Safer Ayında Tavsiye Edilen İbadetler
(Efendimiz SAV bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur)

Safer ayında Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya 320000 bela inmektedir Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır Bir dahaki safer ayına kadar bu 320000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz aşağıda tarif edilen namazları kılınız tesbihatları yapınız Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz Bu namazları kılanların bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat'i yazılmış yani ALLAH Teâlâ 'nın CC senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde yani salı gecesi kılınacak namazdır;

(İSLÂM'da gece günden önce gelir Yani Cuma günü Perşembe Günü akşam ezanı okunduğunda giriyor)

Niyet ederken ; İnşaAllahü Teala ister Allah(CC) Rızası içinister

Hacet Namazıniyetiyle niyetleniriz
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi

Bu namazdan sonra 100 kere "Yâ dâfia'l-belâyâ idfâ anna'l-belâyâ fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin inneke alâ külli şey'in kadir" okunmalı ve dua edilmelidir

Yine Korunmak için;

*Ayet-el Kûrsi:

Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi 'yi okursa Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler

Evden çıkarken üç kere: "BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM" söylenmelidir

Safer ayında her gün mutlaka 100 kere "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM" denilmelidir

Günde 100 kere söyleyenden en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela musibet kaldırılır

**Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır salâvat çok bela ve musibetleri çevirir dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur En EFDÂL Salâvat'ı Şerife:

"ALLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"

**ALLAH'u Teâlâ'yı devamlı zikretmek lazımdır Zira ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir belaları musibetleri çevirir En efdal zikir "LA İLAHE İLLALLAH" dır

**Enes bin Mâlik'e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:

Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH 'tan CC korksun Başta zalim devlet başkanı şeytan cin ve insanların şerrinden büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH 'ın CC izniyle hiçbir şekilde zarar veremez Hz Osman'dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH 'ın izniyle (hergün okumak lazımdır

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"

**KUŞLUK NAMAZI VE KORUNMA
(ikidörtaltısekiz yada oniki rekât kılınabilir

-"Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir Her tesbih bir sadakadır Her tahmîd bir sadakadır her bir tehlîl bir sadakadır Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir" Hadis-i Şerif / Müslim Müsâfirîn 84 (720); Ebu Dâvud Salât 301 (1286)

-"İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir Mescidde toprağa gömeceği bir balgam yoldan bertaraf edeceği bir engel Bunları bulamazsa kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz!" Hadis-i Şerif / Ebu Dâvud Edeb 172; (5242)

-ALLAH Teâlâ Hazretleri buyurdu ki: "Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz kıl ben de sana günün sonunu garantileyeyim '' Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (475)

-"Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse deniz köpüğü kadar çok da olsa ALLAH CCgünahlarını affeder" Hadis-i Şerif / Tirmizî Salât 346 (476) (Sadaka Cehennem ateşine perdedir)

ALINTIDIR.