Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Samimi Bir Dindar Atatürk - Harun Yahya'dan..

  Samimi Bir Dindar Atatürk - Harun Yahya'dan..

  GİRİŞ  Yarım yüzyılı aşkın bir süredir bazı ideolojik çevreler tarafından Türk halkına son derece çarpık bir mantık aşılanmaya çalışıldı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk dine karşı materyalist düşünceyi savunan bir kişiydi. Dahası dindar olmakla Atatürkçü olmak adeta zıt kavramlardı.


  Ancak bu çarpık telkin günümüzde etkisini kaybetmiştir. Artık herkes bilmektedir ki bu kendileri din karşıtı olup bunu haksız yere Atatürk'e ma lederek çarpık fikir ve düşüncelerini meşrulaştırmaya çalışan kişi ve çevrelerin başvurduğu klasik bir yöntemdir. Oysa Atatürk'ün hayatı ve düşünceleri araştırılıp incelendiğinde materyalist kesimlerin öne sürdükleri bu tür iddiaların bütünüyle gerçek dışı olduğu ortaya çıkar.

  Gerek Atatürk'ü yakından tanıyan kişilerin aktardıkları bilgiler gerekse Atatürk'ün hayatını anlatan güvenilir kaynaklar incelendiğinde Atatürk'ün materyalist din karşıtı olmak bir yana aksine sarsılmaz bir Allah inancına sahip Kuran'ı Kerim'i kendisine rehber edinmiş samimi bir Müslüman olduğu görülecektir.

  Atatürk'ün sağlam bir İslam inancına sahip olduğu çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda da açıkça kendini göstermektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz'in yaptığı uygulamaları incelediğimizde de bunların dinimizin özüne ve Kuran'ı Kerim'de tarif edilenlere uygun olduklarını görürüz.

  Pek çok kereler hayatını tehlikelere atarak sürdürdüğü mücadelesi sonucunda milyonlarca Müslümanı düşmanın zulüm ve esaretinden kurtarması camilerin kiliseye dönüştürülme girişimlerine engel olması düşman ordularına karşı Müslümanların tek cephesini kurması onlara sahip çıkması Atatürk'ün dinine milletine ve tarihine gönülden bağlı bir insan olduğunun en açık göstergelerindendir.


  Atatürk'ü dinden uzak ve materyalist bir kişi olarak göstermek isteyenler şunu iyi bilmelidirler ki Atatürk hayatı boyunca temelini materyalizmden alan komünizme karşı büyük bir mücadele vermiştir. Bu konuyla ilgili olarak da 'Şurası unutulmamalıdır ki; Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.'Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] talimatını vermiştir. Ayrıca Atatürk Türk Ulusu'nun güçlü milli ve dini duygularının kültürel ve sosyal yapısının komünizmin ülkemizde yerleşmesine izin vermeyeceğini bildirmiştir.

  Bizlere yani Türk Ulusu'na düşen vazife ise Atamızı onun ilkelerini fikir ve düşüncelerini en doğru bilgilerle tanımak halkımıza tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ATATÜRK'ÜN İSLAMİYETE BAKIŞI
  'Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz' Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  M.Kemal Atatürk

  Atatürk'e göre Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan önemli sebeplerden birisi İslamiyet'ten uzaklaşmaktı:
  'Türkler' diyor Atatürk 'İslam oldukları halde bozulmaya yoksulluğa gerilemeye maruz kaldılar; geçmişin batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet'i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslamiyet'ten uzaklaştıkları için kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar. Gerçek İslam'ın çok yüce çok kıymetli gerçeklerini olduğu gibi almamakta inatçı bulundular. İşte gerilememizin belli başlı sebeplerini bu nokta teşkil ediyor... Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Evet Türk insanının yaşadığı din gerçek İslam'dan uzak hurafeler ve batıl inançlar üzerine kurulu bir dindi. Bu din Türkiye'yi karanlığa götürüyordu. Bu gidişi durdurmanın tek çaresi vardı: Gerçek İslam'ın halka anlatılması... Yani hurafeleri batıl inançları içinde barındırmayan Atatürk'ün 'akla fenne ilme uygun...'Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] dediği dinin özünü teşkil eden Kuran'ın anlatılması gerekiyordu. Atatürk bu amaçla şunları söylüyordu:

  Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kuran Türkçe olmalıdır. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu Kitap'ta neler olduğunu Türk anlasın.
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  Atatürk Kuran'a olan bağlılığını onu 'Kitab-ı Ekmel' yani (En Mükemmel Kitap)Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] diye tanımlayarak dile getiriyordu. Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'ne hafızları çağırtarak sık sık Kuran okutmuş ayetler üzerinde incelemelerde bulunmuş ve hafızlarla meal ve tefsir konularında fikir alış verişinde bulunmuştu.

  Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden Peygamber Efendimiz'in hayatından Asr-ı Saadet ve Hülefayı Raşidin (dört halife) dönemlerinden dinimizin yüceliğinden Allah'ın kudretinden söz etmiştir. İslam Dininin son ve mükemmel din Peygamberimiz (sav)'in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk ulusuna da dindar olmayı dinini öğrenmeyi öğütlemiştir.


  Din eğitiminin öneminin de farkında olan Atatürk bu eğitimin okullarda verilmesi gerektiğini şu sözleriyle ifade etmiştir:
  Her fert din ve diyanetini imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa dinimizin hakikatini tetkik tetebbu ilmi ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Atatürk dinimizin akıl ve mantığa uygun olduğunu da aşağıdaki sözleriyle belirtmiştir:

  Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa milletin menfaatine İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı son din olmazdı. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  İslam Dini hakkında bu kadar güzel fikirlere sahip olan ve her ortamda bu düşüncelerini dile getiren Atatürk açıktır ki Allah'tan korkan Allah'ın emirlerini elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışan bir Müslümandı.
  Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tanımış onun üstün özelliklerini çeşitli vesilelerle anlatmıştır:
  O Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir; fakat sonuca kadar O ölümsüzdür. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Tarih hakikatleri tahrif eden bir sanat değil belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harbte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir insanı cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler bizim tarih çalışmamıza katılamazlar. Hz. Muhammed (sav) bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  'O'nun hak peygamber olduğundan şüphe edenler şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar.


  Hz. Muhammed (sav)'in bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir'de kazandığı zafer fani insanların karı değildir; O'nun peygamber olduğunun en kuvvetli işareti işte bu savaştır. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Atatürk'ün Hz. Muhammed (sav)'e duyulacak sevgiyi tarif ettiği sözleri ise şöyledir:


  Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed (sav)'e karşı beslenilen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri esasları korumakla tecelli edebilir.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  İslam Dininin son ve mükemmel din Peygamberimiz (sav)'in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk ulusuna da dindar olmayı dinini öğrenmeyi öğütlemiştir. 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ATATÜRK'ÜN DİNDAR KİŞİLİĞİ

  Vefatından bu yana Atatürk hakkında pek çok yazı ve eser kaleme alınmış konferanslar ve toplantılar düzenlenmiş çeşitli yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. Şüphesiz Atatürk; tarihin şahit olduğu en büyük komutan ve devlet adamlarından biridir. Bunu tüm dünya kabul etmektedir.


