Sefer Ayı Peyğamberin Vefatı
Arap aylarindan sefer ayindayiz bu ayda Peyğamber efendimiz vefat etmiştirOnu daha çok tanımak için bazı özelliklerini beyan edelim:

''Resulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ''(Enbiya 107)

Allah Sebe suresinin 28 ayeti peygamberi uyarıcı ve müjdelyici olarak gönderdiğini bildirmesine rağmen Enbiya suresinde peyğamberini bütün alemlere rahmet olarak gönderdiğini ifade ediyorResulu Ekrem in bu özelliği diğer hiç bir peyğamberde mevcut değildiryaratılmış olan her şeye hatta günah işlemekten beri olan meleklere dahi rahmet olarak gönderilmiştir

HzMuhammed (saa) küfürün şirkin ve cehaletin karanlıklarında ezilen insanların feryadına yetişerek onlara susadıkları ilahi adalete kavuşturmak maksadıyla kurtuluş yolunu göstermişyaratılmışlar arasında özel bir kimlige sahip olan Resulu Ekrem meleklerin gıpta ettiği şu sıfatlara sahiptir:

aRahmeten lil alemin oluşu Tüm insanlara ve cinlere peygamber oluşu

Son peygamber oluşu


İlahi gizli sırlarının rahman sıfatından alemlere rahmet olsun diye Resulu Muhammed (saa) i rahmet peygamberi olarak göndermiştir

Peygamberin konuşmaları ve davranışı Allah ın iradesi ve istemesi doğrultusunda olduğundan Onun konusması ve davranışı Allah namınadır ve ona itaat Allah a itaat manasındadır

''Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed(saa) sapmadı ve batıla inanmadıO arzusuna göre de konuşmaz''(Necm 123)

Allah yeminle resulunun dört şeyden beri olduğunu insanlara anlatmak ister ''O asla sapmadı'' Omesiri hakta yürüdü O bir an dahi haktan sapmadı ''O arzusuna görede konuşmaz'' Onu ancak rabbi konuşturur çünkü O rabbisinin yeryüzğndeki elçisi ve imamıdır ''Onun bildirdikleri vahiylerden başkası degildir''O kendiliğinden bir şey söylemez''

Peygamberin konuştukları vahiyidir cihan şumul olan ve tüm asırlara hitap eden ilahi kitap olan kuran kerim tüm alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber HzMuhammed in(saa) vasıtasıyla tebliğ edilmiştir böylece canlı ve yürüyen bir kuran olan Resulu Ekrem o gün insanların sorunlarını kuran gölgesinde çözmüş ve insanların kolayca kurandan istifade etmelerini sağlamıştırOnun tüm konuşmaları kuranın açıklaması ve izahıdırbu açıklamalar ve izahlar yine Allah ın emriyle Cebrail vasıtası ile veya vahiyin diğer bir kısmı olan kalbe ilhamla olmuştur

''Ey iman edenler Allah a itaat edin ve Resülüne itaat edin ve sizden olan ul-ül emre de itaat edin eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah a ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah a ve Resulüne götürün (onların talimatına göre halledin) bu hem hayırlı hemde netice olarak daha güzeldir''(Nisa 59)

Eğer peygamberi hata yapan ve nefsine göre konuşan olarak kabul edilecek olunursa nasıl Allah hata yapan yanılan ve nefsine göre konuşan birine kanun koyma yetkisi verir veya inananlara sorunlarını çözmeleri için ona muracaat edilmesini emreder

Peygamber ahlakı yaşantısı konuşması ve yaptığı işler kuran kerimin tefsiri ve açıklamasıdırResulu Ekremin özel hayatı ümmeti için hem kanun hem de hayatlarını yönlendirdikleri bir örnektir

Sefer ayında müslümanlar Peyğamberlerini kayb ettiler sanki yetim oldularResulun kızı Zehra babasını vefatından sonra her ne babasını hatırlatıyorduysa üzülüyordubir gün Bilal Habeşide ezan okumasını istediBilal Peygamberden sonra artık ezan okumayacağını söz vermişti ama Resulun kızı için okumaya başladı Allah Ekber deyince Zehra ağlamaya başladı ve Eşhedü enne Muhammede Resulullah söyleyince Zehrayi ether üzüntüden bayıldıBilal ezanı yarı bıraktı Fatma tüz Zehra uyanınca ezanı bitirmesini istedi

Zehra babasının vefatından sonra çok acı çekti ve hep hüzünlüydü bizlerde bu ayda Resulu hatırlayıp onu daha çok tanımalıyız yalnız üzülmek yeterli değil yüzümüzü Medineye çevirip şöyle selam verelim elam sana Ey rahmeten lil alemin Selam sana Ey Allah ın resuluSelam sana Ey yaratılışların en hayırlısı Selam sana Ey hatemül enbiya Muhammed Mustafa(saa)

ve dua ediyoruz Allahım sen bizi kuranın ve Resulun ve Ehlş beytin uolundan ayırma ne güzel söylemiş. efer ayı ve Muharam ayı islamı dirilten(yaşatan) aylardır Peygamber putperestlere karşı çıktı ve tevhid akidesini insanlara tebliğ etti ve islam kanunlarını ümmetüne bildirdi ve Hüseyin Resulun tornu muharem ayında kıyamıyla ceddinin getirdiği kanunların yok olmasını önledi ve tevhid akidesini yenide müslümanlara duyurdu

Allah bütün müslümanları doğru yolunda hidayet etsin inş

ALINTIDIR.