Not:Anlatım tamamen MyBB default teması üzerinde yapılmış olupözel veya özelleştirilmiş temalarınızda sadece eklenmesi gereken kodları ekleyinizaksi halde kullandığınız tema üzerinde denemeye kalkarsanız temanız bozulabilir.!

İlk önce uygulamayı yapıcağınız temanın Global Css kalıplarını açıyoruz;

Global Css Kalıplarına eklenicek kod:
Kod:
.forum_iki_blok {
Kod:
   list-style: none;
   margin: 0;
   padding: 0;

   font-size: 8pt;
 }


 .forum_iki_blok li {
   width: 50%;
   float: left;
 } 

Üsteki vermiş olduğum kod'ları Global Css'nin en sonuna ekliyoruz.Vermiş olduğum kod'daki değerli dilediğiniz gibi kendinize göre düzenliyebilirsiniz.

Örnk 1:
Kod:
font-size: 8pt;

Örnk 2:

Kod:
width: 50%;

u kod'umuzlada çift-2 blok genişlik ayarını yapabilirsiniz. Benim vermiş olduğum Css kod'ları ise orijinal ayarlarına göre yapılandırılmıştır.

Evet şimdi Global Css ile işimiz bittigeçelim şablonlardaki eklenmesi gereken kod'larımıza.

Şimdi yine uygulamayı yaptığınız tema'nın Forum Bit Şablonlar'dan /forumbit_depth1_cat şablonunu açınız;ve alttaki kodlarımızla değişiniz.

forumbit_depth1_cat şablon'una eklenicek kod'larımız:
Kod:
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
Kod:
 <thead>
 <tr>
 <td class="thead">
 <div class="expcolimage"><img src="{$theme['imgdir']}/{$expcolimage}" id="cat_{$forum['fid']}_img" class="expander" alt="{$expaltext}" title="{$expaltext}" /></div>
 <div><strong><a href="{$forum_url}">{$forum['name']}</a></strong><br /><div class="smalltext">{$forum['description']}</div></div>
 </td>
 </tr>
 </thead>
 <tbody style="{$expdisplay}" id="cat_{$forum['fid']}_e">
 <tr>
 <td class="trow2"><ul class="forum_iki_blok">{$sub_forums}</ul></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 <br />


Evet Üsteki Kod'larımı (forumbit_depth1_cat şablon'una) ekledikten sonra hemen diğer şaplonumuza geçebiliriz:

Tekrar uygulamayı yaptığınız tema'nın Forum Bit Şablonlar'dan /forumbit_depth2_forum şablonunu açınız;ve alttaki kodlarımızla değişiniz.

forumbit_depth2_forum şablonuna eklenicek kod'larımız:

Kod:
<li>
Kod:
 <div id="forum">
 <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" id="table1">
 <tr>
 <td valign="top" width="30" class="trow2" align="center"><img src="{$theme['imgdir']}/{$lightbulb['folder']}.gif" alt="{$lightbulb['altonoff']}" title="{$lightbulb['altonoff']}" class="ajax_mark_read" id="mark_read_{$forum['fid']}" /></td>
 <td valign="top" height="65" class="trow2" title="{$threads}{$unapproved['unapproved_threads']} / {$posts}{$unapproved['unapproved_posts']}">
 <strong><a href="{$forum_url}">{$forum['name']}</a></strong>
 <span class="smalltext">({$forum_viewers_text}{$threads}{$unapproved['unapproved_threads']} / {$posts}{$unapproved['unapproved_posts']})
 {$subforums}</span>
 <div class="smalltext">
 {$forum['description']}
 {$modlist}
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 </li> 


Devam ediyoruz:

Şimdi Forum Görüntüleme Şablonlar'dan / forumdisplay_subforums şaplonumuzu açıyoruz ve alttaki kod'larımızla değişiyoruz.

forumdisplay_subforums şablonuna eklenicek kod'larımız:

Kod:
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
Kod:
 <tr>
 <td class="thead" align="center"><strong>{$lang->sub_forums_in}</strong></td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="trow2"><ul class="forum_iki_blok">{$forums}</ul></td>
 </tr>
 </table>
 <br /> 

Bu kodlarımızıda eklediğimize göre artık sorunsuz bir şekilde çift-2 bloklu MyBB temamız oldu demektir..