Atatürk’ün Çocukluğu
Zübeyde hanım genç yaşta babasını kaybeden Atatürk ve kardeşi Makbule’yi alarak kardeşi Hüseyin Ağa’nın yanına gitmiştir. Ancak oğlunun eğitim hayatı yarım kalmasın diye tekrar Selanik’e dönmüştür. 1894’de Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne giden Atatürk matematik öğretmeni Kaynak Hafız’ın sert disiplini karşısında okuldan uzaklaşmış Askeri Rüştiye’ye gitmiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi disiplinli ve düzeyli eğitimiyle Atatürk’ün yetişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Efendi tarafından kendisine “Kemal” adını vermiştir. Bundan sonra Mustafa Kemal diye anılmıştır. Rüştiyeyi bitiren Atatürk 1896’da Manastır Askeri İdadisi’ne geçer. Manastır Makedonya’da kalabalık asker grubunun bulunduğu çeşitli Balkan uluslarının milliyetçi hareketlerinin etkili olduğu bir ordu ve vilayet merkezi idi. Manastır Askeri İdadisi’nde İttihat ve Terakki Partisi’nin ünlü hatibi Ömer Naci Mustafa Kemal’in sınıf arkadaşı olup O’nun fikrî gelişiminde önemli bir etkisi olmuştur. Şiir edebiyat ve hitabete ilgisi başlamıştır. Fakat Türkçe öğretmeni ona kendisini askerlikten uzaklaştıracağı korkusuyla şiirle ilgilenmeyi yasaklamıştır.

Mustafa ilk önce mahalle mektebinde öğrenim hayatına başlamış sonra da babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçmiştir. 1888 yılında babasını kaybetmiş bir süreliğine dayısının yanında kalarak eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Makbule Atadan’ın anılarından anlaşıldığı üzere; Mustafa kardeşleri Makbule ve Naciye ile ceviz oyunu saklambaç ve daha bir çok değişik oyunlar oynarmış. Çok hareketli olan Mustafa kız kardeşleri ile şakalaşır bir çok muziplikler yaparmış. Aslında mizaç olarak sert bir yapıya sahip olan Mustafa kız kardeşi Makbule’nin itaatkâr olmasından dolayı ona pek kızmazmış.

Çocukluk yıllarından beri ata ve silaha karşı büyük heves duyan Mustafa’nın tahta parçalarından tabanca ve tambura yaptığını anlatan Makbule Atadan kardeşinin her türlü oyuncağa düşkün olduğunu ve kendisine “Makbuş” diye hitap ettiğini söylüyor. Ağabeyi Mustafa’nın çocukken fareden korktuğunu anlatan Makbule Atadan Zübeyde Hanım’ın Mustafa’ya; “Sen asker olacaksın! Asker korkar mı hiç?” dediğinden bahsediyor.

Alıntıdır.