Etiketlenen üyelerin listesi

  1. #1
    Ziyaretçilerimize Uyarı!:

    Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

    bayrak Liderlerin Atatürk Hakkındaki Yorumları

    Yıl: 1928...Türkiye Cumhuriyeti henüz 5 yaşında...Dünyaya meydan okuyan lider...Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni saygın bir devlet olarak kabul ettirmesinin haklı gururunu yaşıyor o anda...Çünkü bu masadakiler O'nun ve Türkiye'nin gücü karşısında saygı duymaktan başka birşey yapamayan dünya liderleri...Bu masada
    Yani Atatürk'ün masasında o anda tam 32 kral ve 62 cumhurbaşkanı var...

    A.B.D.


    Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını Türk halkına ilham veren liderliğini modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye' de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

    John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı 10 Kasım 1963)

    Benim üzüntüm bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

    Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı 10 Kasim 1963)

    Asker-devlet adamı çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi Türkiye' nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

    General Mc ARTHUR

    Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

    Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı 1928

    Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli çekici adamlarından biri geçti.
    Chicago Tribune

    Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
    New York Times

    İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O tetiktir hazır cevaptır dikkati çekecek kadar zekidir.

    Gladys Baker(Gazeteci)

    ALMANYA

    O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

    Prof. Walter L. WRIHT Jr.

    Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

    Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

    Almanya ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda tarihi eseri özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

    Berlin Alman Ajansı

    Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

    Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

    Kendisinin tarihi büyüklüğü eseri olan yeni Türkiye' ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

    Illustrierte Dergisi

    O kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle bir dahinin neler yarattığına dair cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

    Herbert MELZIG

    FRANSA

    İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

    Noelle Gazetesi

    Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

    Maurice BAUMANT(Profesör)

    Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.
    Excelsior Gazetesi

    Dünyanın çağdaş en büyük kişilerinden biri.
    Le Jour-Echo de Paris

    Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

    Noell Roger Gazetesi

    Karşımdaki bu büyük adamda keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

    Claude Farrer (Yazar)

    Bu günün Türkleri yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında bekleyen Türkiye güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.

    Pierre Dominique(Gazeteci)

    Asırları asan adam !..
    Fransa Paris Basını

    Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

    Albert LEBRUN Fransız Cumhurbaşkanı

    Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette bu adam bütün rütbeleri kazanmıştır. O memlekete bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir.

    Mercel Sauvage(Gazeteci)

    Bu insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

    Gerrad Tongas(Yazar)

    Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

    SANERWIN Gazetesi

    Atatürk bir milleti birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.
    Paris-Le Temps Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu dağ başındaki haydutlarla Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
    Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

    Fransız Başbakanı BRIAND

    Sırasıyla ihtilalci ve asi sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı sultanları kovdu kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.

    Paris-Soir' den

    Denilebilir ki onsuz İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

    Berthe Georges-Gaulis

    O yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için Ona çok uzaklardan bakmak gerekir.

    Claude FARRER / Fransız Edibi

    Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
    Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.

    Charles De GAULLE

    Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef' in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

    George BENNES Vu Gazetesi-1938

    Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda konferanslarda Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar gelenekler yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

    Raymond CARTIER Le Nouvelliste Gazetesi

    * İNGİLTERE
    Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

    The Fortnightly Londra

    Avrupa savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

    Spectator

    Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

    Observer

    İngiltere önce cesur ve asil bir düşman sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

    Sunday Times

    O benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

    Word Price

    O Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı yakın doğunun tarihini değiştirdi.

    Times Gazetesi

    Savaş Türkiye' yi kurtaran Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938)

    Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı

    Atatürk Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

    Daily Telegraph

    Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük yeterlik ve başarı.

    The Truth Dergisi

    O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

    Alan Moorehead (Yazar)

    Atatürk eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

    Herbert Sideabotham (Yazar)

    Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı O' nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.(1923)

    Grace Ellison (Gazeteci)

    AFGANİSTAN
    O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

    Emanullah HAN Afgan Kralı

    ARNAVUTLUK

    Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

    Stipsi Gazetesi

    AVUSTURYA

    Büyük düşüncelerin adamı bir devlet mimarıydı.

