Wicca için belirli kurallar yokdur ama yasa vardır.Bazı geleneklerdeözellikle Alexandrian geleneğindeYasaGölgeler Kitabı’nın bir bölümüdürbunun için deusüllerinilkelerin kaydedildiği bir sırdaş olarak korunması zorunludur.Efsaneye göre Yasa17.yy.da cadı takiplerinin zirvede olduğu dönemde doğmuşdur.
GünümüzdeGölgeler kitabınaYasa genellikle yeniden yazılmaz.

Bütün Wiccanların uyması gereken bir kural vardır ve bu bütün wiccanların karakterini de belirtir.

Kimseye(kendine de) zarar vermediğin sürecene istiyorsan yapabilir ve düşünebilirsin.

Wicca yasasıbu bir kural ile de açıklanabilir.Bunun yanındaüçler kuralı da vardır”low of Return”Bu kuraldayapılan herşeyyapana üç kere(üçün üçle çarpımı kadar güçlü) geri dönecektir.(Yapdığın herşeysenin ve diğerlerinin de geleceğini belirler)O halde herkez kendi kaderinin güvencesidir.

Wicca yasası ve üçler kuralından başka13 prensib vardır.1973 yılında Amerika Cadılar Komitesi tarafından kabul edilmişdir.(Council of American Witches)

13 prensibcadılıkla ilgili masalları ortadan kaldırmak beklentisi ile yazıya geçirilmişdir.

Özellikle de Cadılık ve Satanizm arasındaki farka açıklık kazandırmak için.