  Atatürk'ün saydığımız bu özellikleri aslında onu tanımak için yeterli unsurlardır. Ancak Atatürk'ün bütün bu üstün özelliklerinin yanı sıra hayatında ve davranışlarında önemli yer tutan onun sosyal yönünü ve karakterini belirleyen İslam ahlakından kaynaklanan pek çok özelliği bulunmaktadır. Tevazusu hoşgörüsü barışçı ve uzlaşmacı kişiliği duygusallıktan uzak akılcı yapısı ahlak anlayışı dinine karşı olan hassasiyeti kararlılığı giyim ve kuşamına temizlik ve bakımına sanat ve estetiğe verdiği önemi bunlar arasında sayabiliriz.

  Sadece TBMM'nin açılışı için hazırlattığı bildiri ya da Balıkesir'de verdiği hutbe bile tek başına Atatürk'ün dindar kişiliğini gözler önüne sermek için yeterlidir.
  TBMM'nin Açılış Bildirisi
  Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü açılmıştır. Bu açılışın 21 Nisan 1920'de tüm Türkiye'ye gönderilen bildirgesi bildirgeyi kaleme alan Atatürk'ün samimi dindarlığını açıkça gözler önüne seren tarihi bir belge niteliğindedir:


  1. Allah'ın yardımıyla 23 Nisan Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

  2. Vatanın bağımsızlığı yüksek halifelik ve saltanat makamının kurtarılması gibi çok önemli vazifeleri olan Meclisin açılış gününü Cumaya tesadüf ettirmekten maksat o günün kutsallığından faydalanmak ve açılmadan önce sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılmak Kuran ve namazın nurlarından faydalanmaktır. Namazdan sonra Peygamberimiz (sav)'in sakalı ve sancağı el üstünde olduğu halde Meclis binasına gidilecektir. Camiden buraya kadar olan merasim için Kolordu Komutanlığı'nca özel olarak askeri tertibat alınacaktır.

  3. O günün kutsallığını güçlendirmek için bugünden başlayarak valiliklerde vali beyefendinin düzenlemesiyle hatim indirilecek muhayiri şerif okunacaktır. Hatmin son kısımları Cuma namazından sonra Meclis binası önünde tamamlanacaktır.
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
  4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı biçimde bugünden başlanarak muhari ve hatm-i şerif okutularak Cuma günü ezandan önce selavat verilecek ve hutbede halife padişahımızın adı söylenirken padişahımızın ve topraklarımızın bir an önce kurtuluşu ve mutluluğa erişmesi için dua edilecektir. Cuma namazı kılındıktan sonra hatim duası yapılarak yüce halifelik ve saltanat makamının ve bütün yurdun kurtulması uğrundaki milli çalışmaların kutsallığı ve milletin her bireyinin kendi temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi'nin vereceği vatan görevlerini yerine getirmesine ilişkin vaazlar verilecektir. Sonunda halife ve padişahımızın din ve devletimizin vatan ve milletimizin kurtuluşu mutluluğu ve bağımsızlığı için dua edilecektir.
  Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi balkonunda milletvekilleriyle birlikte. (11 Ocak 1921)

  Bu dini ve vatani törenin arkasından camilerden çıkıldıktan sonra bütün yurtta hükümet konaklarına gelinerek Meclisin açılmasından dolayı kutlama yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce Mevlid-i Şerif okunacaktır.

  5. Yüce Allah'tan tam başarı dileriz."

  Beş maddeden oluşan bu bildirgenin her maddesi Atatürk'ün samimi dindar kişiliğinin açık birer ifadesidir.  '... Halbuki Elhamdülillah hepimiz Müslümanız hepimiz dindarız....'
  (16 Mart 1923 Adana Türk Ocağı esnaf ve sanatkarlarla toplantı)

  Balıkesir Hutbesi

  Atatürk bütün yaşamını cephelerde mücadele etmekle geçirmiş Kurtuluş Savaşı'na tek başına yön vermiş Türk Ordusunun başına geçmiş ve büyük bir zafere imza atmış büyük bir komutandır.

  Atatürk'ün din konusundaki samimiyetini ve dinine olan bağlılığını ortaya koyan diğer bir tarihi delil de onun çıktığı bir yurt gezisi sırasında Balıkesir'de vermiş olduğu hutbedir. Atatürk bu hutbeyi 7 Şubat 1923 tarihinde Zağanos Paşa Camii'nde vermiştir:

  Ey Millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce malumdur ki Kuran-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla mantığa hakikate uymamış olsaydı bununla diğer İlahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün İlahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır.

  Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dara yani iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı.

  Efendiler... camiler; ibadet ve itaatle beraber din ve dünya için neler yapmak gerektiğini düşünmek yani meşveret için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihni başlı başına faaliyette bulunmak elzemdir.

  İşte bizim burada din ve dünya için istikbal ve istiklalimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Milli emelleri milli iradeyi yalnız bir şahsın düşüncesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bilinmesi neticesinden çıkarmak gerekir. Binaenaleyh benden ne öğrenmek ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

  ... Efendiler! Hutbe demek halka hitap etmek yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur. Hutbe denildiği zaman bundan birtakım manalar ve mefhumlar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi irad eden hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki Hazreti Peygamber zaman-ı saadetlerinde hutbeyi kendileri verirlerdi.

  Gerek Peygamber Efendimiz gerekse Hulefayı Raşidin'in hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki gerek peygamberin gerekse Hulefayı Raşidin'in söylediği şeyler o günün meseleleridir. O günün askeri idari mali siyasi ve içtimai konularıdır.

  İslam ümmeti çoğalıp İslam memleketleri genişlemeye başlayınca Cenab-ı Peygamber ve Hulefayı Raşidin'in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irad etmelerine imkan olmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım zevatı memur etmişlerdir. Bunlar herhalde ileri gelenlerin en büyüğü idi.
  Atatürk'ün önderliğinde yürütülen ve büyük bir zaferle neticelenen Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Türk Milleti'nin inançlı tavrının çok büyük bir rolü olmuştur. Genç-yaşlı demeden büyük fedakarlıklar gösteren Türk insanı vatanın müdafasına önemli bir katkıda bulunmuştur. Üstteki resimde Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da askeri bir fabrikada mermi yapan ninesi ve torunlarıyla fedakar Türk kadınları görülüyor.

  (sağda üstte resim) Kurtuluş Savaşı'nda Cephane Taşıyan Kadınlar Halil Dikmen (Ankara Resim ve Heykel Müzesi 1933)  Vatana millete hizmet edenleri daima takdir eden Atatürk Milli Mücadele'yi destekleyen Amasya Müftüsü Kamil Efendi ile görüşürken 22 Kasım 1930

  (sağ alt resim) Köyün Geriye Alınması Sami Yetik (İstanbul Askeri Müze 1934)
  Onlar cami-i şerifte ve meydanlarda ortaya çıkar halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için ne söylemek gerekiyorsa söylerlerdi. Bu tarzın devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da milletin reisi olan zatın halka doğruları söylemesi ve halkı aydınlatması; halkı umumi ahvalden haberdar etmek son derece ehemmiyetlidir. Çünkü herşey açık söylendiği zaman halkın dimağı faaliyet halinde bulunacak iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir...

