Orucun ruh sağlığı bakımından faydaları
Orucun ruh sağlığı bakımından faydaları
orucun ruh sağlığı açısından faydası
orucun ruh sağlığı bakımından önemi nedir

Orucun insanın ruh sağlığına ve mânevî hayatına verdiği bâzı faydaları şöylece sıralayabiliriz:

* Oruç insan için maddî bir perhiz olduğu kadar mânevî bir perhizdir de... Çünkü insan nefsi yeme içme konusunda dilediği şekilde hareket ettikçe kişinin beden sağlığına zarar verdiği gibi helâl-haram demeyip rastgelen şey'e saldırmak ve bulduğunu yutmakla da mânevî hayatını zehirler ruh sağlığını tehlikeye düşürür. Artık kalb ve ruhun emrettiklerini yapmak gösterdiği yolda gitmek o nefse zor gelir. İnsanı kendi istediği canının çektiği istikamete doğru sürükleyip götürmeye başlar.

İşte Ramazan-ı şerîf'te oruç vasıtasıyla nefis bir nevi perhiz ve riyazete alışır ve emir dinlemeyi öğrenir. İlâhî emre boyun eğerek helâl işleri bile terk ettiğinden haramlardan çekinmek hususunda da tam bir meleke ve kabiliyet kazanır. Böylelikle bedenî olduğu kadar mânevî ve ruhî sıhhat ve âfiyete de kavuşur.

* İnsan midesi vücuttaki bütün duygu ve cihazlarla alâkalı bir şekilde yaratılmıştır. Âdeta mide büyük bir fabrika vücuttaki bütün duygu ve cihazlar da o fabrikanın hademesi işçisi yardımcısı hükmündedir. Bu mide fabrikası bütün sene boyunca hiç tatil ettirilmeden çalıştırılırsa nefis mideye yardımcı durumunda olan bütün duygu ve cihazları devamlı mide ile meşgul ettirir; onların kendilerine mahsus ibâdetlerini ve ulvî vazifelerini insana unutturur. İnsanoğlu sanki dünyaya sadece yiyip içmek için gelmiş gibi kalbi ruhu aklı fikri ve sair bütün duyguları ile midenin ihtiyacını te'min rızkını bulmak için seferber olur. Bütün duygularıyla midesini düşünür hâle gelmesi ise insanı mânen alçaltır hayvancasına bir hayatın sâhibi kılar.

İşte Ramazan-ı şerîf orucuyla her müslüman bu dünyadaki vazifesinin sırf mideyi beslemek onun ihtiyaçlarını te'min etmek olmadığını anlar. Her bir duygu ve cihazını kendine mahsus ibâdet ve ulvî vazifelerinde istihdam eder. Bu sebeble Ramazan-ı şerîf'te mü'minler derecelerine göre ayrı ayrı nurlara feyizlere mânevî sevinçlere mazhar olurlar. Kalb ve ruh akıl ve sır gibi lâtifeler o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakki ve tefeyyüzde bulunur. Midenin ağlamasına bedel sair duygular mâsumâne gülerler.

ALINTIDIR.