Ramazan Orucu Hakkında Hadisler
Ramazan Orucu Hakkında Hadisler
Hadisler Ramazan Orucu Hakkında
Ramazan Orucu Hakkındaki Hadisler

1218. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin.

Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. "
Buhârî Savm 9; Müslim Sıyâm 163

1219. Yine Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allah yolunda çift sadaka veren kimse cennetin muhtelif kapılarından 'Ey Allah'ın (sevgili) kulu! Burada hayır ve bereket vardır' diye çağırılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından mücahidler cihad kapısından oruçlular reyyân kapısından sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından (cennete girmeye) davet edilirler. "

Ebû Bekir radıyallahu anh:

- Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü! Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağırılmaya ihtiyacı yoktur ama bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır? dedi.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

- "Evet vardır. Senin de o bahtiyârlardan olacağını ümit ederim" buyurdu.

Buhârî Savm 4 Cihâd 37 Bed'u'l-halk 9 Fezâilü ashâbi'n-Nebî 5; Müslim Zekât 85 86. Ayrıca bk. Tirmizî Menâkıb 16; Nesâî Zekât 1 Cihâd 20 Sıyâm 43

1220. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez. "

Buhârî Savm 4; Müslim Sıyâm 166. Ayrıca bk. Nesâî Sıyâm 43; İbni Mâce Sıyâm 1

1221. Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar. "

Buhârî Cihâd 36; Müslim Sıyâm 167-168. Ayrıca bk. Tirmizî Fezâilü'l-cihâd 3;

1222. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallalllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. "

Buhârî Îmân 28 Savm 6; Müslim Sıyâm 203 Müsâfirîn 175. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd Ramazan 1 Savm 57; Tirmizî Savm 1 Cennet 4; Nesâî Sıyâm 39; İbni Mâce İkâmet 173 Sıyâm 2 33

1223. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. "

Buhârî Savm 5 Bed'ul-halk 11; Müslim Sıyâm 1 2 4 5

1224. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazanın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa şâbanı otuza tamamlayınız. "

Buhârî Savm 11; Müslim Sıyâm 4 7 8 17-20. Ayrıca bk. Tirmizî Savm 5; Nesâî Sıyâm 8; İbni Mâce Sıyâm 7

Bu Buhârî'nin rivayetidir. Müslim'in rivayetinde şöyle buyurulmaktadır: "Eğer şevval ayının başlangıcı bulutlu olursa orucu otuza tamamlayınız. "

(Bu rivayet için de ayrıca bk. Ebû Dâvûd Sıyâm 7; Nesâî Sıyâm 10; İbni Mâce Sıyâm 7)

ALINTIDIR.