Üç Aylar
Üç Aylar

İslâm’ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep Şaban ve Ramazan ayları

Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri ayın hareketlerine göre belirlenmektedir.

Kameri ayların süresi şemsî ayların süresine nazaran değişiklik arzeder. Kamerî sene şemsî seneden on bir gün daha kısadır. Ayrıca kamerî ayların diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin aynı mevsimine değil değişik mevsimlerine tesadüf etmesidir.

Mesela kamerî bir ay olan Ramazan ayı senenin mevsimlerini dolaşır. Hicrî ve kamerî aylar arasındaküçük önem taşıyan ve “üç aylar” diye adlandırılan Receb Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz Peygamber (sas)’in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir.

Rasûlüllah (sas) bir hadis-i şerifinde;
“Recep ALLAH’ın ayı Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurmuştur.

Ayrıca Peygamber Efendimiz Receb ayı girince


” Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!! Bizi Ramazana ulaştır” diye dua ederdi.

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördününbu aylar içinde olmasıdır.

Regaib gecesi Recep ayının ilk cuma gecesine
Mirac gecesi Recep ayının yirmi yedinci gecesine
Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesine
Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

Hz Peygamber (sas) Şaban ayında çok oruç tutardı.
Hz Aişe Rasûlüllah (sas)’ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der:

“Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim” (Tecrid-i Sarih VI 295)

Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmaktadır:

“Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır Cehennem kapıları kapanır şeytanlar da bağlanır”(Müslim Kitâbu’s-Sıyam 1)

Receb ve Şaban ayları rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir.Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıflarının artmasına gayret eder Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır.

Bu nedenle özellikle bu aylarda bol bol istiğfar etmek namaz kılmak oruç tutmak Kur’ân okumakve dua etmek en uygun davranışlardır.

ALINTIDIR.