Ramazan Eğlencesi Direklerarası
Ramazan Eğlencesi Direklerarası
Ramazan şenlikleri Ramazan eğlenceleri
Ramazan Etkinlikleri Şenlikler Direkler Arası Eğlenceleri

Eski İstanbul'un eğlence hayatının kaynaştığı en canlı ve hareketli yer olan Direklerarası özellikle Ramazan aylarında tiyatrolar musiki fasılları meddah Karagöz cambazlık ve göz boyacılığı gibi seyirlik oyunlarla şenlenirdi. Cadde boyunca "piyasa eden" kadınlı - erkekli kalabalığın neşeli gürültüleri İstanbul'a en uzun gecelerini yaşatırdı.

Ramazan deyince her kuşaktan insanın aklına farklı şeyler gelir. Bugünün genç kuşağı için hiçbir şey ifade etmeyen "Direklerarası" sözcüğü de üç - dört kuşak öncenin İstanbullularında çok sıcak duygular tatlı anılar uyandırır.

Kimi kayıtlarda Direklerarası "İstanbul'da modern tiyatronun kuruluş ve gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir" diye anılır. Bu doğrudur. Ama hayatta her şey insanına göre değişir; dediğimiz gibi birkaç kuşak geriye giderseniz Direklerarası'nın bir "eğlence merkezi" özellikle de Ramazan eğlencelerinin merkezi olduğunu görürsünüz.

Evet 100 yıl önce İstanbullular en çok Ramazan'da eğlenirlerdi.
Burhan Arpad "Direklerarası" adlı kitabında 1890'ların sonundan bir bir İstanbul görüntüsünü şöyle aktarıyor: "Sokaklar kapkaranlık elleri muşamba fenerli insanlar üçer beşer kişilik gruplar halinde güle konuşa geçiyorlar. Teravi namazı yeni bitti. Oruçlarını tutmuş namazlarını kılmış insanlar Direklerarası'na gidiyorlar. Ramazan'ın ibadetlerini yerine getirmiş olmanın iç rahatlığıyla Direklerarası'nda eğlenmeye gidiyorlar."

Direklerarası'nda nasıl eğlenilirdi?

Baş eğlence tiyatro idi. Hayalhanei Osmani Eğlencehanei Osmani gibi isimler taşıyan "dar koridorlu dar localı dar koltuklu dar sandalyeli" bu mekanlar Direklerarası'ndaki kahvehaneleri kiralayan "kumpanyalar" tiyatro toplulukları tarafından oluşturulurdu. "Tuluat" denilen tiyatro tarzı Kavuklu Hamdi Abdürrezzak Küçük İsmail Şevki ve Kel Hasan gibi isimlerle bu mekanlarda ölümsüzleşti.

1880'lerden sonra Şehzadebaşı semtinde Direklerarası'nda çeşitli tiyatro binaları yaptırıldı. Bunlar Beyazıt yönünden gelirken solda üç ve sağda iki olmak üzere beş taneydi.

Tiyatrolarda yerler dolunca açıkta kalan halk diğer eğlence mekanlarına koşardı. Geleneksel Karagöz'den kukla gösterisine hokkabazdan pehlivan güreşine kadar seçenekler çoktu! Ama tabii hiçbir şey tiyatro kumpanyalarının "kantocu kızlar"ı kadar etkileyici olamazdı!

Herkes merak ederdi 'Kantocu kızlar kimbilir yeni yeni ne havalar çıkarmışlar' diye. Onların al mor elbiseleri de pek dikkat çekici olur Ramazan'dan sonra ünlü konakların harem dairelerinde hep bu giysilerin öyküsü konuşulurdu.

"İstanbul Geceleri" adlı kitabında Samiha Ayverdi
Direklerarası'nın semti Şehzadebaşı'nın Ramazan gecelerindeki cümbüşlü halini pek güzel anlatır: "Nereye ve niçin gidip geldiğini bilmez bir kalabalığın" dalgalandığı mekanlarda Abdülhamit'in gizli polisi bile arzı endam eder. Ayverdi'nin deyişine göre Fehim Paşa burada "hafiye teşkilatına bağlı hususi bir şube" bile oluşturur. Çünkü devlet adamından külhanbeyine Osmanlı'nın her tür insanı geceyarısını iki üç saat geçesiye hep buradadır!

Nasıl yıkıldı?

Direklerarası ve Şehzadebaşı'nın İstanbul'un önemli bir kültür ve sanat merkezi olmaktan çıkması 1930'lardan sonra hızlanan bir sürece dayanır. Bu yıllarda İstanbul'un sanat ve kültür etkinlikleri hızla Beyoğlu'na kaymaya başlar.

Direklerarası'nın "fiilen" yerle bir olması ise 1958 Ramazanının ilk günlerine rastlar. Menderes iktidardadır ve İstanbul'da "istimlak günleri" yaşanır. Büyük bulvarlar açılır büyük meydanlar yapılır. Bu arada Direklerarası yok olur.


ALINTIDIR.