Wait do you see my heart on my sleeve?
Bekle kolumdaki kalbimi görüyor musun?
It's been there for days on end and
Günlerdir orada ve sonunda
It's been waiting for you to open up
Senin onu açman için bekliyor orada
Yours too baby come on now
Senin de bebek hadi şimdi
I'm trying to tell you just how
Sana sadece nasıl olduğunu söylemeye çalışıyorum
I'd like to hear the words roll out of your mouth finally
Sonunda ağzından yuvarlanarak çıkan sözleri duymak isterim
Say that it's always been me
Bunun her zaman ben olduğumu söyle

This made you feel a way you've never felt before
Bu seni önceden hiç hissetmediğin gibi hissettirdi
And I'm all you need and that you never want more
Ve ben de tek ihtiyacın olanım ve daha fazlasını istemediğin
Then you'd say all of the right things without a clue
Sonra bir ipucu olmadan sen de bütün doğru şeyleri söylersin
But you'd save the best for last
Ama en iyisini sona saklarsın
Like I'm the one for you
Sadece senin olmam gibi

You should know that you're just a temporary fix
Kendinin geçici bir düzeltme olduğunu bilsen iyi
This isn't a routine with you it don't mean that much to me
Bu seninle olan bir rutin değil bana pek bir şey ifade etmiyor
You're just a filler in the space that happened to be free
Sadece özgürce havayı dolduran bir şeysin
How dare you think you'd get away with trying to play me
Benimle oynamak için deneyerek nasıl benden kaçmaya cesaret edebilirsin?

Why is it every time I think I've tried my hardest
Neden hep en zorunu denediğimi düşünüyorum
It turns out it ain't enough you're still not mentioning love
Hiç de yeterli değilmiş gibi geri dönüyor hala aşktan bahsetmiyorsun
What am I supposed to do to make you want me properly?
Beni doğru dürüst istemen için daha ne yapmam gerekiyor
I'm taking these chances and getting nowhere
Bu şansı zorluyorum ve bir yere varamıyorum
And though I'm trying my hardest you go back to her
Ve o kadar denememe rağmen sen ona gidiyorsun yine