Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Atatürk Kronolijisi  Atatürk Kronolijisi


  1881
  Selanik'te doğdu.


  1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

  1895 Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

  1899 Mart 13:İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

  1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

  1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi
  Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

  1906 Ekim:Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

  1908 Temmuz 23:Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.

  1909 Mart 31:31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

  1911 Eylül 13:Mustafa Kemal İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.

  1911 Kasım 27:Mustafa Kemal Binbaşılığa yükseldi.

  1912 Ocak 9:Mustafa Kemal Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.

  1913 Ekim 27:Mustafa Kemal Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

  1914 Mart 1:Mustafa Kemal Yarbaylığa yükseltildi.

  1915 Şubat 2:Mustafa Kemal Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.

  1915 Şubat 25:Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.

  1915 Nisan 25:Mustafa Kemal Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.

  1915 Haziran 1:Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.

  1915 Ağustos 9:Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

  1915 Ağustos 10:Mustafa Kemal Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

  1916 Nisan 1:Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.

  1916 Ağustos 6:Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.

  1917 Eylül 20:Mustafa Kemal memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

  1917 Ekim:Mustafa Kemal İstanbul'a döndü.

  1918 Ekim 26:Mustafa Kemal Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

  1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

  1918 Ekim 31:Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

  1918 Kasım 13:Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.

  1919Nisan 30:Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.

  1919 Mayıs 15:İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.

  1919 Mayıs 16:Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.

  1919 Mayıs 19:Mustafa Kemal Samsun'a çıktı.

  1919 Haziran 15:Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

  1919 Haziran 21:Mustafa Kemal Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.

  1919 Temmuz 8 / 9:Mustafa Kemal askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

  1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

  1919 Eylül 4:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.

  1919 Eylül 11:Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.

  1919 Ekim 22:Amasya Protokolü'nün imzalanması.

  1919 Kasım 7:Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçildi.

  1919Aralık 27:Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.

  1920 Mart 20:İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi Mustafa Kemal'in protestosu Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

  1920 Mart 18:İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

  1920 Mart 19:Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

  1920 Nisan 23:Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

  1920 Nisan 24:Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  1920Mayıs 5:Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.

  1920 Mayıs 11:Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

  1920Mayıs 24:Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.

  1920 Ağustos 10:Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

  1920 Ocak 9 / 10:Birinci İnönü Savaşı.

  1921 Ocak 20:İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

  1921 Mart 30 / Nisan 1:İkinci İnönü Savaşı.

  1921 Mayıs 10:Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

  1921 Ağustos 5:Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

  1921 Ağustus 22:Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

  1921 Eylül 13 Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

  1921 Eylül 19:Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.

  1922Ağustos 26:Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.

  1922 Ağustos 30:Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

  1922 Eylül 1:Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir İleri !" emrini vermesi.

  1922 Eylül 9:Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

  1922 Eylül 10:Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

  1922 Ekim 11:Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

  1922 Kasım 1:Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

  1922 Kasım 17:Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

  1923 Ocak 29:Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.

  1923 Temmuz 24:Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

  1923 Ağustos 9:Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

  1923 Ağustos 11:Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

  1923 Ekim 29:Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

  1923 Ekim 29:Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

  1924 Mart 1:Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

  1924 Mart 3:Hilafetin kaldırılması öğrenimin birleştirilmesi Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla) Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

  1924 Nisan 20:Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
  1925 Şubat 17:Aşarın kaldırılması.

  1925 Ağustos 24:Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

  1925 Kasım 25:Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

  1925 Kasım 30:Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

  1925 Aralık 26:Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

  1926 Şubat 17:Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

  1927 Temmuz 1:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.

  1927 Ekim 15 / 20:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.

  1927 Kasım 1:Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

  1928 Ağustos 9:Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

  1928 Kasım 3:Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

  1931 Nisan 15:Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

  1931 Mayıs 4:Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

  1932 Temmuz 12:Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

  1933 Ekim 29:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

  1934 Kasım 24:Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

  1935 Mart 1:Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

  1937 Mayıs 1:Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

  1938 Mart 31:Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

  1938 Eylül 15:Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

  1938 Ekim 16:Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

  1938 Kasım 10:Atatürk'ün ölümü. (Perşembe saat: 09.05)

  1938 Kasım 11:İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

  1938 Kasım 12:Atatürk'ün ölümü dolayısıyla Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.

  1938 Kasım 13:Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.

  1938 Kasım 14:Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

  1938 Kasım 15:Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

  1938 Kasım 16:İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

  1938 Kasım 19:Büyük bir törenle Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi önce Sarayburnu'na oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut oradan Ankara'ya yolcu edildi.

  1938 Kasım 20:Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

  1938 Kasım 21:Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.

  1938 Kasım 25:Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

  1938 Aralık 26:Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

  1953 Kasım 4:Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.

  1953 Kasım 10:Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.

  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Teşekkürler faydalı bilgiler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş