Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak ATATÜRK'ün Soy Kütüğü  Sögütlügil ailesinin elinde bulunan ve geçmiş kuşaklar tarafından özenle işlendiği anlaşılan Atatürk’ün Aile Şeceresi’nin bence günümüze intikal etmişlerden en detaylı olandır. Araştırmalarım sırasında muhtelif kimseler ve kaynaklar tarafından hazırlanmış olan başka Şecerelere rastladım ve inceledim. Tabi ki arada bazı farklılıklar vardır. Karşılaştırmalar neticesinde bu farklılıkları gidererek doğru olana yaklaşmak şansına sahip olacağımızı sanıyorum. Birinci belge olarak sunduğum Şecere üzerinde yukarıda da işaret ettiğim gibi vesikanın aslını muhafazaya özen gösterdim. Ancak anlatımı kolaylaştırmak amacıyla yaptığımı söylediğim el yazısı ilaveleri de açıklamakta yarar görüyorum. Açıklayacağım noktalar şunlardır.


  - Her kuşakta karı-koca olanları daha belirgin göstermek üzere aralarına (+) işareti koymayı uygun gördüm.

  - Atatürk’ün dedesi olarak bilinen Hafız Ahmet “Kırmızı Hafız” Efendi ile eşi Ayşe Hanım ilk kuşak olarak gözükmektedirler. Bunları (I) işareti ile belirttim. Atatürk’ün daha yukarı ki cedleri üzerinde araştırmam ayrıca sürmektedir.

  - Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi’nin bir kız kardeşi vardır. Adı Nimeti Hanım olup maalesef hakkında başka bilgiye sahip değiliz. Öteki kardeşi “Hafız Mehmet Emin Efendi”dir. Bu zatında babası gibi babası gibi “Kırmızı Hafız Lakabı ile çağrıldığı anlaşılmaktadır. Bu ikinci kuşağa da (II) işareti ile belirttim.

  - Atatürk ile kız-kardeşleri “Makbule ve Naciye” Amcaları Hafız Mehmet Efendi’nin evlatları “Salih Efendi ve Rukiye Hanım üçüncü bir kuşak sayılıyor. Bunlar da (III) işaretiyle gösterildi.

  - Atatürk’ün soy kütüğünden en yakın baba akrabası sayılan amcaoğlu Salih Efendi’nin ilk eşi “Faika Hanım”dan doğan “Zeliha” ve O’nun kızı “Şevket Hanım” ile O’nun oğlu “Reşit” hakkında elimizde belgeye dayanan bir bilgi yoktur.

  - “Salih Efendi” ile ikinci eşi “Müberra Hanım” ve bunların çocukları ile torunları hakkında bazı bilgilere sahibiz. Elimizdeki belgeler ailenin bu dalını oldukça geniş bir şekilde tanıtabiliyor.

  - “Salih Efendi” ile “Müberra Hanım”dan “Necati” ve “Kemal” adlarında iki erkek “Zeynep Vusat ve Nafia” adında üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlarla baba bir ve ana ayrı kardeşleri “Zeliha Hanım” ile birlikte dördüncü kuşağı buluyoruz. Şecerede bu kuşak (IV) işareti ile gösterilmiştir. Burada sunulan tarihi belgeleri bana veren “Nesrin SÖGÜTLÜGÜL” dördüncü kuşaktaki “Vusat Erbatur” Hanımın kızıdır. “Nesrin Hanım” aslen topçu subayı olup sonradan hukuk tahsili görerek askeri hakimlik yapan ve emekliye ayrılınca avukatlığa başlayan “Feridun SÖGÜTLÜGİL” ile evlidir. “Nesrin Hanım” ile aynı kuşaktaki teyze ve dayı çocuklarıyla oluşturdukları kuşak (V) diye belirtilmiştir.

  “Nesrin ve Feridun” çiftinin “Oytun Ongun Yurdun ve Hasnun” adlı dört çocukları dünyaya gelmiştir. Bu çocuklarla aynı kuşaktan olan Salih Efendi’nin torunları da bir sırada gösterilerek altıncı kuşağı belirtmek üzere (VI) işareti konuldu.