  Atatürk'ün Günlüğünden Bazı Notlar  Sivas Kongresi sırasında milli teşkilatlanmaya destek olan Sivas Kadısı Hasbi ve Erzincanlı Şeyh Fevzi Efendilerle

  Hutbeden maksat halkın aydınlatılması ve doğru yolun gösterilmesidir. Başka şey değildir. Yüz iki yüz hatta bin sene evvelki hutbeleri okumak insanları cehl ve gaflet içinde bırakmak demektir. Hutbeyi okuyanın her halde halkın kullandığı dili kullanması lazımdır. Geçen sene BMM'de irad ettiğim bir nutukta demiştim ki: 'Minberler halkın dimağları vicdanları için bir feyz menbaı bir nur menbaı olmuştur.' Böyle olabilmesi için minberlerde aksedecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması fenni ve ilmi hakikatlere uygun olması lazımdır. Hatiplerin siyasi içtimai ve medeni ahvali her gün takip etmeleri zaruridir. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış telkinler verilmiş olur. Binaenaleyh hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olacaktır.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Atatürk'ün dindarlığının önemli bir göstergesi de; elbette ki vatanın müdaafası için verdiği mücadelesidir.
  Atatürk bütün yaşamını cephelerde mücadele etmekle geçirmiş Kurtuluş Savaşı'na tek başına yön vermiş Türk Ordusunun başına geçmiş ve büyük bir zafere imza atmış büyük bir komutandır.

  İslam yurdu olan güzel vatanımızın düşmanın eline geçmemesi için herşeyi göze almış ve yıllarca mücadele etmiştir. Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir inançla gerçekleştiren Türk Milleti'nin tavrı aşağıdaki Kuran ayetiyle büyük bir uyum içindedir:
  Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. (Bakara Suresi 190)

  Atatürk'ün Günlüğünden Bazı Notlar

  Mücadelesinde destek ve yardımı her zaman Allah'tan isteyen Atatürk her fırsatta Kuran okutup dua etmeye önem vermiştir. Üstelik bu konuyla ilgili deliller Atatürk'ün kendi el yazısıyladır. Gençliğinden itibaren günlük tutma alışkanlığı olan ve bu alışkanlığını Büyük Taarruz döneminde de sürdüren Atatürk'ün notları bize onun samimi inancını gösteren önemli delillerdendir. Aşağıda Atatürk'ün günlüğünden konumuzla ilgili bazı bölümleri aktarıyoruz :  Sivas Kongresi sırasında milli teşkilatlanmaya destek olan Sivas Kadısı Hasbi ve Erzincanlı fieyh Fevzi Efendilerle

  9 Mart 1922 Perşembe - Sivrihisar
  Saat 8'e doğru (akşam) İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında... bilgi verdim. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttuk.
  Mücadelesinde destek ve yardımı her zaman Allah'tan isteyen Atatürk her fırsatta Kuran okutup dua etmeye önem vermiştir. Resimde ordularımızın muzafferiyeti için TBMM önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından okunan dua görülüyor. (28 Mayıs 1922)


  10 Mart 1922 Cuma - Aziziye
  Saat 5 (akşam) Aziziye yorgunluk hissettim... Bir saat kadar uyudum. Sonra vücudumu süngerle sildim. Yeterli istirahat etmiştim. İsmet Yakup Şevki ve Selahattin Paşalar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti gördüm. Hafıza Kur'an okuttum. Saat 10'da gittiler. Benim notları yazıyorum. Biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. Yarınki planımız üç tümenin teftişidir.

  17 Mart Cuma - Akşehir
  Tayyare bölüğünü teftiş. Fazıl Bey ve diğer bir pilot uçtu. Fransızlardan alınan 14 tayyare Adana'ya gelmişti... İki tayyare uçurmak istedik. Motorları işletmek güç oldu. Biri uçabildi.

  Karargaha dönüş. Saat 8'e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttuk. İsmet Paşa da geldi. Yemekten sonra gittiler.

  Ankara Vilayet Konağı kapısının önünde Nevşehirli Hasan Fehmi Efendi tarafından yapılan duayı dinlerken (27 Aralık 1919)
  TBMM önünde Ramazan Bayramı münasebetiyle ordularımızın başarısı için yapılan dua ve bayram merasimi (6 Mayıs 1920)

  20 Mart Pazartesi-Akşehir
  Müdafaa-i Hukuk heyeti İhsan Fahrettin Paşalar geldi.
  İhsan Paşa (Ali İhsan Sabis) şikayet etti. Haksızdır. Açık konuştum. Otomobille gezdim. İsmet Paşa'ya gittim. Beraber bize geldik. Fahrettin (Altay) Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk.

  24 Mart Cuma - Akşehir
  Mütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında hafız Ulucami'de mevlüt okudu... Gece yarısından sonra saat 5'e (sabah) kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım..."Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Atatürk Çanakkale Savaşı'nın başarıya ulaşmasının nedeni olarak Allah'a ve dine olan bağlılığı göstermektedir

  Çanakkale muharebelerinde Atatürk'ün emrinde çarpışan daha sonra Atatürk Anafartalar Grup Komutanı olunca onun yerine 19. Tümen Komutanı olan Albay Şefik Aker tarihi bir anısını şöyle anlatır:

  8/9 Ağustos (1915) gecesi bana 19. Fırka Komutanlığı'nı teslim edip Anafartalar Grubu Komutanlığı'na idareye giderken Atatürk benim sol yanımda idi. Ağzından çıkan bir fısıltı dikkatimi çekti. O'nun selamet ve başarı için Allah'a fısıltı ile niyazda bulunduğunu görmüş ve anlamıştım. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Anafartalar Grubu Komutanı Atatürk muharebe arkadaşlarıyla.

  Atatürk'ün bu güzel tavrı 'Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.' (Al-i İmran Suresi 160) ayetinde tarif edilen mümin karakterinin güzel bir örneğidir.

  Çanakkale Savaşı sırasında kahraman ordumuzun da manevi gücüyle ayakta kaldığını gören Atatürk askerlerimizin kararlılıklarını şöyle belirtmiştir:


  Öleni görüyor üç dakikaya kadar öleceğini biliyor en ufak bir fütur (yılgınlık) bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran'ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Bu iman vesilesiyledir ki Türk Ordusu Çanakkale'de 250 bin şehit vermesine rağmen en ufak bir gerileme ve sarsılma göstermeden kahramanca mücadele etmiştir. Çanakkale'de şehit ve gazi olan askerlerimizin bu üstün ahlakı aşağıdaki Kuran ayetinin de bir tecellisidir:

  Ey iman edenler bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklık gösterin ve Allah'ı çokca zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız. (Enfal Suresi 45)


  Allah'tan başkasından korkmayan ve şehit olmayı en yüksek mertebe kabul eden Atamız aynı duyguları ordumuza da aşılamıştır. Üstte Büyük Taarruz'a hazırlanan askeri birliklerin TBMM önündeki geçit töreni görülüyor.

