Aşağıda verdiğim temamızın global.css kısmında yer alan .pm alert biçimlendirmesini devre dışı bırakan ve de istediğimiz yönde gerekli değişikliği yapan kodları Genel Şablonlar / global_pm_alert içerisindeki kodlarla değiştiriniz..


Kod:
<br> <center><tablebackground=”/images/pm_uyari.gif” width=”883″ height=”50″ border=”0″> <tr><td><div><a href=”private.php?action=dismiss_notice&amp;my_post_key={$mybb->post_code}” title=”{$lang->dismis_notice}” onclick=”returnMyBB.dismissPMNotice()”><img src=”{$theme['imgdir']}/dismiss_notice.gif”alt=”{$lang->dismis_notice}”title=”[x]” /></a></div> <div><center> <strong>{$privatemessage_text}</strong></center></div></tr> </td></table> </center><br>