  - Yedinci kuşakta doğanlar da bir hizada gösterilerek (VII) ile belirtildi. Böylece Atatürk’ün amcası “Hafız Mehmet Emin Efendi” torunlarının yedinci kuşak olduğu ilk bakışta belli oluyor. Bu yedi kuşağın hepsindeki kimseler Atatürk’le baba yönünden kan bağına sahiptirler.

  - Yazımızın daha sonraki kısmında (XII) bir düğün hatırası fotoğrafı var. Bunda soy kütüğünde adı geçenlerden yetişkin ve çocuk yaştakilerin mühim bir kısmını burada bir arada görüyoruz. Bu resimdekileri belirten ve üzerine konmuş olan sıra numaraları da soy kütüğündeki adları gösteren dörtgenlerdeki küçük daireler içinde rakamlarla belirttim. Sanırım böylece okuyucular hem soy kütüğünü hem de fotoğrafı bir araya getirerek kolayca izleme imkanını bulacaktır.

  Tabloda Nesrin ve Feridun SÖGÜTLÜGİL çiftinin bana verdikleri belgelere dayanan bilgilere ek olarak bu belgeler dışında elde ettiğim bazı bilgileri şema üzerinde işleyerek şecerenin aslını bozmak istemedim. Bu bilgileri burada sıralıyorum.

  1. Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın anasının adı Ayşe Babasının ki de Fatih Sultan Mehmet’in Konya Karaman Bölgesinden Rumeli’ye göndererek iskan ettirdiği Yörük ailesinden gelen Sofizade Feyzullah Efendi olduğu

  2.
  Zübeyde Hanım’ın aynı ana ve baba’dan Hasan Ağa ve Hüseyin Ağa adlarında iki erkek kardeşinin bulunduğu

  3. Atatürk’ün kızkardeşi Makbule ATADAN Hanımın 1885 yılında Selanik’te doğup 1956’da Ankara’da vefat ettiği

  4. Başka kayıtlara göre Zübeyda Hanım ile Ali Rıza Efendi’nin Mustafa Naciye Makbule’den başka Ahmet Ömer ve Fatma adlı üç evlatlarının daha dünyaya geldiği ve bunların çocuk yaşta vefat ettikleri

  5.
  Tabloda adı geçen Müberra Hanım’ın Selanik’li Mevlevi Şeyhi-Zadeler Ailesinden olduğu

  6. Bu Müberra Hanım’ın dedesi Hafız Mehmet Emin Efendi’nin soy kütüğünde yazılı Arap-Cariye’den Rukiye adında bir kızı olup iki yaşındayken anlaşılmaktadır.

  ATATÜRK'ÜN AMCASI OĞLU SALİH EFENDİ'NİN MÜBERRA HANIM İLE EVLENDİĞİNİ GÖSTEREN "İZİN-NAME"

  Bu vesika Atatürk’ün amcası “Kırmızı-Hafız” lakaplı !Hafız Mehmet Efendi”nin oğlu Salih Efendi ile “Kerim-Molla” diye de çağrılan “Müberra Hanım”ın eski Selanik Vilayetimizden aldıkları 26 Numrolu “Evlenme İzin-Namesi”dir. Buna göre bu iki Türk genci “11 Zilka’de Sene 315” (Miladi 3 Nisan 1898) tarihinde Mahmud Bey ile Şakir Efendi’nin şahitlikleriyle Selanik’teki “Muid-Alaeddin İmamı” huzurunda nikahları kıyılarak evlenmişlerdir.

  Sözü edilen H.1315 (M.1898) tarihli “Evlenme İzin-Namesi”nin Noterlikçe bugünkü yazımızca çevrilmiş tasdikli suretidir.


  Salih Efendi'nin Eşi Müberra Hanım'ın Nüfus-Kağıdı.