  Atatürk de şehadeti ve gaziliği en büyük onur ve en yüce makam bilen kahraman Türk Ordusuna şu sözlerle hitap etmiştir:

  Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle imanınla itaatinle hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Allah'tan başkasından korkmayan ve şehit olmayı en yüksek mertebe kabul eden Atamız aynı duyguları ordumuza da aşılamıştır. Bir Kuran ayetinde iman edenlerin bu güzel özelliklerine şöyle dikkat çekilir:

  'Onlar kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar artık onlardan korkun"dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter O ne güzel vekildir"diyenlerdir.' (Al-i İmran Suresi 173)  Ey iman edenler bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklık gösterin ve Allah'ı çokca zikredin.
  Ki kurtuluş (felah) bulasınız.
  (Enfal Suresi 45)


  Atatürk'ün İslam'da Vicdan Özgürlüğü
  Konusundaki Yorumu


  İslamiyet insanları din ahlakına uymaya çağırır. Kabul edenin mükafatı veya kabul etmeyenin cezası Allah katındadır. Müslümanlara bu konuda düşen görev sadece insanları Allah yoluna çağırmaktır. Uyup uymamak kişinin kendi seçimidir. Atatürk'ün bu konuyla ilgili olan şu sözleri Kuran ahlakına tamamen uymaktadır:

  Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor kasde ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.
  M. Kemal Atatürk  Atatürk'ün söz konusu laiklik tarifi İslam'ın ruhuna ve amacına tamamen uygundur. Kuran-ı Kerim'de bir kimsenin dini kabul etmesinin kendi kararı olacağı dini kabul etmezse bunun için kendisine zorlama yapılamayacağı şöyle bildirilir:
  Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah işitendir bilendir. (Bakara Suresi 256)
  Bilime Verdiği Önem
  Atatürk'ün önem verdiği ve savunduğu kavramların dinimizle olan uyumunu hemen her alanda görmek mümkündür. Atatürk'ün bilim konusundaki yaklaşımı bunun bir başka örneğidir. Atatürk "İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur"derken Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] aslında Peygamberimiz (sav)'in asırlar öncesinde söylediği "ilim Çin'de bile olsa alınız" buyruğuyla tamamen paralel bir prensip ortaya koymuştur.

  Atatürk dünya çapında yabancı bilim adamlarının katıldığı milletlerarası toplantılara katılırdı. Yukarıda bu şahsiyetlerle bir sohbet sırasında görülüyor. Karşısındaki hanım manevi kızlarından Prof. Dr. Afet İnan yanındaki de onun hocası İsviçreli Tarih Profesörü Eugene Piccard'dır.

  İslam'da bilime verilen önem Kuran'da açıkça belirtilmektedir. Kuran ayetlerinde Allah; insanları düşünmeye incelemeye ve araştırmaya çağırır. Bir ayette şöyle buyrulur:

  Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün art arda gelişinde insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada üretip-yaymasında rüzgarları estirmesinde gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi 164)

  Gerek gökyüzü gerek yeryüzü gerekse bu ikisi arasında yaşayan canlılara baktığımızda her birinin kendilerini var eden Yaratıcı'nın varlığını tasdik ettiğini görürüz. Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah'ın yaratmasındaki sanatı keşfedip insanlığa açıklamanın yolu "bilim"dir. Dolayısıyla İslam Dini bilimi Allah'ın yaratışındaki detaylara ulaşmada bir yol olarak benimser ve bu nedenle bilimi teşvik eder. Atatürk'ün bilime verdiği önem bu manada anlaşılmalıdır.

  Atatürk'ün Kuran Ahlakına Uygun Kişiliği  Atatürk'ü askeri dehasının ve devlet adamı vasfının yanısıra insan olarak da ön plana çıkartan birçok önemli özelliği vardır. Bu özellikler incelendiğinde ise; Atatürk'ün ahlakının Kuran ahlakına pek çok yönüyle mutabık olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Atatürk'ün yakın arkadaşı TBMM'nin Gaziantep vekili Kılıç Ali Paşa Atatürk'ün müşfik anlayışlı ve kibar kişiliğini şöyle özetlemiştir:

  Atatürk çok müşfik çok ince çok vefakar bir adamdı. Vefasızlara vefasızlıklara karşı son derece gücenir ve üzüntü duyardı. Yakınlarının sevdiklerinin hususi hatta ailevi dertlerini dinler adeta bir baba şefkatiyle onlara çareler arar onları teselli ederdi. İnsan onun huzuruna çıkarak dertlerini döktükten sonra rahatlar kalbi huzur dolarak büyük bir ferahlık içinde yanından çıkardı. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  İnsanları sabırla dinleyip sorunlarının çözümüne yardımcı olması ve karşılık beklemeden iyilikte bulunması Atatürk'ün Kuran ahlakına uygun kişiliğinin birer yansımasıdır. Resimde Atatürk bir seyahati esnasında yaşlı bir hanımın derdini dinlerken görülüyor.

  Atatürk; çok sabırlı bir adamdı. Bazen sofrasında kendisiyle davetlileri arasında mebuslarla arkadaşlarıyla mücadele şekline dökülen öyle münakaşalar olurdu ki onun müsade ve müsamahasından cüret alınarak gösterilen taşkınlıklara sabır ve tahammül gösterebilmek için ancak ve ancak Mustafa Kemal olmak lazımdı. Bu sabır ve tahammül ona mahsus ona yakışan bir meziyetti. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Atatürk'ün hassasiyetle üzerinde durduğu sabır Allah'ın uygulamamızı istediği önemli mümin özelliklerindendir. Sabretmenin önemi pek çok Kuran ayetiyle bize bildirilmektedir. Atatürk'ün diğer bazı ahlaki özellikleri ise konuyla ilgili bir eserde şöyle anlatılır:

  Atatürk iki yüzlü riyakar dalkavuk insanlardan hoşlanmazdı. Hiç kimsenin gammazlık etmesine yahut birbiri aleyhinde dedikodu yapmasına ve bu kabil bayağılıklara müsamaha etmezdi. Böyle bir hal vukua geldiği takdirde ilk fırsatta o iki insanı yüzleştirirdi. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün art arda gelişinde insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada üretip-yaymasında rüzgarları estirmesinde gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.

  (Bakara Suresi 164)  Kuran ayetlerini incelediğimizde müminlerin şefkat merhamet ince düşünce vefa sabır dürüstlük hoşgörülü olma ve arkadan konuşmama gibi birçok güzel özelliğe sahip olduklarını görürüz. Bu konularla ilgili ayetlerden bazılarında şöyle buyrulmaktadır:
  Güzel bir söz ve bağışlama peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır yumuşak davranandır. (Bakara Suresi 263)
  İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Lokman Suresi 18)

  Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O çok takva sahibi biriydi. (Meryem Suresi 13)

  ... Öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi 134)

  Yine Atatürk'ün hayatını anlatan kaynaklarda aktarıldığı üzere "Atatürk sofrasında dedikodu mevzularının konuşulmasına da asla müsaade etmezdi."Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Atatürk'ün bu tavrı da Allah'ın insanlardan istediği Kuran ahlakına uygun bir davranış tarzıdır. Bir ayette şöyle buyrulur:

  Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir çok esirgeyendir. (Hucurat Suresi 11-12)

  Sofra Atatürk'ün karar ve düşüncelerinin bir nevi mihrak noktası müdavimlerinin ise adeta feyz kaynağı idi. Bu nedenle Atatürk'ün sofrasında daima konuklar bulunur devlet ve kültür sorunları tartışılırdı.
  Atatürk gerek ailesinden gerekse yetiştiği okullardan Osmanlı kültürünü öğrenmiş ve bu kültürün örnek özelliklerini üzerinde taşımış bir kişiydi. Kendini yetiştirmeye çok önem veren sürekli okuyan yeni fikirlere açık nezih bir kişiliğe sahip olan Atatürk giyimine dikkat eden kuvvetli ve zinde bir insandı. Bulunduğu mekanların düzen ve tertibi konusunda da titizlik gösterirdi. Sofra Atatürk'ün karar ve düşüncelerinin bir nevi mihrak noktası müdavimlerinin ise adeta feyz kaynağı idi. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen Atatürk'ün sofrasını şöyle anlatır:

  Şu bilinmelidir ki Gazi Paşa'nın sofrası asla bir işret alemi yeri bir vakit geçirme bir zaman öldürme yeri değildi. O bu sofrayı adeta bir okul haline sokmuştu. Dünya sorunlarının yurt sorunlarının ilmin felsefenin sanatın insanlık idealinin ve uygar Türk Ulusu'nun geleceğinin sabahlara kadar tartışıldığı bir okuldu bu sofra... Aydınlıklarla iyi niyetlerle dolu bir sofra. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Boş konuşmalardan hiç hoşlanmayan Atatürk diğer insanların da bu konuya titizlik göstermelerine dikkat ederdi. Bu özelliğin de Kuran'da belirtilen bir mümin vasfı olması dikkat çekicidir. Boş konuşmalar -hiçbir amaca yönelik olmayan insanları düşünceden akıldan uzaklaştıran sözler- karşısında müminlerin gösterdikleri asil tavır Kuran'da şöyle tarif edilir:

  ... Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi 72)

  Nezih bir kişiliğe sahip olan Atatürk giyimine dikkat eden kuvvetli ve zinde bir insandı.


  Atatürk kendini yetiştirmeye çok önem veren sürekli okuyan ve yeni fikirlere daima açık bir kişiliğe sahipti.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İstişareye verdiği önem

  Atatürk'ün istişare yani farklı insanların görüşlerini alma konusuna verdiği önem bir kaynakta şöyle anlatılır:

  O harikulade zekasına büyük görüş kuvvetine hadiseleri tahlil derinliğine dayanmakla beraber başkalarının fikir ve mütalaalarına da kıymet verirdi. Onun en kuvvetli tarafı en büyük kudreti belki istişare etmesini bilmesi ve istişareler sonunda kendi eşsiz mantığını hadiselere hakim kılmasıydı. 27

  Atatürk farklı insanların görüşlerini alma konusuna çok önem vermiştir.
  Dolmabahçe Sarayı'nda İsmet İnönü ve Tevfik Rüştü Aras'la toplantıda (1935)
  Atatürk de kendisinin bu özelliğini şu cümlelerle özetlemiştir:

  Ben diktatör değilim... Çünkü ben zoraki ve insafsız davranmayı bilmem. Ben kalpleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim. 28  Atatürk'ün söz konusu istişare yapma ve diğer insanlara yumuşak davranma gibi özellikleri de yine Kuran'da bildirilmiş mümin vasıflarıdır. Allah Kuran'da Müslümanları tarif ederken "Onların iş ve yönetimleri aralarında şura iledir"(Şura Suresi 38) buyurmaktadır. Bir diğer ayette ise insanlara yumuşak söz söylemek şöyle emredilir:

  Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta olduğundan) onlara sırt çevirecek olursan bu durumda onlara yumuşak söz söyle. (İsra Suresi 28)
  Peygamberimiz (sav) de her zaman için etrafındaki insanlara çok yumuşak ve ılımlı davranmış onlarla istişare edip görüşlerine başvurmuştur. Bir ayette Peygamberimiz (sav)'in bu vasıfları şöyle anlatılır:

  Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi 159)

  Kararlılık
  En önemli mümin özelliklerinden biri de kararlılıktır. Bir ayette zalim inkarcılara boyun eğmeyen Kehf Ehlinin kararlılığı şöyle bildirilir:

  Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi'dir; ilah olarak biz O'ndan başkasına kesinlikle tapmayız (eğer tersini) söyleyecek olursak andolsun gerçeğin dışına çıkarız."(Kehf Suresi 14)

  Kararlılık Atatürk'ün de çok belirgin bir vasfıydı. O Müslüman toprağı Türkiye'yi işgal eden güçlere karşı korumak için hayatı boyunca çok kararlı bir mücadele yürüttü. Tüm zorluklara rağmen Samsun'a ayak bastığı andan Milli Mücadele'nin sonuna kadar mücadeleden asla vazgeçmedi ve en ufak bir gevşeklik göstermedi. Bunun en güzel örnekleri Samsun'a ayak basmasından Erzurum Kongresi'ne kadar olan dönemde görülür. Halkın ve idarecilerin büyük bir umutsuzluğa kapıldıkları anda onun kararlılığı ve davasına olan inancı başarıya giden yolda tek ışık olmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu zorlu dönemde bir yandan kumandanlarla temas kuruyor yapılacak savunma konusunda onlarla bir fikir birliği sağlamaya çalışıyor bir yandan da yorgun ve perişan durumda olan halkın moralini ve kendine olan güvenini kuvvetlendirmeye çalışıyordu. Çalışmaları bu konuda sağlam temeller atmasını sağladı ve çevresine çalışma arkadaşlarına ve halka moral aşılamayı başardı.

  Atatürk'ün kararlılığının gerçek ifadesini "Gençliğe Hitabe"sinin her satırında okumak mümkündür:
  Ey Türk Gençliği!
  Birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve Cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş bütün tersanelerine girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evladı!
  İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır... 29  Atatürk'ün kararlılığının bir başka örneği de Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce yaşanan gelişmelerde görülür.

  Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Türk kuvvetlerine göre daha kalabalık olan daha modern silahlara daha çok erzağa sahip olan Yunan kuvvetleri çok büyük bir taarruz başlatmışlardır. Bu durum karşısında Türk Ordusu gerilemeye başlar. Hatta Yunan toplarının sesleri Ankara'dan duyulacak noktaya gelmiştir. TBMM'de bir kargaşa yaşanmaya başlamış cepheye milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderilmiştir. Halkta ve Meclis'te oluşan havayı fark eden Atatürk bir genelge yayınlayarak tüm halkın moralini düzeltmiş zafere olan inancın tekrar tesisini sağlamıştır. Atatürk'ün aşıladığı bu inanç ve güven duygusu kısa bir süre sonra büyük bir zafere vesile olmuştur. Söz konusu genelgede şunlar yazılıdır:
  Düşmanın ilerlemesi ihtimaline karşı halkın kesinlikle tereddüt ve kuşku duymasına yer yoktur. Düşmanın Anadolu ve içlerine doğru uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor; bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur. Allah'ın yardımı yakın olaylar bu sonucu gösterecektir. 30

  Osmanlı Devleti'nin başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak padişahların orduya şahsen komuta etmeleri gösterilir. Padişahın ordunun bizzat başında olması askerlere büyük moral vermiştir. Fakat duraklama ve gerileme dönemlerinde padişahlar orduyu vekillerine emanet etmeye başlamışlar bu da askerin moralini olumsuz yönde etkilemiştir. Milli Mücadele döneminde ise tekrar ordu milletin lideri tarafından bizzat sevk ve idare edilmeye başlanmıştır.