    Neue Freie Presse Viyana

    Atatürk öyle bir insandır ki hayali değildir. İstediğini bilir bildiğini yapar yapamayacağı bir şeyi de istemez.

    Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

    BELÇİKA

    Atatürk yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
    Kopenhag-Nasyonal Tidende

    Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür.

    Libre Belgique gazetesi

    BULGARİSTAN

    Hiçbir memleket yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan kadar güçlü hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.

    Bulgar Dness Gazetesi

    ÇİN

    Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yepyeni güçlü bir millet yaratmış eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

    Ma Shao-Cheng (Yazar)

    DANİMARKA

    Atatürk şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi O yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

    National Tidence Gazetesi

    FİNLANDİYA

    Atatürk olağanüstü nitelikte bir devlet adamı savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

    Hufvud Stadbladet Gazetesi

    HİNDİSTAN

    Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

    Star of India

    Atatürk yalnız Türk Milleti'nin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
    Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

    İRAN

    Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

    Tahran Gazetesi

    Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

    İran Gazetesi

    İSRAİL

    Dünya çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.

    Palestine Post

    Mustafa Kemal Atatürk kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.

    Ben Gurion İsrail Başbakanı (1963)

    İSVEÇ

    O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

    Nya Dagligt Gazetesi

    * İSVİÇRE

    Türkiye' yi yaratan tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

    Profesör MORRF

    Yalnız bir asker değil aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.

    Profesör SEKRETAN

    İTALYA

    Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

    C.C.SFORZA

    Üstün iradesi tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti üç yılda memleketine yalnız askeri değil aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

    F.Perrone Di San Martino (Yazar)

    Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.

    Tribuna Gazetesi

    JAPONYA

    Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük fakat devlet adamı olarak daha büyük.

    Japon Times

    Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

    The Japon Chronicle

    LÜBNAN

    Büyük adamlar kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

    Kerama Lübnan Başbakanı (10 Kasim 1963)

    Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.

    Loryan Gazetesi (1938)

    Atatürk dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

    Ennehar Gazetesi (1938)

    Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.

    An Nahar

    MACARİSTAN

    Yüzyılımızda "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.

    Esti Ujsag.Macar.

    Dünya bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

    Pester lioyd Gazetesi

    Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' lar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

    Prof. M. Zaajti Franes

    MISIR

    Çağının belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

    Egyptian Gazete

    NORVEÇ

    Atatürk tarihte memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

    Le Morgen Bladet Gazetesi

    PAKİSTAN

    Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.

    Eyüp Han Pakistan Cumhurbaşkanı

    Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken O' nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

    İkbal (Şair)

    POLONYA

    O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.

    Gazeta Polska

    ROMANYA

    Atatürk tarihte teşkilatcı bir dahi bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

    Independance Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)

    Bir milleti uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran kuvvetlendiren yükselten yöneticiler arasında Atatürk en birincisidir.

    Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

    SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİğİ

    Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

    SSCB Başbakanı Kalinin

    SURİYE

    Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O kelimesinin bütün anlamıyla bir insan eşsiz bir dahi kahraman bir asker ve siyaset adamı idi.

    Elifba Gazetesi

    Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

    El Tekaddum Gazetesi

    YUGOSLAVYA

    Atatürk'ün dehası tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

    Branko Aczemovic (Elçi)

    Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.
    Politika Gazetesi

    YUNANİSTAN

    Türkiye dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

    Katimerini

    Alıntıdır
    Konu Sürmenaj tarafından (22.Kasım.2012 Saat 16:57 ) değiştirilmiştir.
    Sürmenaj, Bunu Beğendi.

  2. #2
    Ziyaretçilerimize Uyarı!:

    Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

    Standart

    Elin ecnebileri bile sahip çıkıyor Atam'a.. Aynı topraklarda yaşadığımız bazı densizler Cumhuriyeti yıkma peşindeler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Giriş