  Müberra Hanım’ın (sonraki Müberra ERBATUR) Nüfus Kağıdı suretidir. Bu eski yazılı belgede; Onun doğum yeri Selanik; doğum tarihi; Rumi 1294 (1878) yılı olduğu; babasının “Eşref Bey”; anasının “Nafia Hanım” ve evlenirken “dul” olduğu belirtilmiştir. Cüzdanın fotokopide görülmeyen arka tarafında ise Müberra Hanım’ın 4 Mayıs 1938’de vefat ettiği kaydı vardır.

  Reisicumhur Mustafa Kemal İmzalı Tebrik ve Teşekkür Telgrafları.
  Ailesi mensuplarının Mustafa Kemal Paşa ile amca çocuklarından ve öteki akrabalarından Başkent Ankara’da “Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri”ne gönderilmiş olan tebriklere karşı Paşa’nın yazdığı cevapları görüyoruz.

  Bunlardan V.BELGE’nin baş tarafında “İstanbul Ortaköy'de Kemal Bey Vüsat ve Müberra Hanımefendi” adresi yazılıdır. VII.BELGE ise VI.’nınNoterlikçe tasdit edilmiş yeni yazımızla suretidir. Bundan Atatürk’ün Müberra Hanım’ın hep “Yenge” diye çağırdığını öğreniyoruz.
  Atatürk’ün Amcası Salih Efendi'nin Kızı Vüsat Hanım’a Verdiği İmzalı Fotoğrafı.
  Soykütüğüne göre “Vüsat Hanım” Atatürk’ün amcası “Hafız Mehmet Emin Efendi’nin oğlu “Salih Efendi”nin “Müberra Hanım”dan doğan çocuklarından birisidir. Ben Vüsat Hanımefendi’yi tanımak şansına sahip olmuşturm. Çankaya’da Atatürk ile en çok birarada bulunan amcası torunu idi. Zaman zaman ondan; Atatürk’ün yaşayış özelliklerini anlatan güzel hatıralar dinlemek imkanını da bulmuştum. Atatürk bu yakın akrabasına daima en samimi şekilde alakasını esirgememiştir. Faraza Vüsat Hanım’ın Köşk’e bir gelişi ramazan ayına rastlamıştır: Atatürk hemen bu amcası torununu alır kendi kendisi aşçıbaşına götürür; onun oruçlu olduğunu; iftar ve sahur yemeklerinde en çok sevdiklerinin neler olduğunu; anlatır; ve aşçıbaşının ona ait yemekleri tepsi ile odasın götürmesi için talimat verir.

  Atatürk’ün Vüsat Hanım’a olan yakın ilgisi yalnız akrabalıktan değildir. Vüsat Hanım’ın kocası “Jandarma Yüzbaşısı İsmail Hakkı Bey’in İstiklal Harbimizde kendi emrinde savaştığı sırada genç yaşta şehit olması ve mini-mini yavrusu Nesrin (SÖĞÜTLİGİL) ile dul kalmasının da etki yaptığı bilinmektedir. Daha sonraki belgelerle Atatürk’ün Vüsat Hanım ve onun kızı “Nesrin”enasıl çok samimi alaka gösterdiği; Nesrin’in yetişmesinişanlanması ve evlenmesiyle bir baba gibi ilgilendiği görülüyor.

  Atatürk; bizim halk deyimiyle tam bir “akraba-canlısı”kişiliğine sahiptir. Uğraştığı muazzam devlet işleri arasında akrabası ile meşgul olmayı asla ihmal etmemiştir. Araştırmanın ileriki bir bölümünde sizleri sunacağım resmi belgelerde ise özellikle annesi ile olan “Ana-Oğul” ilişkilerinin köklü Türk aile geleneklerine örnek olacak bir hava olacağını görececeğiz.

  Amcası Salih Efendi’nin Oğlu Necati Erbatur’un Atatürk’le Birlikte Çekilmiş Fotoğrafı.
  1926 yılında çekilmiş “Yeni Gazete”de yayınlanan bu fotoğrafta soldan itibaren; İsmet Paşa (İNÖNÜ) TBMM Reisi Kazım Paşa (Özalp) ve Dahiliye Vekili Şükrü (Kaya) görülmektedir. Atatürk’ün hemen sağındaki zat ise Amcası Salih Efendi’nin küçük oğlu Necati (Erbatur) Bey’dir.