  Kurtuluş Savaşı esnasında sayı ve mühimmat açısından çok kısıtlı imkanlara sahip olan ordumuz Atatürk ve silah arkadaşlarının cesaret ve kararlılığından aldığı moralle tarihte eşi görülmemiş bir zafere imza atmıştır. Sadece Kurtuluş Savaşı dönemi değil onun öncesindeki I. Dünya Savaşı muharebelerinde de Atatürk'ün cesareti kayda değerdir. Ulu Önderimiz Çanakkale'de yaralanmış Sakarya Savaşı sırasında da kaburga kemiği kırılmıştır. Buna rağmen yaralı olarak sedye üzerinde orduyu idare etmiştir. Atatürk'ün bu cesareti ve kararlılığı inandığı mukaddes değerlerden kaynaklanmaktadır.

  Atatürk'ün yıllar sonra Hafız Sadettin Kaynak'a Türk Ordusu için hazırlattığı hitabe; onun şehitliğe vatan yolunda mücadeleye verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır.  Ordumuz Atatürk ve silah arkadaşlarının cesaret ve kararlılığından aldığı moralle tarihte eşi görülmemiş bir zafere imza atmıştır.
  Atatürk ordu müfettişleri için hazırlattığı bu hitabede aşağıdaki Kuran ayetlerine yer verdirmiştir:
  Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır onlar Rableri katında diridirler rızıklanmaktadırlar. (Al-i İmran Suresi 169)
  Halkın ve idarecilerin büyük bir umutsuzluğa kapıldıkları bir dönemde Atatürk'ün kararlılığı ve davasına olan inancı başarıya giden yolda tek ışık olmuştur. Atatürk bu tavrıyla çevresine çalışma arkadaşlarına ve halka moral aşılamıştır.

  Ey iman edenler bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklık gösterin ve Allah'ı çokca zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız. (Enfal Suresi 45)  Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup-caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. (Enfal Suresi 60)  Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır onlar Rableri katında diridirler rızıklanmaktadırlar.
  (Al-i İmran Suresi 169)  Ey peygamber mü'minleri savaşa karşı hazırlayıp-teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur. Şimdi Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za'f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa Allah'ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi 65-66)
  Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saf Suresi 4)

  Milli Mücadele döneminde ordu milletin lideri tarafından bizzat sevk ve idare edilmiştir. Sol sayfada üstteki resimde Atatürk Sakarya Muharebesi'nde orduyu idare ederken alttaki resimde ise Büyük Taarruz'u Kocatepe'den bizzat yönetirken görülüyor.
  Ey iman edenler sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi?. Allah'a ve O'nun Resulü'ne iman edersiniz mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. O da sizin günahlarınızı bağışlar sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur. (Saf Suresi 10-12) 31

  Bir önceki sayfadaki ayetlerin içinde yer aldığı bir hitabenin Türk Ordusunun müfettişlerine verilmesini isteyen Atatürk'ün maneviyata ne derece önem verdiği açıkça ortadadır.
  Türk Ordusu büyük zaferi kazanmış İzmir'e giriyor. (9 Eylül 1922)
  Atatürk dindar kişiliğinin bir göstergesi olarak din adamlarına karşı da her zaman samimi bir şekilde hürmetkar olmuştur. Cumhuriyetin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi bu konuyu şöyle anlatır:

  Ata'nın huzuruna girdiğimde beni ayakta karşılardı. Utanır ezilir büzülür "Paşam beni mahçup ediyorsunuz"dediğim zaman "Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır"buyururlardı. Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi. 32

  Düşmanın ilerlemesi ihtimaline karşı halkın kesinlikle tereddüt ve kuşku duymasına yer yoktur.Düşmanın Anadolu ve içlerine doğru uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor; bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur. Allah'ın yardımı yakın olaylar bu sonucu gösterecektir.
  Atatürk'teki Bir Diğer Mümin Özelliği: Tevazu
  Florya'da halk ve çocuklar arasında (1935)

  Atatürk'ün en büyük özelliklerinden biri de yaşadığı çağın çok ötesinde bir dehaya ve başarılarla dolu bir yaşama sahip olmasına rağmen son derece mütevazi ve alçak gönüllü olmasıydı.

  Tevazu sahibi ve alçak gönüllü olmak da bize Kuran ayetlerinde tavsiye edilen önemli Müslüman özelliklerindendir. Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir:

  O Rahman (olan Allah)ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "Selam"derler. (Furkan Suresi 63)

  … İşte sizin İlahınız bir tek İlahtır artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçakgönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi 34)

  Atatürk'ün tevazusunu ortaya koyan belgelerde şahsının bir başka özelliği de ön plana çıkmaktadır. Bu özellik söylemek istediği sözü en çarpıcı kelimelerle en güzel manayı oluşturacak şekilde anlatmadaki ustalığıdır. Atatürk karşısındaki insanı hep en güzel şekilde onore etmiş ve bunu yaparken söz söyleme sanatındaki ustalığını kullanmıştır.

  Alçak gönüllüğü hitabetteki ustalığı ve bu ustalığı insanları en olumlu etkileyecek şekilde kullanması dünya tarihinde çok az büyük insanda görülen gerçek bir mümin özelliğidir. Bir ayette şöyle buyrulur:

  İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Lokman Suresi 18)
  Atatürk'ün en büyük özelliklerinden biri son derece mütevazi ve alçak gönüllü olmasıydı. Tevazu sahibi ve alçak gönüllü olmak bize Kuran ayetlerinde tavsiye edilen önemli Müslüman özelliklerindendir.
  Çalışkanlığı

  Atatürk çalışkan olmanın önemini ısrarla vurgulamış dahası bunun İslam Dininin bir gereği olduğu üzerinde durmuştur. Aşağıdaki sözleri bu konudaki düşüncelerini ortaya koymaktadır:

  "Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız daha az zamanda büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk Milleti'nin karakteri yüksektir."(Onuncu Yıl Nutku)
  Atatürk'ün bir başka önemli özelliği ise söylemek istediği sözü en çarpıcı kelimelerle en güzel manayı oluşturacak şekilde anlatmadaki ustalığıdır. Hitabetteki bu ustalığını insanları en olumlu etkileyecek şekilde kullanması dünya tarihinde çok az büyük insanda görülen gerçek bir mümin özelliğidir.

  Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını söyler. Bazı kimseler medeni olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl kafirlik onların bu inanışıdır. 33

  Bizim dinimiz milletimize değersiz miskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. 34
  Atatürk çalışkan olmanın önemini ısrarla vurgulamış dahası bunun İslam Dininin bir gereği olduğu üzerinde durmuştur.
  Belirttiğimiz gibi Atatürk'ün bu öğütleri Kuran ahlakına uygundur. Kuran'da Allah insana çalışkan olmayı şöyle emretmektedir:

  Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın yorulmaya-devam et. (İnşirah Suresi 7)

  "Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız daha az zamanda büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk Milleti'nin karakteri yüksektir."
  (Onuncu Yıl Nutku)
  Atatürk'ün Sanata Verdiği Önem ve Kuran'daki Sanat Anlayışı
  Atatürk güzel sanatlara ve estetiğe büyük önem vermiştir. Aşağıdaki sözleri bu konudaki düşüncelerini özetler niteliktedir:

  Bir millet ki resim yapmaz bir millet ki heykel yapmaz bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.35

  Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir. 36

  Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara'da bir konservatuar ve temsil akademisi kurulmakta olmasını zikretmek benim için bir hazdır. 37
  Atatürk güzel sanatlara ve estetiğe büyük önem vermiştir.
  Üstte Atatürk Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen Balkan Festivali'nde dans ederken altta ise Adana Kız Enstitüsü'nde el sanatları çalışmalarını incelerken görülüyor.
  Atatürk'ün sanata verdiği bu önem Kuran'da tarif edilen sanat anlayışına son derece uygundur. Allah Kuran'da sanatın önemini vurgulayan Müslümanların sanat zevkine işaret eden çok önemli bilgiler vermektedir. Cennet hakkında yapılan tasvirler orada kusursuz bir sanat zenginliği olduğunu göstermektedir.

