Miraç Kandili Nedir - Miraç Kandilinde Ne Olmuştur Neden Kutlanır?
Miraç Kandili Nedir - Miraç Kandilinde Ne Olmuştur Neden Kutlanır?

Miraç Kandili (Arapça: لیلة المعراج Farsça: شب معراج) İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir Recep ayının 27 gecesidir Müslümanlar bu gecede peygamberleri Muhammed'in Mekke´deki Mescid-i Haram´dan Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya qötürüldüğüne oradan da gökleri aşarak Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir

Miraç gecesindeki yolculuğun ruhsal bir deneyim olduğu tezine karşı Schimmel gibi bazı araştırmacılar ayette kulunun ruhuyla değil ‘kuluyla birlikte’ seyahat ettiği belirtilmesini sunmuştur Bazı İslam âlimleri de Burak adlı bineğin kullanılmasını Miraç'ın tamamen ruhsal bir deneyim olamayacağına kanıt olarak göstermişlerdir

Miraç’ta kendisine sunulan şarap bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir Bu sebeple Anadolu'da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtırlır Konya'da bu geceye “süt gecesi” de denilmektedir

Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış Bakara suresinin iman esaslarını ve dua cümleleri içeren son 2 ayeti tebliğ edilmiş ve şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir Bu günde genelde Müslümanlar dua eder tesbih çeker ve Yasin Suresi'ni okurlar veya camilerdeki programlarda yer alırlar

Bu olayın bahsi İslam'ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de İsra ve Necm Surelerinde geçer "Bir gece kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya ***üren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O gerçekten işitendir görendir"


ALINTIDIR.