Safer Ayında Yapılacak İbadetler
Gökten inen bütün belalar Safer ayının son çarşambasında iner Bundan dolayı o gün insanlar üzerine çok zor gelir işte o gün selam ayetlerini okuyan bir daha seneye kadar selamette olur

Safer ayı namazı:
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak (inecek) belalardan ALLAH'ın izniyle muhafaza olmak için sabah namazından evvel dört rekat nafile namaz kılıp birinci rek’at da Fatiha’dan sonra on yedi Kevser suresi ikinci rek’at da Fatiha’dan sonra beş ihlas-ı şerif üçüncüde Fatihadan sonra bir Felak suresi dördüncüde bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir Keza Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’at da Fatiha’dan sonra on bir ihlas-ı şerif okunacak namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp on bir defa Salat-ı Münciye okunacaktır

Selam ayetleri;

Selamun aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmeti
Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı Gerçek şu ki: Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir(En'am/54)

Selamun aleyküm bima sabertum fenıme ukbed dari
Melekler Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler)(Ra'd/24)

Selamun aleykümud hulul cennete bima kuntum ta’melune
(Onlar) meleklerin "Size selam olsun Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir(Nahl/32)

ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yubasü hayya

Doğduğu gün öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!(Meryem/15)

ves selamu aleyye yevme vulidtu ve yevme emutu ve yevme ubasü hayya

Doğduğum gün öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır(Meryem/33)

Selamun aleyke seestağfiru leke rabbi innehu kane bi hafiyya
İbrahim: Selam sana (esen kal) dedi Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim Çünkü O bana karşı çok lütufkardır(Meryem/47)

Ves selamu ala menit tebeal huda
Haydi ona gidin de deyin ki: Biz senin Rabbinin elçileriyiz İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; onlara eziyet etme! Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik Kurtuluş hidayete uyanlarındır(Taha/47)

Ve selamun ala ibadihillezinastafa

Resulüm!) De ki: Hamd olsun Allah'a selam olsun seçkin kıldığı kullarına Allah mı daha hayırlı yoksa O'na koştukları ortaklar mı?(Neml/59)

Selamun aleyküm la nebteğil cahiline
Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size Size selam olsun Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz derler(Kasas/55)

Selamun kavlen min rabbir rahimin
Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır(Yasin/58)

Selamun ala nuhin fil alemine inna kezalike neczil muhsinine innehu min ıbadinel mu’minine

Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun!İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız Zira o bizim inanmış kullarımızdan idi(Saffat/79-80-81)

Selamun ala ibrahime inna kezalike neczil muhsinine innehu min ıbadinel muminine

İbrahim'e selam! dedik Biz iyileri böyle mükafatlandırırızÇünkü o bizim mümin kullarımızdandır(Saffat/110-111)

Selamun ala musa ve harune inna kezalike neczil muhsinine innehuma min ibadinel mu’minine”

Musa ve Harun'a selam olsunDoğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandı(Saffat/120-121-122)

Selamun ala ilyasine inna kezalike neczil muhsinine innehu min ibadinel mu’minine”

İlyas'a selam! dedik Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı(Saffat/130-131-132)

Ve selamun alel murseline
Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!(Saffat/181)
Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidine
Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevk edilir oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler(Zümer/73)

Selamun hiye hatta metleıl fecri
O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir(Kadir/5)

ALINTIDIR.