftiz olmamış bebekleri yediklerine ve komşularınaköylerine veya şehirlerinin üzerlerine hastalıkölümsefaletfakirlik salacaklarınabunları yapmak için şeytandan ve ev hayvanlarından yardım aldıklarına kadar bir yığın hikaye uydurulmuşdur.
Suçlanan kişilerölüm cezasına çarptırılmışdırasılarakyakılarakboğularak veya canlı olarak gömülerek.
Mahkemelerpek çoğunu duruşmalardan sonrayeniden serbest bırakma kararı almalarına rağmenbüyük bir çoğunluk kilise tarafından mahkumiyetden kurtulamamışlardır.Kiliseye göreAteşarındırıcı bir elementdi ve dinsizin günahlarınıkötülüklerini ateşden başka hiçbirşey bozamazdı.
Telkin edilmelerlecadılıkla ilgili bu masallar yüzündeninsanlar asildılar.
Yakilmalar zamanının haricindeuzunca bir süre kimse yakilma cezasına çarptırılmamışdı.
İngiltere ve Amerika kolonisindeinsanlar asılmışdıFransaİskoçya ve Almanya’da insanlar önce boğulmuş ve daha sonra asılarak öldürülmüşdüdaha sonra daha fazlası yapılamış ve yakılmışlardır.Hollanda’da insanlarbir sandalyeye bağlanarak ya da ayaklarına taş bağlanarak suya atılmışlardır.Başka bir metod dagene bağlanarak fağrelerin cirit attığı bir yere bırakılmalarıydı.
Kiliseye görekişilerson dakikaya kadar günahlarını kabul edebilir veya günahlarını kabul etmeksizin kaderlerini kabul ederlerdi.İnfazları bölgenin otoriteleri yerine getirirdi çünkü kilisesivillerin öldürülmesi gibi bir sorumluluğu taşımak istemiyordu.
Yargılamadan öncekişilerhapishanede tutuluyor ve idam için bir ödenek ayarlanıyordu.Örnegin İrlanda’dabir yargı olayı pahalıya mal oluyordu.Alınacak odunkömürdökümanlar.Bunların hepsi de masrafdı ve bu borç birilerine yüklenmeliydi.Bu mahkum veya ailesi olacakdı.Borç mahkum ve ailesi için fazla olduğu zaman çocuklarınatorunlarına geçiyordu.
Cadıavı 18.yy.’ın başına kadar devam ettiama İngiltereAvrupa ve Latin-Amerika’da 19.yy.’ın sonuna kadardağınık olarak idamlar yerine getirildi.Asla bu konu hakkında güvenilir kaynak bulunamadıbu nedenle detoplam nekadar insanin öldüğüne dair kesin bir kanıt da yok.Sadece Almanya’daki orada cadı takiplerinin en şiddetlisi gerçekleşmiş.İdam edilen kişi sayısının 30.000 ila 100.000 arasında bir rakam olduğu tahmin ediliyor.
İdamlar inanılmayacak kadar çokmuşKasabalarda oturanların büyük çoğunluğu bir araya gelerek karar vermiş.Küçük köylerde ise genellikle insanlar şüphelendikleri kişileri şikayet etmiş.Bugünümüzde büyük şehirlerde yaşayan insanların komşularından şüphelenmeleri gibi.Buradaaslındaköylülerden birininkendinin suçlanmasından korktuğu içinbir başka köylüsünü şikayet etmesi olmuşdur.
Yasa suçluları ve onların infazını elinde bulundurmak istiyordu ve halkın yapacağı linç partilerini engellemek için suçluları şehre naklediyordu.Yalan yere bir başkasını suçlayanlara da para cezası getirilmiştiyani biri bir şikayetde bulunacaksa
kişininşeytani uygulamalarını da ispat etmeliydi.Elbetdeki bu mümkün değildi.Bu uygulamadan dolayıisbat için iftiralar oluyordu.Eğer suç belirsiz yada yeteri kadar kanıt yoksayargıçilahi adalete sığınıyordu.Suçlu bağlanarak suya atılıyordu.Eğer suçsuz isesuya batmıyordu ve batmadığı takdirdesuçlayansuçlu duruma düşüyordu.
Su geçirmezlik kanıtındaeğer kişi vaktiyle vaftiz edilmişse ve duygularını şeytana satmadıysasuonuyeniden istemeyecekdi ve su yüzünde kalacaktı.Eğer batmazsa Tanrı vaftizi onaylıyor demekti.
Nezaman çevrede biri hasta olsa veya ölse hemen cadılık akla geliyordu.Eğer bir kadın düşük yaparsabunundinsizlikden dolayı olduğu düşünülüyordudüşükşeytanla ortaklığa bir işaretti.
Suçlu olduğu düşünülen kişinin cezai hareketini ispat için iki görgü tanığı veya kendisinin şahit olduğu kesin bir olay olması gerekiyordu.Genellikle görgü tanığı bulunamıyordubüyü ile ilgilinadiren kanıt bulunsa da genellikle cezai hüküm gerektirecek birşey yapdığı tesbit edilemiyordu.Bu nedenle itiraf ettirmek için şiddetli işkenceler yapılıyordu.
Başlangıçda işkencekurallara göre yasakdı.Suçlubir defadan fazla işkence odasına götürülemezdi ve imalı veya telkine yönelik sorular sorulamazdı.Eğer bir itiraf gerçekleşirsebu güvenilir bir delilledışarıda birkez daha tekrar ettirilmeliydi ama cadıların serbest kalacağına dair korku vardıyakalanmaları gerekliydi şeytandan arındırılmalısihirli güçleri zayıflatılmalıydı.Bütün yakalananlarispiyon edilenlerkesin emin olmak için yargıçların karşısına çıkarılıyordu ve eğer işkence odasında dayanıp da çıkabilirse Tanrıo kişiye dayanma gücü verdi demekti.Bazen işkence odalarından kurtulmak için intahar olayları bile görülüyordu.Genellikleönce bir tur attırılıpişkence odasına girmeden önceinsallara gönüllü olarak itiraf etmeleri için bir şans verilirdi.Bu işe yarayan bir yöntem oluyordu.Genellikle idamdan öncesuçlanan kişi uzunca bir süre bekliyorduzira idambelli bir kalabalığın önünde gerçekleşmeliydiayrıca masraflıydı.
Joan of Arkgenellikle bilinen tanınmış bir cadıdır.VizyonunuTanrı’dan aldığı ileri sürülürsavaşı nasıl kazanacağını da Tanrı’dan gelerek öğrendiği söylenir.ve başarmışdır da.Ödül olarak da dinsizlikle suçlanıp yakılarak cezalandırılmışdır.500 yıl sonra kutsal ilan edilmiştir.