Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 Üç Ayların Faziletleri

  Üç Ayların Faziletleri
  RECEB AYI: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:

  (Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram [hürmetli] olan aylardır.) [Tevbe 36]

  Resulullah efendimiz Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Haram aylar Receb Zilkade Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerir]

  (Haram aylarda Perşembe Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

  (Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

  (Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

  (Cennette öyle köşkler vardır ki onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

  (Allahü teâlâ Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

  (Receb-i şerifin bir gün başında bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana Receb’in hepsini tutmuş gibi sevab verilir.) [Miftah-ül-cennet] (Başında demek ayın ilk günleri demektir. Ortası ortadaki günlere yakın olan günler sonu da ayın son günleri demektir.)

  (Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

  (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi Şabanın 15. gecesi Cuma gecesi Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

  (Allahü teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana bir münadi "Geçmiş günahların af oldu” der. Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı Receb’de gemiye bindirdi. O da Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]

  (Receb’de takva üzere bir gün oruç tutana oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

  Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ragibetler [ihsanlar ikramlar] yapar. Regaib ihsanlar ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur namaz oruç sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.

  ŞABAN AYI: Resulullah efendimiz Şaban ayına da çok değer verir ve "Ya Rabbi Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

  Âişe validemiz buyuruyor ki:
  (Resulullahın hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi.) [Buhari]

  Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:

  (Şaban öyle faziletli bir aydır ki insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesai]

  Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

  (Ramazandan sonra en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]

  (Şaban’da üç gün oruç tutana Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]

  Bünyesi zayıf olanın Şabanın 15 inden sonra oruç tutmayıp farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise Şaban ayının çoğunu hatta tamamını oruçlu geçirebilir.

  Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Şabanın 15. gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu affedeyim. Rızk isteyen yok mu rızk vereyim. Dertli yok mu sıhhat afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin vereyim” Bu hâl sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

  (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi Berat gecesi Cuma gecesi Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

  Bu geceyi ganimet bilmeli tevbe istiğfar etmeli kaza namazı kılmalı Kur'an-ı kerim okumalı Bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim doğru yazılan ilmihal bilgileridir.

  RAMAZAN AYI: Peygamber efendimiz Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

  (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır Cehennem kapıları kapanır şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Ramazan ayı gelince “Hayır ehli hayra koş şer ehli kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

  (Ramazan gelince Allahü teâlâ meleklere müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

  (Farz namaz sonraki namaza kadar; Cuma sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

  (Peş peşe üç gün oruç tutabilenin Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

  (Bu aya Ramazan denmesinin sebebi günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

  (Ramazanın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

  (İslam kelime-i şahadet getirmek namaz kılmak zekat vermek Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

  (Allahü teâlânın gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası ancak oruçlular içindir.) [Taberani]

  İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:

  Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz zikir sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

  Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında Resulullah esirleri azat eder her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer.

  Bu ayı fırsat bilmeli elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

  Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı şerifte iftarı erken yapmak sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

  İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

  Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

  Bu ayda her gece Cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur azat olur. Bu ayda Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin!

  Açıktan oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

  Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Ramazan orucu farz teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

  (Ramazan orucunu farz bilip sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

  (Ramazan orucunu tutup ölen mümin Cennete girer.) [Deylemi]

  (Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda günahları bağışlar duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

  (Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

  (Oruçlunun susması tesbih uykusu ibadet duası makbul ameli de çok sevaptır.) [Deylemi]

  (Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]

  Ramazan-ı şerifte oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte (Özürsüz Ramazanda bir gün oruç tutmayan bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. (Tirmizi)

  Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.

  ALINTIDIR.
  Arş, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Okunuşu: "Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"
  Açıklaması:
  "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır"Amin
  Üç ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duayı sıkça yapalım Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu duayı yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını istemiştir
  bugün recep ayı başlangıcı AllahımSana yalvaran dilleriSana kalkan elleri boş çevirme İyilik ve yardımınla faydalandır biziNimetlerinle donat hepimizi
  KeLeBeK, Bunu Beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş