Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Gerçek ve Sahte Atatürkçülük

  Gerçek ve Sahte Atatürkçülük

  Çeşitli Atatürkçüler olduğu bilinmektedir. Atatürkçüleri biri gerçek Atatürkçüler diğeri sahte Atatürkçüler olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz.


  Peki ama herkesin Atatürkçü göründüğü bir ortamda gerçek ve sahte Atatürkçüleri birbirinden nasıl ayıracağız.?

  Gerçek Atatürkçülüğün ölçüsü belirleyici nitelikleri nelerdir?

  Kanımca gerçek Atatürkçülüğün ölçüsü Atatürk'ü içtenlikle sevmek Atatürk ilkelerine inançla bağlanmak bu ilkelerin uygulanması için çalışmak ve Atatürk devrimlerinin bekçiliğini her dönemde yapmaktır.

  Gerçek Atatürkçüler tam bağımsızlıktan yanadırlar ve emperyalizmin her türüne karşıdırlar. Amerikan emperyalizmine karşı oldukları gibi Sovyet Kızıl Çin İngiliz Fransız Alman kısacası her çeşit emperyalizme yabancı bir devletin güdümüne karşıdırlar. Tüm dünya devletleriyle eşitliğe dostluğa karşılıklı güvene dayanan bir dış politika izlenmesini savunurlar.

  Sahte Atatürkçüler tam bağımsızlığa karşıdırlar. Onlara göre yabancı bir devletin himayesi güdümü olmadan yaşanmaz. Tam bağımsızlıktan söz edilince "Biz Amerikasız yapamayız. Amerika'nın kucağından kalkıp Rusya'nın kucağına mı oturalım?" derler.

  Atatürk'ün Türkiye'yi Amerika'nın da Rusya'nın da bir başka devletin de dümen suyunda gitmeden tam bağımsız bir dış politika ile yönettiğini unuturlar. Tam bağımsızlığa modası geçmiş gözüyle bakarlar. Sahte Atatürkçüler köle uşak ruhludurlar.


  Gerçek Atatürkçüler egemenliğin kayıtsız ve koşulsuz ulusta halkta olmasını isterler cumhuriyet yönetiminden yanadırlar.

  Sahte Atatürkçüler cumhuriyetçiliğe karşıdırlar padişahlığı halifeliği savunurlar. Sahte Atatürkçüler Atatürk'ü hiç sevmezler ve O'nun aleyhinde demediklerini bırakmazlar. Zalim Padişah II. Abdülhamit ile Padişah Vahdettin'e övgüler düzerler.

  Gerçek Atatürkçüler şeriatçılığa karşıdırlar din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını laiklik ilkesinin tam olarak uygulanmasını vicdan inanç ve ibadet özgürlüğünü savunurlar.

  Sahte Atatürkçüler şeriatçılıktan yanadırlar devletin İslam dini kurallarına göre yönetilmesini ve devletin yurttaşların dini inançlarına karışmasını isterler. Laikliğin yeminli düşmanıdırlar.

  Gerçek Atatürkçüler birleştirici bütünleştirici kaynaştırıcı insalcıl ve çağdaş bir milliyetçilikten Atatürk milliyetçiliğinden yanadırlar.

  Sahte Atatürkçüler ümmetçi gerici ırkçı kafatasçı Turancı şoven saldırgan bölücü ve yıkıcı bir milliyetçiliği savunurlar.

  Gerçek Atatürkçüler halkın halk tarafından halk yararına yönetildiği toplumun her kesiminin düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tanındığı gerçek bir demokrasiden yanadırlar. Halkın yönetime en geniş ve en etkin bir biçimde katılmasını isterler. Halk içindeki ayrıcalıklı kişi zümre ve sınıflara karşıdırlar.

  Sahte Atatürkçüler yalnızca sermaye sınıfına para babalarına ve onların temsilcilerine düşünce ve örgütlenme özgürlüğü tanıyan göstermelik bir demokrasiden daha doğrusu demokrasi maskesi faşist bir rejimden yanadırlar. Halk içinde ayrıcalıklı kişi zümre ve sınıfların bulunmasını savunurlar.

  Gerçek Atatürkçüler devrimcidirler toplumun sosyal siyasal ekonomik kültürel yapısının demokratik devrimlerle değişmesini toplumun sürekli olarak ileri gitmesini isterler.

  Sahte Atatürkçüler toplumsal değişmelere demokratik devrimlere yeniliklere karşıdırlar bağnazdırlar tutucudurlar.

  Gerçek Atatürkçüler ülke ekonomisinin geniş halk kitlelerinin çıkarlarının birinci planda tutularak yönetilmesinden yanadırlar. Ekonomisinin yabancılar tarafından örneğin IMF (Uluslararası Para Fonu) ve diğer kuruluşları tarafından yönlendirilmesine karşıdırlar.

  Sahte Atatürkçüler ülke ekonomisinin kapitalistlerin işadamlarının holdinglerin çıkarlarına göre yönetilmesini onların çıkarlarının halkın ve devletin çıkarlarından üstün tutulmasını isterler. Yurt ekonomisinin yabancılar tarafından örneğin IMF ve diğer finans kuruluşları tarafından yönlendirilmesini isterler.

  Gerçek Atatürkçüler Batının bilimini tekniğini çağdaş kurumlarını düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü çok partili parlementer rejimini benimserler ancak Batılılaşmayı Batı uyduculuğu kuyrukçuluğu öykünmeciliği olarak anlamazlar Batı uyduculuğuna karşıdırlar.

  Sahte Atatürkçüler Batılılaşmayı Batı uyduculuğu ve öykünmeciliği olarak kabul ederler.

  Gerçek Atatürkçüler hoşgörüden barıştan akılcı ve bilimsel düşünceden yanadırlar.

  Sahte Atatürkçüler bağnazdırlar fanatiktirler önyargılıdırlar barışa akılcı ve bilimsel düşünceye karşıdırlar düşmandırlar.

  Gerçek Atatürkçüler Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü her dönemde (sivil ve askeri hükümetler döneminde normal ve olağanüstü dönemlerde) savunurlar. Atatürk ilke ve devrimlerinin her zaman her dönemde inançlı bekçiliğini yaparlar.

  Sahte Atatürkçüler her dönemde değil bazı dönemlerde kendilerini en büyük Atatürkçü sayan hükümetler döneminde Atatürkçü görünürler. Böyle zamanlarda herkesten fazla Atatürkçü geçinirler.

  Gerçek Atatürkçüler Atatürk'ü sadece bir yönüyle değil çeşitli yönleriyle ele alırlar. Örneğin Atatürk'ü yalnızca bir asker komutan olarak görmezler. O'nu yurt kurtarıcısı devlet kurucusu anti-emperyalist ve devrimci yönleriyle de ele alırlar.

  Sahte Atatürkçüler Atatürk'ün yalnızca asker yönünü ele alırlar ve Atatürk'e sadece Kurtuluş Savaşına katılmış bir asker gözüyle bakarlar. Onlara göre Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşına Padişah Vahdettin'in isteğiyle katılmış bir Osmanlı paşasıdır. Atatürk düşmanları Atatürk'ün yurt kurtarıcılığını devlet kuruculuğunu anti-emperyalist ve devrimci niteliğini inkar ederler.

  Gerçek Atatürkçüler dil devriminden dilimizin özleştirilmesinden yanadırlar. Arapça Farsça ve Türkçeden oluşan ve yapay bir dil olan Osmanlıca'yı değil öz Türkçe'yi savunurlar.

  Sahte Atatürkçüler dil devrimine karşıdırlar öz Türkçeyi değil Osmanlıcayı savunurlar.

  Gerçek Atatürkçüler Atatürkçülüğü bir bütün olarak ele alırlar ve Atatürkçülüğün bilimsel bir biçimde incelenmesinden yanadırlar. Atatürkçülüğün tabulaştırılmasına dogmalaştırılmasına ve dondurulmasına karşıdırlar.

  Sahte Atatürkçüler Atatürkçülüğün tabulaştırılmasını dogmalaştırılmasını belli kalıplar içinde dondurulmasını isterler. Atatürkçülüğü içeriğinden soyutlayarak yozlaştırmaya çalışırlar.

  Gerçek Atatürkçüler Atatürk ilkelerinin uygulanması ve Atatürk devrimlerinden ödün verilmemesi için çalışırlar.

  Gerçek Atatürkçüler Atatürkçü olduklarını sözleriyle değil işleriyle eserleriyle davranışlarıyla eylemleriyle gösterir kanıtlarlar.


  Sahte Atatürkçüler Atatürk ilkelerinin uygulanmaması ve devrimlerin yozlaştırılması için tüm güçleriyle çalışırlar.

  Sahte Atatürkçülerin Atatürkçülükleri sadece sözde kalmaktadır.


  Sahte Atatürkçüler Atatürk'ü sevmedikleri ve Atatürkçülüğe inanmadıkları halde gerçek amaçlarına ulaşmak için Atatürk'ü seviyor ve Atatürkçülüğe inanıyor görünürler. Atatürk ve Atatürkçülük sahte Atatürkçüler için amaca ulaşmada sadece bir maskedir bir kalkandır bir paravandır bir araçtır.

  Gerçek Atatürkçü olmak Atatürk ilkelerini her dönemde savunmak Atatürk devrimlerinin bekçiliğini her dönemde yapmak Atatürkçülüğün yozlaştırılmasına her dönemde karşı çıkmak ve bunun için her türlü tehlikeyi göze almak gerçekten çok zor ama o derece onurlu bir iştir.

  Sahte Atatürkçüler gerçek amaçlarına ulaşmak için her yolu denerler. Onlara göre amaca ulaşmak için her yol mubahtır. Sahte Atatürkçüler gerçek Atatürkçüleri gerçek dışı ihbarlarla iftiralarla sindirmeye korkutmaya onları komünistlikle suçlayıp susturmaya ve böylelikle meydanın kendilerine kalmasına çalışırlar.

  Gerçek Atatürkçülere her zaman her dönemde çok büyük görevler düşmektedir. Gerçek Atatürkçüler Atatürk ilke ve devrimlerini her dönemde yılmadan usanmadan bıkmadan savunacaklar ve Sahte Atatürkçülerin oyunlarını boşa çıkaracaklardır. Yurdumuz sahte Atatürkçüler yüzünden çok çekmiş çok şey kaybetmiştir ve hala kaybetmektedir. Gerçek Atatürkçüler sahte Atatürkçülerin yüzlerindeki Atatürkçülük maskesini indirmeli ve onları halka gerçek kimlikleriyle tanıtmalıdırlar.

  Sahte Atatürkçüler ne yaparlarsa yapsınlar istedikleri kadar Atatürk Atatürkçülük Atatürk ilke ve inkılapları üzerine söylev çeksinler istedikleri kadar yüzlerine Atatürkçülük maskesi takıp Atatürkçü görünsünler gerçek Atatürkçüler onları yani sahte Atatürkçüleri çok iyi tanıyorlar artık. Sahte Atatürkçüler meydanın boş olduğunu ve amaçlarına ulaşacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar.

  Gerçek Atatürkçüler dün olduğu gibi bugün de yarın da sahte Atatürkçülerin oyunlarını bozacaklar boşa çıkaracaklardır.

  Kaynak : Asım ASLAN Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sahte Atatürkçüler cumhuriyetçiliğe karşıdırlar padişahlığı halifeliği savunurlar. Sahte Atatürkçüler Atatürk'ü hiç sevmezler ve O'nun aleyhinde demediklerini bırakmazlar. Zalim Padişah II. Abdülhamit ile Padişah Vahdettin'e övgüler düzerler.
  Şu kısma katılmıyorum.
  Devlet tarzı bakımından saltanat yanlısı değilim ama padişahların iyi yönleri olduğunu da düşünürüm ve saygı duyarım. Vahdettin ve 2. Abdülhamit'in zalim olup olmadığıyla ilgili bir yazı.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Neyzen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şu kısma katılmıyorum.
  Devlet tarzı bakımından saltanat yanlısı değilim ama padişahların iyi yönleri olduğunu da düşünürüm ve saygı duyarım. Vahdettin ve 2. Abdülhamit zalim olup olmadığıyla ilgili bir yazı.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  bende bi tek ona katılmıyorum ama kaynak belirttiğim için eksik yazı eklemek istemedim. Yalnış yerlere çekilmemesi için.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Joker
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Vahdettin'e Zalim ve Vatan Haini Diyenler Asıl Zalim ve Vatan Hainlerinin Ta Kendileridir..
  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Gök Sultan Abdulhamid Han için tarihi araştırma yazısını (Bilinen/meyen) incelerseniz sevinirim.Gerçeklerin daima peşindeyiz !

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş