Kandil Geceleri Uydurma Değildir

Sual: Mübarek gün ve gecelerin aslı yoktur bunlar sonradan çıkmıştır deniyor bu doğru mu?

CEVAP
Hayır kesinlikle doğru değildir. Hepsini Peygamber efendimiz bildirilmiştir.

Mübarek geceler İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ kullarına çok acıdığı için bazı gecelere kıymet vermiş bu gecelerdeki dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. (S. Ebediyye)

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Ahiret yolcusunun ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstehab olan mübarek geceleri boş geçirmesi uygun değildir; çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmal eden tüccar bir kâr sağlayamadığı gibi mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ulaşamaz. (İhya)

MEVLİD GECESİ:
Mevlid doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra her yıl bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. (Mevâhib-i ledünniyye)

İslamiyet’te doğum gününü kutlamak vardır Allahü teâlâya şükretmek olur. Mevlid kandili Peygamber efendimizin doğum günüdür. Peygamber efendimiz Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim Ebu Davud İ. Ahmed H. S. Vesikaları)

Mevlidi erkek kadın karışık olmadan çalgı ve başka haram karıştırmadan Allah rızası için okumak salevat-ı şerife getirmek tatlı şeyler yedirip içirmek hayrat ve hasenat yapmak böylece o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehabdır. (Nimet-ül-kübra Hadika M. Nasihat)

Bu gece O doğduğu için sevinenler affedilir. Bu gecede Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri mucizeleri okumak dinlemek öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp anlatırlardı. (S. Ebediyye)

Mevlid gecesi Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)

Birkaç hadis-i şerif meali:
(Beni ana-baba evlat ve herkesten daha çok sevmeyen mümin olamaz.) [Buhari]

(Bir şeyi çok seven elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullahı seven de onu çok anar.)

(Peygamberleri anmak hatırlamak ibadettir.) [Deylemi] (Mevlid okumak da Resulullahı hatırlamaktır. Muteber kitaplarda Peygamberimizin de önem verdiği açıkça yazılı olan bu mübarek gecede Peygamber efendimizi anmaya nasıl uydurma denebilir?)

BERAT GECESİ:

Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 23]

Her yıl Berat gecesinde o yılda olacak şeyler ameller ömürler ölüm sebepleri yükselmeler alçalmalar yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz bu gece çok ibadet çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:

(Şaban öyle faziletli bir aydır ki insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim.) [Nesai]

Birkaç hadis-i şerif meali daha:
(Şabanın 15. gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu affedeyim. Rızk isteyen yok mu rızk vereyim. Dertli yok mu sıhhat afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin vereyim” Bu hâl sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

(Allahü teâlâ Şaban’ın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) [İbni Mace] (Müşahin bid’at ehli demektir.)

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Allahü teâlâ Şaban’ın yarısının [Berat] gecesinde dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder.) [İbni Mace Tirmizi]

(Allahü teâlâ Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]

Hazret-i Âişe validemiz (Ya Resulallah Allahü teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde neden Berat gecesinde çok ibadet ettin?) diye sual etti. Peygamber efendimiz cevaben buyurdu ki:

(Şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.) [Gunye]

KADİR GECESİ:
Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allahü teâlâ Kadir gecesini ümmetime hediye etti ondan önce kimseye vermedi.) [Deylemi]

(İnanarak ve sevabını Allahü teâlâdan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari Müslim]

(Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.) [Müslim]

(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]

AŞURE GÜNÜ:
Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı Kur’an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şerifte buyruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi beni İsrail için Aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Âdem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen akşama kadar yemesin oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari Müslim Ebu Davud]

Aşure günü hakkında birkaç hadis-i şerif meali daha:
(Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahları affolur.) [Müslim Tirmizi İ. Ahmed Taberani]

(Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan melekler peygamberler şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]

(Aşure günü ilim öğrenilen veya zikredilen bir yerde biraz oturan Cennete girer.) [Şir’a]

(Aşure günü on Müslümana selam veren bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.) [Şir’a]

(Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın bütün yıl nafakası geniş olur.) [Beyheki]

MİRAC GECESİ:

Mirac merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde Mirac bildirilmektedir. Mirac gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirmelidir. İki hadis-i şerif meali:

(Bu gece iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ. Gazali Ebu Musa el-Medeni]

(Recebin 27. günü oruç tutana 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali Ebu Musa el-Medeni]

TERVİYE VE AREFE GÜNÜ:
Arefe günü Kurban bayramından önceki gündür. TerviyeArefe gününden bir önceki güne denir. Birkaç hadis-i şerif meali:
(Terviye günü oruç tutan ve günahtan sakınan Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]

(Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim]

(Arefe günü [Besmeleyle] bin İhlâs okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü kulağına gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

(Şeytan Arefe gününden başka bir günde daha zelil hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır.) [Deylemi]

(Arefe gününe hürmet edin! Arefe Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür). [Deylemi]

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI:
Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Muharrem ayı Zilkade Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. (Tevbe 36)

Müslümanlar kendi yılbaşı gecelerinde ve günlerinde müsafeha ederek mektuplaşarak tebrikleşir. Birbirlerini ziyaret eder hediye verirler. Yılbaşını mecmua ve gazetelerle kutlarlar. Yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri akrabayı âlimleri evinde ziyaret edip dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler. Fakirlere sadaka verirler. (S. Ebediyye)

Muharrem ayı ile ilgili birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ayların efendisi Muharrem günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.) [Müslim İbni Mace Tirmizi Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

REGAİB GECESİ:

Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede mümin kullarına ragibetler yani ihsanlar ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz oruç sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.

Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Perşembeyle birlikte Cuma günü de oruç tutmakta mahzur yoktur. (Gunye)

İki hadis-i şerif meali:

(Receb'in ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir.) [S. Ebediyye]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi Berat gecesi Cuma gecesi Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

CUMA GÜNÜ VE GECESİ:
Cuma müminlerin bayramıdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekât namaz Cuma günü dışındaki bin rekâttan efdaldir.) [Deylemi]

(Allahü teâlânın indinde günlerin seyyidi Cuma’dır kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Cuma gününün beş hasletinden biri; Allah Âdem’i Cuma günü yarattı. Dünyaya o gün indirildi o gün vefat etti.) [Buhari İ. Ahmed]

(Musa aleyhisselam dedi ki: Ya Rabbi! Bana cumartesi gününü verdin Muhammed aleyhisselamın ümmetine hangi günü vereceksin? Onlara Cuma gününü vereceğim buyuruldu. İlahi! Cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardır diye sordu. Ey Musa! Cuma günü yapılan bir ibadete cumartesi günü yapılan yüz bin ibadet sevabı vardır buyuruldu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ya Rabbi! Beni Muhammed aleyhisselamın ümmetinden eyle diye dua eyledi.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cumartesi günü Musa aleyhisselamın ümmetine Pazar günü İsa aleyhisselamın ümmetine verildiği gibi Cuma günü de Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır bereket iyilik vardır.) [R. Nasıhin]

NETİCE: Görüldüğü gibi bütün mübarek gün ve geceler hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Bu gün ve gecelere uydurma diyenlerin bu sözlerinin uydurma olduğu meydandadır.

ALINTIDIR.