Ramazan Ayı Duaları
Ramazan Ayı Duaları
Ramazan Duaları
Ramazan Ayında Yapılacak Bazı Dualar

Ramazan Ayı Duaları Ve Türkçe Mealleri
Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar


Aşağıdaki dualar büyük fazilet ve sevaplarla İbn-i Abbas kanalıyla Resulullah'tan (sav) nakledilmiştir

1 Günün Duası: "Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn"

Anlamı:
ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilâhı! Affet beni ey suçları affeden Rabbim!

2 Günün Duası:"Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn"

Anlamı:
ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi

ALINTIDIR.