Safer Ayında Okunacak Duâ
Sefer ayı boyunca her gün günde en az bir defa okunması tavsiye edilir

Bu ayın ilk Çarşamba gecesi gece yarısından sonrayeryüzüne nazil olacak belalardan -biiznillahi Teala- muhafaza olmak içinimsaktan önce dört rekat aşağıdaki şekilde nafile namaz kılınır

Birinci rekatta;Fatiha’dan sonra 17 Kevser suresi
İkinci rekatta;Fatiha’dan sonra 5 İhlas suresi
Üçüncü rekatta;Fatiha’dan sonra 1 Felak suresi
Dördüncü rekatta;Fatiha’dan sonra 1 Nas suresi okuyup selam verilir

Ayrıca 7 defa denir Sonra eller kaldırılıp 11 defa Salat-ı Münciye okunur

Okuduktan sonra denir

Bu duâlarda “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök âfatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecekdir

Sefer Ayının son Çarşamba gecesi vaya gündüzünde iki rekat namaz kılınırŞöyleki;Her iki rekatta Fatiha’dan sonra 11 İhlas Suresi okunur

Namazdan sonra Ayın ilk Çarşambasında kılınan namazın arkasından yapılan istiğfar ve dualar aynen yapılır 7 defa istiğfar edilir

Sonra eller kaldırılıp11 defa Salat-ı Münciye okuyup denir
Sonrasında yine “ Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök âfatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecekdir…

ALINTIDIR.