Türk'ün Ulu Başbuğu uçmağa varınca tüm dünya derinden sarsılmıştı. Bakın o yılların dünyasından Büyük Önderimiz için sarf edilenler..
AFGANİSTAN
O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN
Afgan Kralı

ALMANYA
Almanya Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda tarihi eseri özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
Berlin Alman Ajansı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribune

ARNAVUTLUK
Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
Stipsi Gazetesi

AVUSTURYA
Atatürk öyle bir insandır ki hayali değildir. İstediğini bilir bildiğini yapar yapamayacağı şeyi de istemez.
KRIPPEL
Heykeltraş

BELÇİKA
Atatürk yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
Kopenhag Nasyonal Tidende

BULGARİSTAN
Hiçbir memleket yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.
Dness Gazetesi

ÇİN
Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yepyeni güçlü bir millet yaratmış eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
Ma Shao- Cheng
Yazar

DANİMARKA
Atatürk şahsiyet ve yeteneğinin dev gibi bir simgesi idi. O yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
National Tidence Gazetesi

FİNLANDİYA
Atatürk olağan üstü nitelikte bir devlet adamı savaş sonrası dünya tarihinin en önemli yüzlerinden biri idi.
Hufvud Stadbladet Gazetesi

FRANSA
Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği yapıtı halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
Albert LEBRUN
Fransız Cumhurbaşkanı

HİNDİSTAN
Atatürk Türkiye de İslamı ezmedi. Ama İslam ın siyaset aracı olarak kullanılmasına da izin vememiştir.
Pros. Dr. Feruz AHMAD
Tarihçi

İNGİLTERE
O genç ve dahi Türk Şefi'nin o sırada Çanakkale de bulunması müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.
Alan MOOREHEAD
Yazar

İRAN
Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O aynı zamanda insanlığında en büyük evladı olmuştur.
İran Gazetesi

İSRAİL
Mustafa Kemal Atatürk kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri hiç bir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.
Ben GURİON
İsrail Eski Devlet Başkanı

İSVEÇ
O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesine Türkler O'nun olağan üstü yapıtını izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
Nya Daylight Gazetesi

İSVİÇRE
Türkiye'yi yaratan tarihimizin bu en Büyük Adam'ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.
Profesör MORRF

İTALYA
Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.
C.C. SFORZA

JAPONYA
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük fakat devlet adamı olarak daha büyük.
Japon Times

KÜBA
Ben en çok Atatürk'ten etkilendim.. Koşulları O'nu yeniden dünyanın gündemine oturttu.
Fidel CASTRO
Küba Devlet Başkanı

LÜBNAN
Atatürk dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
Ennehar Gazetesi

MACARİSTAN
Yüzyılımızda "olmayacak hiç bir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.
Esti UJSAG

MISIR
Çağının belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
Egyptian Gazetesi

NORVEÇ
Atatürk tarihte memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
(Le Morgen Bladet Gazetesi)

PAKİSTAN
Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da O'nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.
(Eyüp Han-Pakistan Cumhurbaşkanı)

POLONYA
O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yutseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
(Gazeta Polska)

PORTEKİZ
Atatürk başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki uzaklık sonsuza değin aynı kalır. Dönemlerinde büyük gözüken zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.
(Arriba Gazetesi )

ROMANYA
Atatürk tarihte örgütçü bir dahi bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Independance Romaine Gazetesi

RUSYA
Şöhreti bütün cihana yayılmış olan deneyimli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.
(KALİNİN-Eski Devlet Başkanı)

SURİYE
Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi.O sözcüğün tam anlamıyla bir insan eşsiz bir dahi kahraman bir asker ve siyaset adamı idi..
(Elifba Gazetesi)

TUNUS
Vatanımın bağımsızlığı uluslar arası bir gerçek olduğu gün Allah'a şükürden sonra ilk hatırladığım isim Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ümit kapılarının kapandığı bunalım anlarında onun destan olan yaşamı ve savaşımı bana esin kaynağı oldu.
(Habib BURGİBA -Tunus Eski Devlet Başkanı)

YUGOSLAVYA
Atatürk’ün dehası tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
(Branko ACZEMOVİC – Elçi)

Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.
(Politika Gazetesi)

YUNANİSTAN
Türkiye dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama sahip bulunmak mutluluğuna erişmiştir.
(Katimerini)

Alıntıdır.