Hıdırelez Hakkında Bilgiler

Hızır; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda aramızda dolanarak bolluk ve sağlık dağıtır. [4] Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal durumu baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini imgeler. Türkiye'de Hızır’a atfedilen özelliklerin bazıları:[5]

* Kalbi temiz Allah'a inanan insanlara yardım eder.

* Uğradığı yerlere bolluk bereket zenginlik sunar.

* Dertlilere derman hastalara şifa verir.

* Bitkilerin yeşermesini hayvanların üremesini insanların kuvvetlenmesini sağlar.

* İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.

* Uğur ve kısmet sembolüdür.

* Mucize ve keramet sahibidir.

Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 6 Mayıs (5 Mayıs Gecesi) tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.

Hızır ve Kur'an

Bakınız: Kuran Kerim (Kehf Suresi: 60-82)


Kur'an'da Kehf suresi'nde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. [6] Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. [7] [8] Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında 65. ayette Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir.

Kutlama mekanı Hızır İlyas Makamı-Kayseri Develi

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik ağaçlık alanlarda su kenarlarında bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

[9] Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Gecesi


Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev bağ-bahçe araba isteyen kimseler Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar.Ve aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler.Bazı kimselerde ateş yakıpdilek dilerler.Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Gelenekler

1.
Baht açma:

Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir.

* Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”

* Denizli ve çevresinde “bahtiyar”
* Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar” Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma” Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”

* Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.

alıntıdır