  Allah Hz. Süleyman'ın sanat anlayışını da Müslümanlara örnek olması için Kuran'da detaylarıyla aktarmıştır. Ayetlerde Hz. Süleyman'ın çok görkemli bir saray yaptırdığı burada "kaleler heykeller havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar"(Sebe Suresi 13) bulunduğu bildirilmektedir. Hz. Süleyman'ın sarayının zemininin camdan yapıldığı ve bunu gören Sebe Melikesi'nin bunu bir su sandığı anlatılmakta Sebe Melikesi'nin bu saraya olan hayranlığına dikkat çekilmektir. (Neml Suresi 44) Bu ayetler Müslümanların özellikle de Müslüman yöneticilerin sanata vermeleri gereken öneme bir işarettir ki Atatürk'ün konuşmalarında ifade ettiği idealleri ve çeşitli uygulamaları da Kuran ahlakı ile büyük bir uyum göstermektedir.

  Atatürk'ün Güzel Konuşma Hakkındaki Öğütleri

  Kuran'da geçen önemli mümin özelliklerinden biri de insanlara güzel söz söylemektir. Yani insanlarla yapıcı samimi etkileyici ve akılcı şekilde konuşmak onlara karşı en kibar ve nezih üslubu kullanmaktır. Kuran ayetlerinde bu konunun önemi şöyle açıklanır:

  Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz güzel bir ağaç gibidir ki onun kökü sabit dalı ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah insanlar için örnekler verir; umulur ki onlar öğüt alır-düşünürler. (İbrahim Suresi 24-25)

  Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (İsra Suresi 53)

  Atatürk de Kuran ahlakının bir parçası olan "güzel söz söyleme"konusuna büyük önem vermiştir. Kendisinin sohbetleri söylev ve demeçleri incelendiğinde bu açıkça görülür. Dahası bu konuda topluma da önemli öğütler vermiştir. Aşağıdaki sözleri Türk gençliğine bu konuda gösterdiği yolun ifadesidir:

  Türk çocuğu konuşurken onun beyan ve anlatış tarzı Türk çocuğu yazarken onun ifade üslubu kendisini dinleyenleri onun yürüdüğü yola götürebilecek; bu kabiliyeti sayesinde Türk çocuğu kendisini dinleyen veya yazısını okuyanları peşine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek ulaştırabilecektir. 38
  Kuran'ın Okunmasına ve Anlaşılmasına Verdiği Önem
  Allah Kuran'ı insanlara bir rehber ve rahmet olarak indirmiştir. Allah Kuran'la insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır onlara kurtuluş yollarını gösterir. Kuran'ın bu özelliğini bize bildiren ayetlerden biri şöyledir:

  (Bu Kur'an) Ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sad Suresi 29)

  Atatürk de Kuran'ı rehber edinmiş bir Müslümandır. Yaşamının her döneminde Kuran okutulmasına son derece önem vermiştir. Hafız Zeki Çağlarman Atatürk'ün bu yönünü şöyle anlatmıştır:

  Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'la uzun yıllar komşuluk yaptık. Her yıl Ramazan ayı yaklaşınca Atatürk kız kardeşine; "Makbule Ramazan geliyor annemize hatim okutmayı ihmal etme"der ve hatim okuyacak hafıza hediye edilmek üzere bir zarf içerisinde para verirdi. 39  Atatürk Kuran'ın manasının halk tarafından anlaşılması için de çok büyük bir çaba göstermiştir. Bu amaçla o dönemde var olmayan bir Türkçe meal ve tefsir yazılması emrini vermiştir. Hadimli Efendi'nin Hulasatü'l Beyan fi Tefsiri'l Kuran ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir'i başta olmak üzere Cumhuriyetin ilk on beş yılında -yani Atatürk'ün hayatı süresince- Kuran'la ilgili 10 kadar eser yazılıp neşredilmiştir. Bu eserlerin pek çoğu da başta 1936'da Hamdi Yazır'a yaptırdığı eser olmak üzere halkımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Türkçeye çevrilen hadisler de halkımıza gerçek İslam'ı öğretme çerçevesinde yine ücretsiz olarak dağıtılmıştır.40 Yeni aynı dönemde camilerin din görevlisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İmam-Hatip okulları açılmıştır.

  Atatürk dinin ihyası doğrultusunda gerçekleştirdiği bu faaliyetleri şöyle anlatmaktadır:

  İlk olarak Kuran'ın dilimize çevrilmesini istedim. Bu da ilk defa olarak Türkçeye çevriliyor. Hz. Muhammed (sav)'in hayatına ait bir kitabın çevrilmesini emrettim. 41

  Camilerde okunan hutbelerin gerçek amacına ulaşması yani insanlara faydalı ve yol gösterici olmaları için aldığı tedbirleri de şöyle açıklamaktadır:

  Hutbeden maksat; halkın aydınlanması ve halka yol göstermektir. Hutbe okuyan kimselerin siyasi durumu toplum durumunu uygarlık durumunu uygarlık dünyasının sorunlarını her gün izlemeleri şarttır. Bunun için hutbeler tamamen Türkçe ve günümüze uygun olmalıdır ve olacaktır. (Balıkesir Hutbesi) 42
  (Bu Kur'an) Ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
  (Sad Suresi 29)
  Kuran'ın halka öğretilmesi ve açıklanması çalışmaları da Atatürk'ün dine olan inancının ve dine hizmet anlayışının açık bir göstergesidir. O döneme kadar Türkçeye çevrilmeyen Kuran ilk olarak Atatürk zamanında Türkçe tercüme ve tefsir edilmiş bununla toplumun Kuran'ı anlaması ve ondan öğüt alması hedeflenmiştir. Nitekim bu Kuran'ın indiriliş amacıdır. Ayetlerde Kuran'ın insanlar tarafından anlaşılmasının ve kendi dillerinde okunup kavranmasının önemine şöyle işaret edilir:

  Belki onlar öğüt alıp-düşünürler diye Biz onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık. (Duhan Suresi 58)

  Eğer biz onu A'cemi (Arapça olmayan bir dilde) olan bir Kur'an kılsaydık herhalde derlerdi ki: "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana A'cemi (Arapça olmayan bir dil)mi?"De ki: "O iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur'an) onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir. (Fussilet Suresi 44)

  Atatürk Dinimizde Emredildiği Gibi Barış Yanlısı Bir İnsandır

  Kuran Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği bir kitaptır ve Allah Kuran'da insanlara en güzel ahlakı yaşamayı emretmektedir. Bu ahlakın temelinde ise sevgi şefkat hoşgörü adalet ve merhamet gibi kavramlar yer alır. İslam bireyler arasında olduğu gibi toplumlar ve ülkeler arasında da bu vasıfların hakim olmasını öngörür. İslam kelimesi Arapçada "barış"kelimesiyle aynı anlama gelir. Kuran ayetlerinde insanlar yeryüzünde merhametin şefkatin hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağırılmaktadırlar. Bakara Suresi'nin 208. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

  Ey iman edenler hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi 208)
  Kuran ahlakının temelini oluşturan sevgi şefkat hoşgörü adalet ve merhamet gibi özelliklerin tümünü Atatürk'te görmek mümkündür.

  Kuran'a göre savaş sadece zorunlu olduğunda başvurulacak ve mutlaka belirli insani ve ahlaki sınırlar içinde yürütülecek bir "istenmeyen zorunluluk"tur. Bir ayette yeryüzünde savaşları çıkaranların inkarcılar olduğu Allah'ın ise savaşa rıza göstermediği şöyle açıklanır:

  ... Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. (Maide Suresi 64)

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatına baktığımızda da savaşın ancak zorunlu hallerde ve savunma amaçlı olarak başvurulan bir yöntem olduğunu görebiliriz.


  Ey iman edenler hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi 208)  Atatürk de İslam ahlakının bu barışçı özelliğini kendisine rehber edinmiştir. Atatürk'ün siyasi doktrini aynen Kuran'da emredildiği gibi gerektiğinde savunma amaçlı olarak savaşmak ancak asıl olarak barış yanlısı olmaktır. Onun ünlü "Yurtta sulh cihanda sulh"sözü bu konuda tarihe geçmiş bir slogandır. Bir konuşmasında ise şöyle demiştir:

  "Cumhuriyetin dış siyasada özenle güttüğü amaç uluslar arası barışı korumak ve güven içinde yaşamaktır. Komşularımızla dostluk ve iyi geçinme yolunda her gün biraz daha ilerlemekteyiz."43  "Yurtta sulh cihanda sulh"

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  NASIL BİR MİLLET İSTEMİŞTİR

  Atatürk'ün dindarlığının kanıtlarını hem kişisel yaşamında hem de konuşma ve söylevlerinde bulmak mümkündür. Sık sık Kuran okutması Kuran okunduğunda kimi defalar duygulanarak gözlerinin yaşarması din ve mukaddesatın önemi konusunda samimi yorumlarda bulunması kişisel yaşamından edindiğimiz ve kendisinin inancını ortaya koyan bulgulardır. Atatürk'ün Türk Milleti'ne kazandırmaya çalıştığı ahlak ve dünya görüşüne baktığımızda da hurafe ve yanlış geleneklerden arındırılmış saf ve samimi bir din anlayışı dikkat çeker. Pek çok konuşmasında dinimizi övmüş ve dinin toplum tarafından anlaşılarak yaşanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu konudaki bazı sözleri şöyledir:

  … Bizim yüce dinimiz her Müslüman erkek ve kadına araştırmayı farz kılıyor ve her Müslüman bu dine bağlananları aydınlatmakla vazifelidir. 44

  Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir... Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslam Dini hepsinden üstündür. 45

  Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kuran Türkçe olmalıdır. 46

  Türk Millet'i daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime; bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.

  Şuura aykırı ilerlemeye engel bir şey ihtiva etmiyor. Halbuki Türkiye'ye egemenliğini veren bu Asya milletinin içinde; daha karışık yapmacık batıl inançlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Onlar bu aydınlığı göremezlerse kendilerini mahva mahkum etmişlerdir demektir. Onları kurtaracağız. 47

  Atatürk'ün söylev ve öğütleri incelendiğinde Türk Milleti'nden istediği şeylerin Kuran ahlakına uygun meziyetler olduğu görülür: Bilime ve sanata önem vermek hurafelerden korunmak akılcı ve çalışkan olmak temizlik estetik ve kaliteye önem vermek yurdunu ve milletini sevmek gibi… Atatürk'ün bu konudaki bakış açısını şu sözleri özetlemektedir:

  Hangi şey ki; akla mantığa toplum yararına uygundur biliniz ki dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa halkın yararına uygunsa kimseye sormayın. O şey dine uygundur. 48

  Atatürk dini suistimal etmek isteyen kötü niyetli kimselere karşı halkı her zaman uyarmıştır. Buna meydan vermemek için pek çok konuşmasında halkımızı dinimizi öğrenmeye çağırmıştır:

  Bizi yanlış yola sevk eden soysuzlar bilirsiniz ki çok kere din perdesine bürünmüşler sâf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz dinleyiniz... Görürsünüz ki milleti mahveden esir eden harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir. 49

  Atatürk Dini Eğitime Büyük Önem Vermiştir
  Atatürk bir konuşmasında şunları söylemiştir:

  Bizde ruhbanlık sistemi yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin buyruklarını eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert; dinini diyanetini imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur... Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahiplerini yetiştirmek lazım ise dinimizin gerçek felsefesini tetkik ve bilimsel ve fenni telkin kudretine sahip olacak güzide ve gerçek büyük alimler dahi yetiştirecek yüksek kurumlara malik olmalıyız. 50

  Sivas'ta eğitim görmek isteyen bir gencin dilekçesini alıp derdini dinlerken

  Dinimizin çok üzerinde durduğu konulardan olan bilim ve eğitim Atatürk'ün de en çok önem verdiği kavramlardandır. Peygamberimiz (sav) de bilimle ilgili görüşlerini aşağıdaki hadislerinde açıkça belirtmiştir: "İlim Çin'de de olsa alınız."

  "Bilim Müslümanın yitiğidir nerede bulursa oradan alır."
  "Hikmeti al herhangi bir kaptan çıkmış olmasının sana zararı olmaz."

  Bu hadislerin de gösterdiği gibi bilim ve medeniyet Allah'ın insanla bahşettiği bir nimettir ve Müslümanlar herhangi bir tutuculuk göstermeden bu nimetleri en etkili şekilde öğrenmeli ve kullanmalıdırlar. Bu açık fikirli yaklaşımı benimseyen Atatürk de bilim Çin'de bile olsa onu almayı diğer bir deyişle Türkiye'yi muasır medeniyetler arasına sokmayı en önemli hedef olarak kabul etmiştir:

  Evlatlarımızı o suretle talim ve terbiye etmeliyiz onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki ticaret ziraat ve sanat aleminde ve bütün bunların faaliyet sahalarında faydalı olsunlar ameli bir uzuv olsunlar. Binaenaleyh maarif programımız gerek ilk tahsilde gerek orta tahsilde verilecek bütün şeyler bu görüşe göre olmalıdır. 51


  Sivas Lisesi'nde geometri dersinde (13 Kasım 1937)
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde derste (15 Aralık 1930)


  Ankara Kız Lisesi'nin bitirme sınavlarından sonra öğretmen ve öğrencilerle


  Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersinde (19 Kasım 1937)

  Atatürk okulların toplum hayatındaki önemiyle ilgili olarak da şunları dile getirmiştir:

  Mektep namını hep beraber hürmetle tazimle zikredelim. Mektep genç dimağlara insanlığa saygıyı millet ve memlekete sevgiyi istiklalin şerefini öğretir. İstiklal tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takibi uygun olan en salim yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde namuskar mütehassıs ve birer alim olmaları lazımdır. Bunu temin eden mekteptir. 52

  'Hutbeden maksat halkın aydınlatılması ve halka yol göstermektir'53 diyen Atatürk aydın hem çağdaş medeniyeti özümsemiş hem de dinine samimiyetle bağlı bir millet istemiştir. Onun gerçek amacı ve bizlere bıraktığı miras budur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş