Aşure Günü Nedir? Aşure Gününün Mucizeleri
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Aşure günü nedir? Ve bu günde neler olmuştur?

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir.Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir.
Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:


1. Allah Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.


2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.


3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.


5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.9. Hz. Yakub’un (a.s.) oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.


10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.(2)