  Amca-oğlu Necati Erbatur’un Zeliha Hanım ile yapılacak nişan töreni davetiyesi.
  Riyaseticumhur Katibiumumisi (Genel Sekreteri) M.Teyfik (BIYIKOĞLU) imzasını taşıyan el yazılı davetiye belgenin alt yanında görülmektedir. Davetiyenin yeni yazımıza çevrilip noterce tasdik edilen şekli de üst kısımdadır. Bu belgeden şunları öğreniyoruz: Atatürk’ün amacı oğlu Necati Bey Rüsumat Teftiş Heyeti eski reisi merhum Aziz Bey’in kızı Fehime Zeliha Hanım ile 27 Eylül 1927’de Dolmabahçe Sarayı’nda ve Atatürk’ün huzurunda nişanlanacakları birinci belgemizde en sağ yanda V nci kuşak olarak gösterilen Necati ERBATUR’un Müberra ve Mustafa adlı iki çocuğu bulunduğu bilinmektedir.

  Necati Bey’in Nişanlanmasını Yazan Gazete Haberi.
  29 Eylül 1927 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çıkan haberdir: “Reisicumhur Hazretlerinin amcaları merhum Salih Bey’in oğlu Necati Bey ile Rüsumat Teftiş Heyeti Reisi merhum Aziz Bey’in kızı Fethiye Semiha Hanım’ın nişan törenlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda ahbap ve dostların huzurunda yapıldığı yazılmaktadır. Resmin altında da Necati Bey’in davetli hanımlarla birlikte saraya gelişine işaret edilmektedir. (NOT: Buradaki bazı isimler gazeteye yanlış geçmiş olabilir)


  Yukarıda VII nci belgeye ait bilgilerde Atatürk’ün amcası kızı Vüsat Hanım’a ve Onun şehit eşi Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’in kızı Nesrin’e karşı gösterdiği aşırı hassasiyeti ifade etmiştik. Bu nedenle Nesrin’in o zaman Topçu Teğmeni ve sonraki (Askeri Hakim ve Avukat) Feridun SÖGÜTLÜGİL ile kuracağı yuvanın bütün masraflarını üzerine almıştır. Bu çiftin düğünleri 2 Ekim 1937’de İstanbul’un ünlü Park Otelinde Atatürk tarafından yaptırıldı. Kendisi de düğün akşamı saat 21.00’de salona geldi. Sabaha kadar en yakın akrabaları ve davetli dostları arasında tam bir aile ortamı içerisinde eğlendi dinlendi ve herkese ayrı ayrı alaka gösterdi (Fotoğraf çekilirken nedense kendisi bulunamadı).

  Bu tarihi resimde Atatürk’ün ailesine mensup olup I nci Belgedeki şecerede sözü edilen akrabasından bir kısmını görmekteyiz. Ayrıca yine Atatürk’ün çevresinde sıkça bulunan bazı yakın dostları da bu fotoğrafta yer almışlardır. Bu gün bunlardan tanıyabildiklerimizi fotoğrafta üzerlerine koyduğum sıra işareti ile açıklayayım.

  1.
  Gelin Amca oğlunun kızı Nesrin

  2. Güveyi Feridun SÖĞÜTLÜGİL

  3. Manevi Kızı Afet (Prof.Dr.İNAN)

  4. Amca torunu ve gelinin annesi Vüsat ERBATUR Hanım

  5.
  İlk kadın harp pilotumuz Sabiha GÖKÇEN

  6. Ferudun SÖGÜTLÜGİL’in annesi Elmas BİRAN Hanım

  7. Amcaoğlu Salih Efendinin eşi Müberra Hanım

  8. Sabiha GÖKÇEN’in eşi Havacı Pilot Üsteğmen Kemal ESİNER (Yüzbaşıyken vefat etmiştir.)

  9. Perihan Arıburun Atatürk’ün hocası (Kibar)-Naci Paşa’nın kızı ve Hava Kuvvetelri Esik Komutanı Hava Orgenerali Senato Eski Başkanı Tekin Aruburun’un eşi eski İzmir Milletvekili

