On Gece
Sual: Fecr suresinde (Fecre on geceye yemin olsun) buyuruluyor. On gece ne demektir?

CEVAP
Zilhicce ayının on gecesidir. (Beydavi Celaleyn)

İbni Abbas hazretlerine göre on geceden murat Zilhiccenin ilk on gecesidir. O günler hac amelleriyle iştigal günleridir. (Hazin)

İki hadis-i şerif meali şöyledir:

(Fecr suresindeki on gün kurban ayının ilk on günüdür.) [Hâkim]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on günündeki amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Tirmizi]

On geceden murat Ramazanın son on gecesi veya Muharremin ilk on günüdür. (Medarik)

ALINTIDIR.