Safer Ayında Yapılan Evlilikler Kısa Olur Diyorlar Doğru mu?
Soru: Safer ayında dini ve resmi nikâh iyi değildir diyorlar Dini bir hükmü var mı? Evlenenlerin evliliği hayırlı olmaz diyorlar Kur’an’da böyle bir yaptırım var mı?

Cevap:
Safer ayının uğursuzluğuna dair söylenen şeylerin hepsi Cahiliye kaynaklı batıl inanışlardır Bunun dinimizde yeri yoktur

“Cahiliye devrinde safer ayı uğursuz kabul edildiğinden bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu Yine bu ayda yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmayacağı başlanan işlerin sonuçsuz kalacağı ya da kötü biteceği şeklindeki batıl inançların İslam’da da varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır Safer ayı hakkındaki Cahiliye anlayışını reddeden hadis (Buhari Tıp 19; Ebu Davud Tıp 24) daha çok nesî uygulanarak saferin haram ay kabul edilmesinin yasaklandığı şeklinde yorumlanmıştır; ancak bağlam bu ayla ilgili batıl inanışların geçersiz olduğu anlamının çıkarılmasına da elverişlidir” (M Kamil Yaşaroğlu “Safer” Diyanet İslam Ansiklopedisi c: 35 s: 451)

ALINTIDIR.