  10.
  Nermin Karupak I nci Belge’deki VI nci Kuşak’ta Salih Efendi’nin kızı Nafia Olcay’ın kızıdır.

  11. Nevin Anul Nermin Karapak’ın kardeşidir.

  12. Neriman Evyapan Nermin ile Nevin’in kardeşleridir.

  13. Hakim Yurdakul Altay Salih Efendi’nin Müberra Hanım’dan doğma çocukları Zeynep Altay Hanım’ın oğludur.

  Nesrin Söğütligil’in TRT’ye Mektubu.
  Bunda: Nesrin çocukken Atatürk’le ilk karşılaşması Atatürk’ün onu imtihan etmesi öğrenimini üzerine alması ve kendisine gösterdiği ilgi anlatılmaktadır.

  Vüsat Hanım’ın Emekli Dul ve yetim Aylığına Mahsus Resmi Belge.

  Bu belgede Amca-oğlu Salih Efendi’nin kızı Vüsat erbatur hakkında bazı ilave bilgileri de buluyoruz: Vüsat Hanım R.1317 (M.1901) yılında Selanik’te doğmuştur. Babası Salih Efendi’nin Üskü: Rüsumat Başkatipliğinden emekli olduğunu öğreniyoruz.

  Makbule ATADAN ile Amca Kızları.
  Ankara Garı’nda çekilmiş bulunan bu hatıra fotoğrafında: Makbule Hanımı onunla Atatürk’ün amca kızları Vüsat Erbatur Zeynep Erbatur ve Naifa Orcay tarafından uğurlanışında bir arada görmekteyiz.

  Sabiha GÖKÇEN ve Atatürk’ün En Yakın Akrabalarından Gördüğü Samimi Alaka.

  Atatürk’ün cidden çok sevdiği Sabiha Gökçen’in Havacılık alanındaki ilk eğitimini Türk Hava Kurumu’na bağlı ve Atatürk’ün kurmuş olduğu “Türk Kuşu”nda yaptığını biliyoruz. Bu dönemde Sabiha GÖKÇEN’in ilk kadın havacısı olarak yetişmesinde Atatürk çok ilgi göstermiş sık sık Etimesgut’a giderek onun uçuş eğitimini izlemiş ve böylece Türk kızlarını bu yeni alana teşvik eylemiştir.

  Atatürk gibi onun aile yakınlarının da Sabiha GÖKÇEN’e aynı samimi alakayı gösterdiklerini bu fotoğrafta görmekteyiz. Sağ başta Vüsat ERBATUR sonra makbule Atadan (uçuş elbiseli). Gökçen’in uçuş yaptığı uçağın önünde görülmektedir. Eskişehir Hava Okulunda Harp Pilotluğu eğitimi sırasında sınıf arkadaşımız olan Sabiha Gökçen’in Atatürk tarafından öz evladı gibi nasıl sevildiğinin bizzat şahidiyim.  Sağdan sola sıra ile:
  Vusat Erbatur Makbule Atadan
  Teyyareci Sabiha Gökçen en solda Sabiha Gökçen'in ablası TÜRK KUŞU'nda.

  Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Süper bir dönem ödevi orta okul için..
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.
  ----------------------------------------------
  Ø ÜCRETLİ : vBulletin Kurulur. (Her şey dahil.) Ø
  Ø ÜCRETLİ : MyBB Kurulur. (Her şey dahil.) Ø

  ----------------
  Ø ÜCRETSİZ : vBulletin Kurulur. (3 Adet İstek İsteyebilirsiniz.) Ø
  Ø ÜCRETSİZ : MyBB Kurulur. (Eklenti ve Tema) Ø

  ----------------------------------------------
  İLETİŞİM : Özel Mesaj Atarak İletişime Geçebilirsiniz.

  ----------------------------------------------

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş