Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Safer Ay'ı Hakkında Bazı Önemli Bilgiler.

  Safer Ay'ı Hakkında Bazı Önemli Bilgiler.
  Hamd Allah Teâlâ'ya mahsustur Salât ve selâm Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun

  Safer ayı Muharrem ayından sonra gelen12 hicrî aydan birisidir

  Bazı kimseler: "'Safer' diye adlandırılmasının sebebi; Mekke halkı yolculuğa çıktıkları zaman Mekke'nin insanlardan boşalması ve yalnız kalmasından dolayıdır" demişlerdir

  Bazı kimseler de: "Bu ayın Safer diye adlandırılmasının sebebi; Arapların bu ayda kabilelerle savaşmaları ve savaştıkları kabilelerin her türlü mallarını alarak onları mal ve mülkten yoksun bırakmalarından dolayıdır" demişlerdir[1]

  Bu ay (Safer) hakkındaki konumuz aşağıdaki noktaları içermektedir:

  Câhiliye arapları tarafından bu ayda yapılan şeyler
  Câhiliye halkının İslâm şeriatına aykırı olan hareketleri
  Bu ayda İslâm'a mensup kimselerde bulunan bid'atlar ve bâtıl inançlar

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında bu ayda meydana gelen savaşlar ve önemli olaylar

  Safer ayı hakkında gelen uydurma ve yalan hadisler

  Birincisi: Câhiliye arapları tarafından bu ayda yapılan şeyler:
  Câhiliye araplarının Safer ayında iki büyük münkerleri vardı:

  Birincisi: Takdim ve tehir konusunda bu ayla diledikleri gibi oynarlardı

  İkincisi: Bu ayın uğursuzluğuna inanırlardı

  Bilindiği gibi Allah Teâlâ yılı on iki ay olarak yaratmış bunlardan dört tanesini "Haram Aylar" saymış ve şânlarının yüceliğinden dolayı bu aylarda savaşmayı haram kılmıştır

  Bu haram aylar şunlardır: Zilkâde Zilhicce Muharrem ve Receb

  Bunu doğrulayan söz Allah'ın kitabından Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  [ سورة التوبة الآية: 36]

  "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hükmünde (ve Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu) ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü haram aylardırİşte dosdoğru dîn budur O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah (desteği ve yardımı ile) takvâ sahipleriyle beraberdir"[2]

  Nitekim müşrikler bunu böyle bilmişler fakat bu ayı kendi arzularına göre takdim ve tehir etmişlerdir Bu takdim ve tehir işinden birisi de Muharrem ayının yerine Safer ayını önceye almalarıdır (üç ay arka arkaya haram olmasın diye Muharrem ayının haramlılığını Safer ayından sonraya ertelemişlerdir)

  Müşrikler hac aylarında umre yapmanın günahların en büyüğü olduğuna inanırlardı

  Aşağıdaki zikredilen şeyler bazı ilim ehlinin bu konudaki görüşlerdir:

  İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  (( كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ)) [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Câhiliye halkı hac aylarında umre yapmayı yeryüzünde işlenen en büyük günah olarak görürler Muharrem'i Safer yaparlar (Muharrem'in yerine Safer'i öne alırlar) ve şöyle derlerdi: (Uzun hac yolculuğu sebebiyle üzerine binilen) devenin sırtında meydana gelen yara iyileşir günlerce yol yürüyen devenin ayak izleri silinir ve Safer ayı çıkarsa umre yapmak isteyen kimseye umre helal olur"[3]

  İbn-i'l-Arabî şöyle demiştir:

  İkinci Mesele: Allah'ın haram kıldığı haram ayların yerlerini değiştirip erteleme şekli hakkında üç görüş vardır:
  Birinci görüş:

  İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: "Cunâde b Avf b Umeyye el-Kinânî her yıl hac mevsimi gelir ve şöyle seslenirdi:

  - Dikkat edin! Ebu Sumâme (haram ayların yerlerini değiştirip erteleme konusunda) ne ayıplanır ne de kendisine cevap verilir! Dikkat edin! Safer ayı ilk yıl helal aydır Bundan dolayı biz de onu bir yıl haram bir yıl da helal sayarız"

  Bu konuda Hevâzin Ğatafân ve Suleymoğulları ile birlikte hareket ederlerdi

  Başka bir rivâyet ise şöyledir:
  Cunâde b Avf b Umeyye el-Kinânî şöyle derdi:
  "Şüphesiz ki biz Muharrem ayını öne aldık Safer ayını ise erteledik"

  Ardından bir sonraki yıl gelince şöyle derdi:

  "Şüphesiz ki bizSafer'i haram saydık Muharrem'i ise (Safer'den sonraya) erteledik"

  İşte haram ayların yerlerini değiştirip erteleme budur [4]
  İkinci görüş:

  Ziyâdelik (fazlalık
  Katâde şöyle demiştir: "Dalâlet ehli bir topluluk haram ayları ziyâdeleştirerek Safer'i haram aylardan saymıştırOnların ileri geleni hac mevsiminde kalkar şöyle derdi:

  - Dikkat edin! İlahlarınız bu yıl Muharrem ayını haram (ay) kılmıştırBunun üzerine insanlar o yıl Muharrem ayını haram ay kabul ederlerdi

  Ardından bir sonraki yıl kalkar ve şöyle derdi:
  - Dikkat edin! İlahlarınız bu yıl Safer ayını haram (ay) kılmıştırBunun üzerine insanlar o yıl Safer ayını haram ay kabul ederler ve "İki Safer ayı" derlerdi"

  İbn-i Vehb ve İbn-i Kâsim Mâlik'ten buna benzer bir şekilde rivâyet etmiş ve şöyle demiştir:

  "Câhiliye halkı (Muharrem ve Safer aylarını) iki Safer olarak kabul ederlerdiBunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ)) [ رواه البخاري ومسلم ]
  "Advâ[5] Tıyara[6] Hâme[7] ve Safer[8] yoktur"[9]
  Aynı şekilde Eşheb de Mâlik'ten böyle rivâyet etmiştir
  Üçüncü görüş:

  Haccı tebdil etmek (Zilhicce ayından başka bir ayda yapmak
  Mücâhid başka bir senedle şöyle demiştir:

  [ سورة التوبة الآية: ٣٧ ]
  "(Allah'ın haram kıldığı) Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek (savaşmak için istedikleri haram ayı helal aylardan birisiyle değiştirip kimisini öne almak kimisini de ertelemek) sadece küfürde (inkârda) ileri gitmektir Öyle yapmakla kâfirler (şeytan tarafından) büsbütün şaşırtılırlar Allah’ın haram kıldığı (dört aydan birisini) sayıya (dört haram aya) denk getirmek için onu bir yıl helâl bir yıl haram sayarlar ve böylelikle Allah’ın haram kıldığını helâl kabul ederlerKötü işleri (şeytan tarafından) kendilerine süslenip güzel gösterildiAllah kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez (onları hakka ve doğruya ulaşmakta muvaffak kılmaz)"[10]

  (Câhiliye halkı) iki yıl Zilhicce ayında sonra iki yıl üst üste Muharrem ayında daha sonra iki yıl üst üste Safer ayında hac yaptılar(Câhiliye halkı) her yılın bir ayında iki yıl üst üste hac yaparlardı Öyle ki Ebu Bekir'in -Allah ondan râzı olsun- haccı Zilkâde ayına denk gelmiştiDaha sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Zilhicce ayında hac yapmıştır Bunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sahih bir hadiste hutbede iken şöyle buyurmuştur:

  (( الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) [ متفق عليه]
  "Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmiştir ( o da her yılın on iki ay her ayın da yirmi dokuz ilâ otuz gün arasında olmasıdır)(Kamerî) yıl on iki aydır Bunlardan dördü haram aylardır Üçü birbiri ardınca gelir (Bu aylar Zilkâde Zilhicce Muharrem ve Cumâdâ ile Şa'ban arasındaki Receb Mudar'dır"[11]

  İbn-i Abbas -Allah ondan râzı olsun- ve başkası şöyle rivâyet etmişlerdir -lafız İbn-i Abbas'a âittir-:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  (( أَيّهَا النّاسُ! اسْمَعُوا قَوْلِي ، فَإِنّي لَا أَدْرِي لَعَلّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا فيِ هَذَا الْمَوْقِفِ أَيّهَا النّاسُ! إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا، وَإِنّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ وَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، قَضَى اللهُ أَنّهُ لَا رِبَا ، وَإِنَّ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أَضَعُ دَمَ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ فَهُوَ أَوَّلُ مَا أَبْدَأُ بِهِ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ

  أَمَّا بَعْدُ، أَيّهَا النّاسُ! فَإِنّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطَعْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ، فَاحْذَرُوهُ أَيّهَا النَّاسُ عَلَى دِينِكُمْ وَإِنَّ النَّسِيءَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلّونَهُ عَامًا وَيُحَرّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدّةَ مَا حَرّمَ اللهُ فَيُحِلّوا مَا حَرّمَ اللهُ وَيُحَرّمُوا مَا أَحَلّ اللهُ وَإِنَّ الزّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ))

  "Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin Bilmiyorum belki bu günden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım
  Ey insanlar! Bu gününüz nasıl mukaddes bir gün ise bu ayınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız ve mallarınız da öyle mukaddestir (her türlü saldırıdan emindir)

  (Ashabım! Yarın) Rabbinize kavusacaksınız ve Rabbiniz size amellerinizden (yaptıklarınızdan) soracaktırAndolsun ki ben bunu size tebliğ ettim

  (Ashabım! ) Kimin yanında bir emânet varsa onu sahibine versin Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır (ayağımın altındadır) Fakat anaparanız sizindir Ne zulmedin ne de zulme uğrayınAllah fâizi kaldırmıştır Abdulmuttalib'in oğlu Abbas'ın fâizinin hepsi kaldırılmıştır (ayağımın altındadır)Câhiliye döneminde güdülen kan davaları kaldırılmıştırİlk kaldırdığım kan davanız da Leys oğullarında süt annenin yanında iken Huzeyl kabilesi tarafından öldürülen Rabîa b el-Haris b Abdulmuttalib'in kan davasıdırCâhiliye döneminden kalan ve kaldıracağım ilk kan davası odur

  Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan ümidini kesmiştirFakat siz bunun dışında hakir gördüğünüz (önemsemediğiniz) amellerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir

  Ey insanlar! Dîninizi korumak için ondan (şeytandan) sakının "(Allah'ın haram kıldığı) Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek (savaşmak için istedikleri haram ayı helal aylardan birisiyle değiştirip kimisini öne almak kimisini de ertelemek) sadece küfürde (inkârda) ileri gitmektir Öyle yapmakla kâfirler (şeytan tarafından) büsbütün şaşırtılırlar Allah’ın haram kıldığı (dört aydan birisini) sayıya (dört haram aya) denk getirmek için onu bir yıl helâl bir yıl haram sayarlar ve böylelikle Allah’ın haram kıldığını helâl helal kıldığını da haram kabul ederler Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmiştir ( o da her yılın on iki ay her ayın da yirmi dokuz ilâ otuz gün arasında olmasıdır)(Kamerî) yıl on iki aydır Bunlardan dördü haram aylardır Üçü birbiri ardınca gelir (Bu aylar Zilkâde Zilhicce Muharrem ve Cumâdâ ile Şa'ban arasındaki Receb Mudar'dır"[12]

  İkincisi:
  Safer ayını uğursuz saymaya gelince bu Câhiliye arapları arasında bilinen bir inanç idi ve günümüzde İslâm'a mensup bazı kimselerde bunun kalıntıları hâlâ devam etmektedir

  Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  (( لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ)) [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Advâ[13] Tıyara[14] Hâme[15] ve Safer[16] yokturAslandan kaçtığın gibi Cüzâm hastalığından kaç"[17]

  Değerli âlim Muhammed b Salih el-Useymin -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Safer kelimesi birden fazla şekilde tefsir edilmiştir:
  Birincisi: Bilinen Safer ayıdır Câhiliye döneminde araplar safer ayının uğursuz olduğuna inanırlardı

  İkincisi: Devenin karnına isabet eden ve bir deveden başka bir deveye geçen (sirâyet eden) bir hastalıktır Safer kelimesinin Advâ kelimesine atfedilmesi hâssın (Safer'in) umuma (Advâ'ya) atfedilmesi bâbındandır
  Üçüncüsü: Safer'den kasıt; Safer ayıdır Bundan da murat; Allah'ın haram kıldığı Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemektir Öyle yapmakla kâfirler (şeytan tarafından) büsbütün şaşırtılırlar Câhiliye arapları haram oluşundan dolayı Muharrem ayını Safer ayına ertelerler (Muharrem ayını Safer ayının yerine sayarlar) ve Muharrem'i bir yıl helal bir yıl da haram kabul ederlerdi

  Bu tefsirlerin en tercihli olanı şudurafer kelimesinden kastedilen; Safer ayıdır Çünkü câhiliye arapları Safer'in uğursuz olduğuna inanırlardı Oysa zamanın olaylara ve Allah -azze ve celle-'nin takdirine hiçbir etkisi yokturSafer ayı içerisinde hayır ve şerrin olduğu (takdir edildiği) diğer zamanlar gibidir

  Bazı insanlarörneğin Safer ayının yirmi beşinci günü belirli bir işi bitirdiklerinde: "Bu iş hayırlı Safer ayının yirmi beşinci günü bitirilmiştir" diye o günün tarihini yazarlar Bu davranış; bir bid'atı başka bir bid'at ile tedâvi etmek bâbındandırZirâ Safer ayı hayır veya şer ayı değildirBunun içindir ki seleften bazı kimseler baykuşun ötüşünü işittiği zaman:"İnşâallah hayırdır" diyen kimsenin bu sözüne şiddetle karşı çıkmışlardır Çünkü baykuşun ötüşüne hayır veya şer denmez Aksine baykuşun ötmesi diğer kuşların ötmeleri gibidir

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in reddettiği bu dört şey (Advâ Tıyara Hâme ve Safer) yalnızca Allah Teâlâ'ya tevekkül etmek ve samimî bir niyete sahip olmak başına belâ ve musibet gelen kimsenin bu gibi şeylere (Advâ Tıyara Hâme ve Safer) karşı zayıf ve âciz olmaması gerektiğine delâlet etmektedir

  Bir müslüman bu gibi şeylerle aklını meşgul ederse şu iki durumdan birisiyle başbaşa kalır:

  Birincisi: (Safer ayında) bir işe girişmesi veya o işten vazgeçmesi ile bu gibi şeylere cevap vermesidir ki bu takdirde müslüman hareket ve davranışlarını hakikati olmayan bir şeye bağlamış olur

  İkincisi: (Safer ayında) bir işe başlaması ve bu gibi şeylere aldırmamasıdırFakat müslümanın içinde biraz keder ve üzüntünün kalmasıdır Bu durum birincisinden daha hafif olmakla birlikte buna dâvet eden şeylere asla cevap vermemesi ve yalnızca Allah -azze ve celle-'ye güvenmesi ve O'na tevekkül etmesi gerekir

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dört şeyi (Advâ Tıyara Hâme ve Safer'i) reddetmesi onların varlığını reddetmek değildir Aksine onlar vardır Fakat bu dört şeyin olaylara etkisinin olduğunu reddetmektir Bu sebeple olaylara etki eden yalnızca Allah Teâlâ'dırBuna göre bir olayın sebebi bilinen bir sebep ise o sahih bir sebeptirYok eğer bir olayın sebebi vehm (kuruntu) ise o da bâtıl bir sebeptirSafer ayının ne kendisi olaylara etki edebilir ne de kendisi şer için bir sebeptir"[18]

  İkincisi: Câhiliye halkının İslâm şeriatına aykırı olan hareketleri:

  Buhârî ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- hadisi daha önce geçmişti Bu hadiste câhiliye araplarının Safer hakkındaki inançları yerilmiş Safer ayının Allah Teâlâ'nın aylarından birisi olduğu Safer'in olaylarda hiçbir irâdesinin olmadığı aksine onun Allah Teâlâ'nın emriyle hareket ettiği açıklanmıştı

  Üçüncüsü: Safer ayında İslâm'a mensup kimselerde bulunan bid'atlar ve bâtıl inançlar:

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne şu soru sorulmuştur:

  "Ülkemizde bazı âlimler İslâm dîninde Safer ayının son Çarşamba günü kuşluk namazı vaktinde bir selâmda dört rekat olarak kılınan her rekatında Fâtiha sûresi ile birlikte on yedi defa Kevser sûresi elli defa İhlas sûresi birer defa Felak ve Nas sûreleri okunup selâm verilen selâm verildikten sonra üç yüz altmış defa şu âyet-i kerime okunan:

  [ سورة يوسف من الآية: ٢١]
  "Ve Allah emrinde gâliptir (hiçbir güç O'na engel olamaz)Fakat insanların çoğu (her şeyin Allah'ın elinde olduğunu) bilmezler"[19]

  Bunları üç defa yaptıktan sonra şu âyet-i kerime ile bitirilen:
  "Onların (iftiracıların) nitelemekte oldukları şeylerden senin izzet sahibi Rabbini tenzih ederizBütün elçilere (rasûllere) selam olsun Hamd (dünya ve âhirette) âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur"[20]

  Nâfile bir namaz olduğunu iddiâ etmektedir
  Yine bu günde sadaka olarak fakirlere bir parça ekmek vermenin Safer ayının son Çarşamba günü inen belâ ve musibeti savmak için bu âyet-i kerime'nin ayrı bir yeri olduğunu iddiâ etmektedirler

  Ayrıca her yıl üç yüz yirmi bin tane belâ ve musibet indiğini bütün bu belâ ve musibetlerin Safer ayının son Çarşamba günü geldiğini bunun ise yılın en zor günü olduğunu kim bu namazı yukarıda zikredildiği şekilde kılarsa Allah Teâlâ'nın o kimseyi bu günde inen her türlü belâ ve musibetlerden lütuf ve keremiyle koruyacağını yine bu şekilde yapmaya gücü yetmeyen küçük çocukları bile belâ ve musibetlerden koruyacağını iddiâ etmektedirler

  Bu zikredilen şeyler çözüm müdür?

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri bu soruya şöyle cevap vermişlerdir:

  "Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusturSalât ve selâm Allah'ın elçisineonun âile halkına ve ashâbına olsun

  Soruda zikredilen bu nâfile namazın Kur'an-ı Kerim ve sünnetten bir aslının olduğunu bilmiyoruz Bu ümmetin ilk müslümanlarından ve onlardan sonra gelenlerden hiç kimsenin bu nâfile namazı kıldığına dâir hiçbir şey sâbit olmamıştır Aksine bu bid'at bir namazdır
  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) [ رواه مسلم ]

  "Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse o işlediği şey reddolunmuştur (bâtıldır ve ona itibar edilmez)"[21]
  Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) [ متفق عليه ]

  "Her kim bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık veya gizli Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se o ihdâs ettiği şey kendisine reddolunmuştur (bâtıldır)"[22]

  Bu namazı ve zikredilen şeyleri Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e veya sahâbeden birisine nisbet eden kimse en büyük iftirayı atmış olur ve bu kimse Allah Teâlâ tarafından yalancıların hak ettikleri cezayı hak etmektedir"[23]

  Değerli âlim Muhammed Abdusselâm eş-Şukayrî şöyle demiştir:

  "Câhil kimseler kendilerinden her türlü kötülüğü giderdiğine inanarak Safer ayının son Çarşamba günü 'Bütün âlemler içinden Nuh'a selâm olsun' gibi selâm âyetlerini yazmayı ve bu âyetleri içerisinde su bulunan kaplara koyup o sudan içerek ondan bereket ummayı ve o suyu başkasına hediye etmeyi bir gelenek hâline getirdilerBu inanç bozuk bir inanç dînde yerilen bir şeyi uğursuz sayma ve bunu yapanı gören kimsenin ona şiddetle karşı çıkması gereken çok çirkin bir bid'attır"[24]

  Dördüncüsü: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında bu ayda meydana gelen savaşlar ve önemli olaylar

  Bunlar pek çoktur Bu olaylardan bazılarını seçmek mümkündür:

  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
  "Sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Veddân adı verilen Ebvâ gazvesine bizzat kendisi katıldı Bu Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in katıldığı ilk gazve olup Mekke'den Medine'ye hicret edişinden on iki ay sonra Safer ayında vukû buldu Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in beyaz olan sancağını Hamza b Abdulmuttalib taşıdı Sa'd b Ubâde'yi kendisinin yerine Medine'de bıraktı ve Kureyş'in ticâret kervanının önünü kesmek için özellikle muhâcirlerle birlikte yola çıktı fakat hiç kimseyle karşılaşmadı

  Bu gazvede zamanında Damra oğulları kabilesinin reisi olan Muhaşşî b Amr ed-Damrî ile Damra oğulları ile savaşmamak ve onların da Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile savaşmamaları kendisine karşı toplanmamaları ve kendisinin düşmanına yardım etmemeleri konularında aralarında (emân ve yardımlaşma) antlaşması imzaladılar Bu antlaşmadan sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onlardan on beş gün uzak durdu [25]

  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:
  "Hicretin üçüncü yılı Safer ayı gelince Adal ve el-Kara kabilelerinden bazı topluluklar Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in huzuruna gelip içlerinde müslüman kimselerin olduklarını onlara dînlerini ve Kur'an okumayı öğretecek öğretmenleri kendileriyle birlikte göndermesini istedilerBunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onlarla birlikte -İbn-i İshak'ın sözünde- altı kişi gönderdi Buhârî ise: Onlar on kişi idiler demiştir Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onların başına Mersed b Ebî Mersed el-Ğanevî'yi emir tayin etti Hubeyb b Adiyy de onların içindeydi Bu altı veya on kişilik heyet onlarla birlikte yola çıktılar Hicâz'ın kenar bölgelerinde Racî' denilen yere geldiklerinde onlara ihânet ettiler ve onlara karşı Huzeyl kabilesinden yardım istediler Huzeyl kabilesinin adamları gelip onları kuşattılar ve genelini öldürüp Hubeyb b Adiyy ve Zeyd b ed-Desine'yi esir aldılar Ardından onları köle olarak Mekke'de sattılar Nitekim Hubeyb b Adiyy ve Zeyd b ed-Desine Bedir savaşında müşriklerin ileri gelenlerini öldürmüşlerdi"[26]

  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

  "Hicretin dördüncü yılında Safer ayında Maûne Kuyusu fâciası vukû bulmuşturBu fâcianın özeti şöyledir: Mızrakla istediği gibi mahâretle oynamasından dolayı "Mulâibu'l-Esinne" diye çağrılan Ebu Berâ Âmir b Mâlik Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i huzuruna gelmişti Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onu İslâm'a dâvet etti fakat o müslüman olmadı (bu dâvete yanaşmadı) ama pek uzak da durmadı

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-’a:

  -Ey Allah'ın elçisi! Ashâbından bir grup tebliğci göndersen de şu Necid halkına senin bu dînini onlara anlatsalar iyi olur umarım onlara icâbet ederler dedi

  Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

  -Ben Necd halkının onlara bir kötülük yapmasından korkuyorum

  Bunun üzerine Ebu Berâ şöyle dedi:

  - Ben onları koruyacağım
  Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- sahâbeden İbn-i İshak'ın sözüne göre- kırk Sahih-i Buhârî'deki rivâyete göre yetmiş kişilik -ki doğru olan Buhârî'nin rivâyetidir- bir kurra (hafızlar) heyetini Sâide oğullarından "Şehâdete Koşan" lakaplı Münzir b Amr başkanlığında gönderdi Bunlar sahâbenin hayırlıları fazîletlileri efendileri ve hâfızları idiler Heyet Âmir oğulları ile Süleym oğulları kabilelerinin toprakları arasında bulunan Maûna kuyusu mevkiine ulaşınca orada konakladılarSonra Ümmü Süleym'in kardeşi Haram b Milhan adındaki birisine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in mektubunu vererek onu Amir oğulları kabilesinin reisi Allah’ın düşmanı Âmir bir Tufeyl’e gönderdilerBu adam Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in mektubunu bile açıp bakmadan adamlarından birisine emredip elçiyi arkasından mızrakla vurarak öldürttü Haram b Milhan mızrak sırtından girince ve akan kanı görünce:

  - Kâbe'nin Rabbine yemîn olsun ki kazandım! Dedi
  Ondan sonra da Âmir oğullarına (kabilesinin halkına bu İslam tebliğcilerini kılıçtan geçirmek üzere) çağrıda bulundu Ebu Berâ'nın himâyesinde oldukları için halk bu çağrıya uymadı Bunun üzerine Süleym oğulları Usayya Ra'l ve Zekvân kabilelerini yardıma çağırdı Usayye Ra'l ve Zekvân kabileleri onun çağrısını kabul ettiler ve bu kabileler Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbını onları çember içine alıp kuşattılar İçlerinden Neccâr oğulları kabilesinden Ka’b bin Zeyd dışındaki herkesi öldürdülerKa’b ise yaralanmış ve şehidler arasında kendinden geçmişti Kendine geldikten sonra Medine’ye sağ dönmeyi başardı ve hayatta kaldı Daha sonra Hendek savaşında şehid olduBu tebliğcilerle beraber gitmiş ancak onları korumak maksadıyla uzaktan gözetleyicilik yapan iki kişi daha vardı Bu olayın dışında kalarak kurtulmuşlardı Onlardan biri Amr b Umeyye ed-Damrî diğeri de Munzir b Muhammed idiArkadaşlarının nerede öldürüldüklerini ancak akbabaları görerek keşfedebildilerOraya gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştılar Arkadaşlarının tümü şehid edilmişti Düşmanlarsa hala orada bekliyorlardı Arkadaşlarının durumunu görünce her ikisi de kılıçlarını çekerek düşman ordusuna saldırdılar Munzir şehid edildi Amr b Umeyye ed-Damrî ise esir alındıKendisinin Mudar kabilesinden olduğunu onlara haber verince Âmir oğulları kabilesi reisi Amr b Tufeyl onun saçını perçeminden kesti ve annesinin bir köle azad etme borcu olduğundan dolayı Amr'ı onun yerine sayıp serbest bıraktı Hürriyetine kavuşan Amr b Umeyye Medine’ye dönerken yolda el-Karkara denilen yere gelince bir ağacın altında dinlenmek için konakladı Daha sonra onun yanına Kilâb oğulları kabilesine mensup iki kişi geldiler Amr onların şehid edilen arkadaşlarının öcünü almak niyetiyle kılıcını çekerek ikisini de öldürüp büyük bir hata işledi Oysa Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu iki kişiye teminat vermişti Ama o bundan habersizdi Medine’ye geldiğinde yaptığını Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e haber verince ona şöyle dedi:

  - Andolsun ki sen (kendilerine emân verilen) iki kişiyi öldürdünBen o ikisinin diyetini mutlaka ödemeliyim"[27]
  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Hayber savaşına çıkması Muharrem ayının başında değil sonunda idiHayber'i fethetmesi ise Safer ayında idi" [28]

  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
  "Kutbe b Âmir b Hadîde seriyyesinin Has'am kabilesine gelişi faslı:

  Hicretin dokuzuncu yılı Safer ayında idi
  İbn-i Sa'd şöyle demiştir:

  Dediler ki: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Kutbe b Âmir'i yirmi kişiyle beraber Has'am kabilesinin bir kolu olan (Yemen'deki) Tebâle bölgesine gönderdi ve kendisine onların üzerine hücum etmesini emrettiArdından iki kişinin bir deveye sırayla bindikleri on deve ile yola çıktılarDerken bir adamı yakalayıp sorguya çektiler ama adam susup onlara hiçbir şeyi haber vermediArdından suyun başında konaklayan topluluğun bulunduğu yerde bağırmaya ve onları tehdit etmeye başlayınca başını vurdularSonra (bu on kişlik seriyye) suyun başındaki topluluk uyuyuncaya kadar orada bekledilerArdından geceleyin onlara baskın düzenleyip şiddetli bir savaşa tutuştularÖyle ki her iki taraftan pek çok kişi yaralandı(Seriyye'nin komutanı) Kutbe b Âmir birçok insanı öldürdüDaha sonra seriyye develeri kadınları ve davarları önlerine katarak Medine'ye götürdüler Bu olayda seriyyenin baskın düzenlediği topluluk toplanıp biraraya geldiler ve seriyyenin ardından onları takip etmeye başladılar Fakat Allah Teâlâ onların üzerine öyle büyük bir sel gönderdi ki topluluğun müslümanlara ulaşmasına engel olduMüslümanlar da develeri kadınları ve davarları önlerine katıp giderlerken onlar müslümanlara bakıyorlar fakat sel sularını geçip müslümanlara ulaşma imkânını bulamıyorlardıBöylece müslümanlar onların bakışları arasında uzaklaşıp gittiler"[29]

  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
  "Hicretin dokuzuncu yılında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in huzuruna Uzra kabilesinden on iki kişilik bir heyet geldi İçlerinde Cemra b en-Nu'mân da vardı

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara: Bu topluluk kimdir? Diye sordu

  Onların sözcüsü şöyle cevap verdi:
  -Biz tanımamazlık etmeyeceğin Uzra oğullarıyız Kusay'ın anneden kardeşleriyiz Kusay'a destek olup yardım eden Huzâa ve Bekir oğullarını Mekke'den kovanlar biziz Bizim akrabalık bağımız ve yakınlarımız vardır

  Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

  - Siz hoşgeldiniz ve beni sizi tanımaya vesile olan şeye selâm olsunO halde müslüman olun!

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Şam'ın fethedileceğini ve Herakliyus'un ülkesine kaçacağını onlara müjdeledi

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kâhinlere gitmelerini ve daha önceleri yapmakta oldukları putlara kurbanlar kesmeyi onlara yasakladı ve sadece kurban bayramında kurban kesmeleri gerektiğini onlara haber verdiUzra heyetiRamle'nin evinde birkaç gün kaldıktan sonra kendilerine hediyeler verilmiş halde geri döndüler"[30]

  Safer ayı hakkında gelen uydurma ve yalan hadisler
  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- (uydurma hadislerin özellikleri hakkında) şöyle demiştir:

  "Gelecek tarihli hadisler faslı:
  Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

  Rivâyet edilen hadiste şu şu tarihin olmasıdır
  Örneğin: Şu şu yıl olunca şöyle şöyle olaylar meydana gelecektir şu şu ay olunca şöyle şöyle olaylar meydana gelecektir denmesi gibi

  Örneğin: Yalancı küstahın: Muharrem ayında ay tutulursa hayat pahalılığı savaş ve sultan (devlet başkanı) başa gelecek Safer ayında ay tutulursa şöyle şöyle olacaktır demesi gibi

  Yalancı küstahın senenin her ayı için böyle şeyler uydurmaya devam etmesi gibi

  Bu anlamdaki hadislerin hepsi yalan ve iftirâdır" [31]
  Allah Teâlâ en iyi bilendir

  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Bkz: İbn-i Manzûr; 'Lisânu'l-Arab'; c: 4 s: 462-463
  [2] Tevbe Sûresi: 36
  [3] Buhârî; hadis no: 1489 Müslim; hadis no: 1240

  [4] Allah'ın haram kıldığı haram ayların yerlerini ilk defa değiştirip erteleyen kimsedirKinâne kabilesindendirAsıl adı Nuaym b Sa'lebe'dir Allah'ın haram kıldığı haram ayların yerlerini son defa değiştirip erteleyen kimse ise Cunâde b Avf b Umeyye el-Kinânî'dirCunâde kavmi arasında söz sahibi birisiydiHac mevsiminde eşeğinin üzerinde gelir ve şöyle seslenirdi: Ey insanlar! Dikkat edin! Ebu Sumâme bu konuda ne ayıplanır ne kendisine cevap verilir ne de dediği reddolunur Bunun üzerine insanlar ona şöyle derlerdi: Muharrem ayının haramlılığını bizden bir ay ertele ve Muharrem ayını Safer ayında kılBu istek üzerine o da Muharrem ayını onlara helal kılar ve şöyle seslenirdi: Dikkat edin! İlahlarınız bu yıl Safer ayını haram kıldıBunun üzerine insanlar o yıl Safer ayını haram ay kabul ederlerdiZilhicce ayında hac yaptıkları zaman (Zilhicce'den sonra gelen) Muharrem ayını bırakıp onu Safer diye adlandırırlardıZilhicce ayı bitince Muharrem ayında savaşa çıkarlar ve bu ayda başka kabilelere saldırırlar ve ganimet alırlardıÇünkü onlara göre bu ay Safer ayı idiBöylelikle onların o yılında iki Safer ayı olurduBir sonraki yıl ise onlara göre Zilhicce Zilkâde sayılır Muharrem ise Zilhicce sayılırdıBöylece Muharrem ayında hac yaparlardıBunu da iki yıl üst üste yaparlardıDaha sonra da bunu değiştirirler ve iki yıl üst üste Safer ayında hac yaparlardı (Ebu Nebil)

  [5] Advâ: Sağlam bir kişiye bir hasta aracılığıyla hastalığının bulaşmasıdır Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in böyle bir şeyin olmadığını söylemesinin sebebi; doğrudan doğruya o hasta kişi yüzünden hasta olduğuna değil de Allah’ın dilemesi ve takdiri sonucu bu hasta kişiden hastalık bulaştığına inanmanın gerekliliğini belirtmektir Zira İslâm inancında hastalığın doğrudan doğruya bulaşması yokturHer şey Allah'ın izni ve dilemesiyle olur Bununla beraber İslâm insanların salgın hastalık olan yerlerden uzak durmak suretiyle tedbir almalarını ve Allah'a tevekkül etmelerini emretmiştir

  [6] Tıyara: Uğura ve uğursuzluğa inanmaktır

  [7] Hâme: Kan davalarında öç ve intikam almak için uydurulmuş bir takım efsanelere inanmaktırİslâm bunu kesinlikle yasaklarCâhil arapların inançlarına göre öldürülen bir kimsenin kanından kemiğinden veya ruhundan kuşlar -özellikle baykuşlar- türeyerek ölünün intikamını alıncaya dek bağırırlarBu yüzden ölenin yakınları ölüyü rahat ettirmek için intikamını almak zorunda olduklarına inanırlardı

  [8] Safer: Sefer ayının uğursuz olduğuna inanmaktır Uğursuzluk din veya dünya ile ilgili hayırlı iş yapmaya niyet edildiğinde sevilmeyen bir şey görüldüğü veya duyulduğu zaman bunun kalbe etki ederek niyet edilen işten vazgeçirmesi veya kalpte bir üzüntü meydana getirmesidir Bir iş yapmaya niyet edildiğinde kötü bir şey görmek veya duymak suretiyle bunu uğursuzluk sayıp yapacağı işten vazgeçmek vazgeçmeyip kalben üzüntü duymaktan daha haramdır ve apaçık bir şirktir (Ebu Nebil)

  [9] Buhârî ve Müslim

  [10] Tevbe Sûresi: 37

  [11] Buhârî; hadis no: 4662 Müslim; hadis no: 1679

  [12] Ahkâmu'l-Kur'an; c: 2 s: 503-504

  [13] Advâ: Sağlam bir kişiye bir hasta aracılığıyla hastalığının bulaşmasıdır

  [14] Tıyara: Uğura ve uğursuzluğa inanmaktır

  [15] Hâme: Kan davalarında öç ve intikam almak için uydurulmuş bir takım efsanelere inanmaktır

  [16] Safer: Sefer ayının uğursuz olduğuna inanmaktır (Ebu Nebil)

  [17] Buhârî; hadis no: 5387 Müslim; hadis no: 2220

  [18] Mecmû' Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 2 s: 113-115

  [19] Yusuf Sûresi: 21

  [20] Sâffât Sûresi: 180-182

  [21] Müslim; hadis no:1718

  [22] Buhârî; hadis no: 2697Müslim; hadis no: 1718

  [23] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi Fetvâları; c: 2 s: 354

  [24] "es-Sunen ve'l-Mubtedeât (Sünnetler ve Bid'atlar)"; s: 111-112

  [25] Zâdu'l-Meâd; c: 3 s: 164-165

  [26] Zâdu'l-Meâd; c: 3 s: 244

  [27] Zâdu'l-Meâd; c: 3 s: 246-248

  [28] Zâdu'l-Meâd; c: 3 s: 239-240

  [29] Zâdu'l-Meâd; c: 3 s: 514

  [30] Zâdu'l-Meâd; c: 3 s: 657

  [31] el-Menâru'l-Munîf; s: 64

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Peygamber efendimiz bu ayda hastalandığı için bazılarına öyle gelebilir.
  Safer ayını bela ve musibet ayı olarak anmak caiz değil. Gökten bela yağdığını söylerler ama bela değil rahmet yağar (:

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş